Co je okultismus? Je okultismus nebezpečný?

Co je to okultismus? Je okultismus v něčem závadný?

Okultismus
Slovo „okultismus“ pochází z latinského „occultus“. Okultní znamená: tajemný, skrytý, utajený. Okultismus je „tajemná“ duchovní nauka, která je spojena se zvláštními schopnostmi, ve které lidé hledají poznání. Okultismus se zabývá nadsmyslovými jevy, které nelze logicky ani vědecky vysvětlit. V okultismu lze často spatřit okultní symboliku (pentagram, hexagram, číslo 666, „vševidoucí oko“ atd.).

Je okultismus nebezpečný?
Každý okultismus je duchovně velmi nebezpečný! Všichni okultisté (astrologové, vědmy, homeopaté atd.) jsou pro své okolí nebezpeční. Během kontaktu s okultismem, dochází k vědomému a dobrovolnému zasvěcování se démonům. Pokud má někdo víru v nějaké okultní učení (věří horoskopům, v uzdravení od léčitele, hypnóze atd.), zve do svého života démony. Slova jako: meditace, pozitivní energie, pozitivní vibrace, vyčištění mysli, uvolňování ducha pokoje, minulé životy…, jsou krycí názvy a povely pro démony!

„Ať se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec, jasnovidec, hadač, čaroděj, zaříkávač, vyvolávač duchů, věštkyně ani ten, kdo se radí s mrtvými. Každý, kdo páchá něco takového, je pro Hospodina ohavný!“
Bible 21, Deuteronomium 18,10–12

„Neobracejte se k vyvolávačům duchů a věštkyním. Nevyhledávejte je a neposkvrňujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh.“
Bible 21, Leviticus 19,31

Co všechno je okultismus?

1. Astrologie.
2. Jasnovidectví, věštění (vykládání karet, věštění z ruky, věštění pomocí kyvadla, virgule nebo proutku – např. zjišťování geopatogenní zóny anebo vodního zdroje).
3. Horoskopy.
4. Homeopatie.
5. Spiritismus ve všech podobách (vyvolávání duchů apod.).
6. Kouzlení.
7. Čarodějnictví. Pozor na bylinkáře, kteří vykonávají zaříkávání bylin, používají virgule, kyvadla atd. Toto je čarodějnictví!
8. Proklínání.
9. Duchovní meditace, jak je praktikována v józe apod.
10. Trancendentální meditace.
11. Magie ve všech podobách. Pozor na falešné „padání pod Boží mocí“, neboť jde o magii démonů.
12. Talismanologie.
13. Woodoo.
14. Numerologie.
15. Kabala (židovské čarodějnictví).
16. Telekineze (vyvolání pohybu předmětu „silou myšlenky“).
17. Reiki (léčení pomocí „inteligentní energie“).
18. Silvova metoda (metoda osobního rozvoje a meditační program vyvinutý José Silvou).
19. Jóga ve všech podobách.
20. Telepatie.
21. Fenk-šuej (nastolení harmonie v prostoru a umožnit nerušené plynutí energie).
22. Hadži-ki (energie harmonie a klidu).
23. Komunikace s mimozemšťany.
24. Mumiální léčba (působení přes předměty patřící člověku).
22. Tradiční čínská medicína.
25. Akupunktura (metoda vycházející z tradiční čínské medicíny, během které se do tzv. akupunkturních bodů pacienta nabodávají jehly).
26. Akupresura (čínská léčebná metoda, během které se vyhledávají specifické akupresurní body na povrchu lidského těla pro případné bodání jehel během akupunktury, nebo se provádí léčba pomocí jejich stlačování prsty či tupými předměty).
27. Svobodné zednářství.
28. Bojová umění (kung-fu, aikido, taekwondo…).
29. New Age (myšlenkový proud lidské nadřazenosti).
30. Hypnóza (změněný stav vědomí, který se vykonává pomocí sugesce, manipulace).
31. Astrální cestování.
32. Pozitivní myšlení.
33. Lidové léčitelství (Bruno Gröning, Jan Mikolášek a další).
34. Channeling.
35. Kvantová terapie.
36. Magnetismus, magnetoterapie.
37. Wicca.
38. Reinkarnace, minulé životy.
39. Karma.
40. Aura.
41. Buddhismus.
42. Firewalking (chůze po žhavém uhlí bosýma nohama).
43. Síla lávových kamenů.
44. Čakry.
45. Kosmická energie.
46. Matka příroda.
47. Odvádění duší zemřelých.
48. Uhranutí, uřknutí.
49. Tantrická masáž.
50. Svazování démonů. Démony svazují okultisté do různých předmětů (andělíčků, amuletů, růženců…). Démony také svazují někteří křesťané! Démony svazovala např. Rebecca Brown.
51. Pozitivní vyznávání za účelem zhmotnění fyzického uzdravení. To se neděje pouze v okultismu, ale i v „křesťanství“. Ve velkém rozsahu se to děje v pseudokřesťanském směru Hnutí Víry. Lidé se snaží pozitivním vyznáváním (vlastní silou, bez Boha) zhmotnit prosperitu, uzdravení z fyzických nemocí.

A mnoho dalšího!

Závěr
V dnešní době je obrovská propagace okultismu! Mnoho dnešních lidí je nejen zotročeno horoskopy, ale i pod kletbou horoskopů a různých věšteb. Vírou v osud zvou tito lidé do svého života démony, kteří jim pak řídí život.

Pozor na různé léčitele, kteří léčí nějakou „energií“. Tito léčitelé vědí, že jejich „léčení“ funguje, ale už se nezajímají o to, co nebo kdo se za tím skrývá. Často jsou rádi, že to funguje (a sype). Léčitel vás může „vyléčit“ z fyzických nemocí, jenže „léčí“ démon, který to s člověkem nemyslí dobře. Když „léčí“ démon, je to vždycky něco za něco! Po „vyléčení“ zpravidla nastávají psychické potíže (strach bez příčiny, deprese, myšlenky na sebevraždu atd.), nebo může nastat jiná nemoc nebo smrt.

S žádným druhem okultismu nemějte nic společného!!!