Nebezpečí channelingu

Co je to channeling? Jaká je pravda o channelingu? Jaké bytosti stojí za channelingem? Je channeling pro člověka nebezpečný?

Channeling je podle okultistů označení pro stav vědomí, při kterém je možné vstoupit do jemnohmotného světa a komunikovat s „vyšší inteligencí“. Jde o formu spiritismu (komunikace s duchy), díky které lidé mají možnost slyšet, cítit, nebo vidět. Channelingové informace mají přicházet od lidí a dalších bytostí, které jsou údajně na vyšší úrovni existence (z jiných světů, dimenzí atd.).

Pravda o channelingu
Channeling není komunikace s podvědomím, hodnými bytostmi ani lidmi, které jsou na vyšší úrovni existence. Pravda je taková, že jde o komunikaci démonickým duchem, který to s člověkem nemyslí dobře. Channeling je nebezpečná okultní praktika, kdy démoni jsou silně spjati s člověkem. Zpravidla se jedná o démonicky obsazené lidi, kteří jsou pod silným démonickým útlakem (démonickou manipulací). V těchto případech člověk nemusí podstupovat žádný speciální rituál (meditace, vyvolání dané bytosti atd.), stačí „chtít“. Tito lidé často pořádají různá sezení, přednášky pro veřejnost, během kterých přítomní lidé vidí, že „to funguje“.

Metody channelingu
1. Přímé diktování informací démonem. Lidé slyší zřetelná slova a věty, které následně nahlas opakují. Může se jednat o stav, kdy člověk nevnímá okolnosti a démon za něj hovoří jeho hlasem.
2. Démon také může dát člověku vidění. Člověk může vidět něco, co se odehrává někde na Zemi. Tato vidění samozřejmě mohou být i podvodná.
3. Další druh channelingu je skrze automatické psaní. Jde o zapisování textu bez vědomé kontroly, kdy jsou lidé po silnou démonickou manipulací (kontrolou).

Oběti channelingu
Lidé, kteří během channelingu spolupracují s démonem, mohou zažívat zvláštní duchovní pocity (mohou se cítit šťastně, uvolněně). To je samozřejmě pouze dočasné a za účelem vytvořit závislost na rituálu (stejně jako u jógy). Lidé, kteří vykonávají channeling, jsou démonem terorizováni (mají psychické problémy, zažívají neřízené strachy atd.). Tito lidé si často myslí, že komunikují s bytostí, která to s lidmi myslí dobře. Díky tomu si myslí, že pomáhají lidem. Přesně toto se děje v alternativní medicíně (akupunktura, reiki, homeopatie, hypnóza…), kdy si léčitel myslí, že pomáhá lidem.

Shrnutí
Démoni se rádi maskují za různé bytosti: hodné anděly, mimozemšťany, mrtvé lidi, Marii (matku Ježíše Krista)… Skrz channeling démoni diktují svá podvodná poselství pro lidi (teorie o mimozemšťanech, propagace humanismu, omlouvání hříchu a mnoho dalšího). Jejich informace mohou zahrnovat i věci z křesťanství! Démoni se mohou vydávat i za Ježíše Krista! Ďábel rád obelhává křesťany. Ďábel lehce svede křesťany, kteří nerozsuzují (kázání, uzdravení z nemoci atd.), kteří se upínají (spoléhají) na křesťanské knihy (člověka), ne na Bibli (Boha). Existují křesťané, kteří si myslí, že komunikují s Kristem a Duchem Svatým, ale přitom channelingově komunikují s démonem. Jsou to křesťané, kteří nerozsuzují, nemají osobní vztah s Bohem, kteří uhašují Ducha Svatého, kteří žijí podle svých vášní… Většinou jde o křesťany, kteří díky nerozsuzování a spoléhání se na člověka, provozují nějaké falešné křesťanské učení (římský katolicismus, adventismus, hnutí víry atd.).

„Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti.“
Bible 21, 2. Tesalonickým 2,10-11

Channeling je pro všechny lidi velmi nebezpečný!