Co je okultismus? Je okultismus nebezpečný?

Okultismus je duchovní nauka, která je spojena se zvláštními schopnostmi, ve které lidé hledají poznání. Slovo „okultismus“ pochází z latinského „occultus“. Okultní znamená: tajemný, skrytý, utajený. Proto jde o tajnou, skrytou nauku, která se zabývá nadsmyslovými jevy, které nelze vědecky vysvětlit. V okultismu lze často spatřit okultní symboliku (pentagram, hexagram, číslo 666, tzv. vševidoucí oko atd.).

Je okultismus nebezpečný?
Každý okultismus je duchovně velmi nebezpečný! Všichni okultisté (astrologové, vědmy, homeopaté atd.) jsou pro své okolí nebezpeční. Během kontaktu s okultismem, dochází k vědomému a dobrovolnému zasvěcování se démonům. Pokud má někdo víru v nějaké okultní učení (věří horoskopům, v uzdravení od léčitele, hypnóze atd.), zve do svého života démony. Slova jako: meditace, pozitivní energie, pozitivní vibrace, vyčištění mysli, uvolňování ducha pokoje, minulé životy…, jsou krycí názvy a povely pro démony!

„Ať se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec, jasnovidec, hadač, čaroděj, zaříkávač, vyvolávač duchů, věštkyně ani ten, kdo se radí s mrtvými. Každý, kdo páchá něco takového, je pro Hospodina ohavný!“
Bible 21, Deuteronomium 18,10–12

„Neobracejte se k vyvolávačům duchů a věštkyním. Nevyhledávejte je a neposkvrňujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh.“
Bible 21, Leviticus 19,31

Co všechno je okultismus?

1. Astrologie.
2. Jasnovidectví, věštění (vykládání karet, věštění z ruky, věštění pomocí kyvadla, virgule nebo proutku – např. zjišťování geopatogenní zóny anebo vodního zdroje).
3. Horoskopy.
4. Homeopatie.
5. Spiritismus (vyvolávání duchů).
6. Kouzlení.
7. Čarodějnictví. Pozor na bylinkáře, kteří vykonávají zaříkávání bylin, používají virgule, kyvadla atd. Toto je čarodějnictví!
8. Proklínání.
9. Meditace.
10. Magie ve všech podobách.
11. Talismanologie.
12. Woodoo.
13. Numerologie.
14. Kabala (židovské čarodějnictví).
15. Trancendentální meditace.
16. Telekineze (vyvolání pohybu předmětu „silou myšlenky“).
17. Reiki (léčení pomocí „inteligentní energie“).
18. Silvova metoda (metoda osobního rozvoje a meditační program vyvinutý José Silvou).
19. Jóga ve všech podobách.
20. Telepatie.
21. Fenk-šuej (nastolení harmonie v prostoru a umožnit nerušené plynutí energie).
22. Hadži-ki (energie harmonie a klidu).
23. Komunikace s mimozemšťany.
24. Mumiální léčba (působení přes předměty patřící člověku).
25. Akupunktura ( metoda vycházející z tradiční čínské medicíny, během které se do tzv. akupunkturních bodů pacienta nabodávají jehly).
26. Akupresura (čínská léčebná metoda, během které se vyhledávají specifické akupresurní body na povrchu lidského těla pro případné bodání jehel během akupunktury, nebo se provádí léčba pomocí jejich stlačování prsty či tupými předměty).
28. Svobodné zednářství.
29. Bojové umění (kung-fu, aikido, taekwondo…).
30. New Age (myšlenkový proud lidské nadřazenosti).
31. Hypnóza (změněný stav vědomí, který se vykonává pomocí sugesce, manipulace).
31. Astrální cestování.
32. Pozitivní myšlení.
33. Lidové léčitelství.
34. Osud podle kabaly.
35. Karmalogie.
36. Svazování démonů. Démony svazují okultisté do různých předmětů (andělíčků, amuletů, růženců…). Démony také svazují někteří křesťané (např. Daniel Kolenda)! Démony svazovala Rebecca Brown.
37. Pozitivní vyznávání za účelem zhmotnění něčeho. To se neděje pouze v okultismu, ale i v křesťanství. Ve velkém rozsahu se to děje v křesťanském směru Hnutí Víry. Křesťané se snaží pozitivním vyznáváním zhmotnit prosperitu, uzdravení z fyzických nemocí.
38. Srážení lidí démonickou mocí příkazem „oheň“ a dalšími příkazy. Více článek Srážení lidí na znak nebiblickými příkazy.

A mnoho dalšího!

Závěr
V dnešní době je obrovská propagace okultismu. Když už nic jiného, tak všude vidíme různé horoskopy, věštby. Mnoho dnešních lidí je nejen zotročeno horoskopy, ale i pod kletbou horoskopů a různých věšteb. Vírou v osud zvou tito lidé do svého života démony, kteří jim pak řídí život.

Pozor na různé léčitele, kteří léčí nějakou energií. Tito léčitelé vědí, že jejich „léčení“ funguje, ale už se nezajímají o to, co nebo kdo se za tím skrývá. Často jsou rádi, že to funguje (a sype). Léčitel vás může „vyléčit“ z fyzických nemocí. V tomto případě léčí démon, který to s člověkem nemyslí dobře. Když léčí démon, je to vždycky něco za něco! Po „vyléčení“ zpravidla nastávají psychické potíže (strach bez příčiny, deprese, myšlenky na sebevraždu atd.).

S žádným druhem okultismu nemějte nic společného!!!