Nebezpečí reiki

Co je to reiki? Je reiki neškodný léčebný systém? Je reiki návyková nebo jinak nebezpečná? Pravda o zasvěcení reiki.

Reiki (překlad z japonštiny: božská energie) je forma alternativní medicíny, kterou rozšířil japonský mnich Mikao Usui (1865-1926). Metoda předpokládá existenci vitální energie reiki v těle zejména člověka, existenci příslušných energetických center čaker a drah (meridiánů), kterými může tato energie proudit. Rituál reiki má nadpřirozeně zhmotnit uzdravení. Má jít o přírodní léčbu, která zbavuje tělo škodlivin, povzbuzuje a uvolňuje blokády, přináší klid a uzdravuje duši. K procesu uzdravování má docházet tehdy, když mistr reiki položí ruce na pacienta a tím začne docházet k přenosu energie. Díky proudění energie má docházet k odstraňování bloků na podobném principu, na jakém funguje akupunktura.

reiki

Pravda o kurzech reiki
Po celém světě se pořádají předražené kurzy reiki. Tyto kurzy jsou prý vhodné pro každého, kdo se chce naučit pracovat s univerzální léčebnou energií. Lidé jsou nachytáváni na to, že nejsou potřeba žádné nadpřirozené schopnosti, nepotřebujete žádné speciální vědomosti – této technice se může naučit každý. Výuka se dělí na tři stupně, nejprve musíte projít prvním, kdy vám mistr reiki pomocí starobylých (okultních) symbolů reiki otevře a sladí vaše hlavní čakry (srdeční, krční, třetí oko a korunní) a čakry vedlejší (dlaně) s univerzální energií reiki. Pravda je taková, že výrazy: aura, čakry, třetí oko, pozitivní energie, pozitivní vibrace, vyčištění mysli…, jsou krycí názvy a povely pro padlé anděly (démony)! Pravda o kurzech reiki je taková, že se jedná zasvěcování démonům! Zasvěcení znamená přenos duchovního (psychického) toku do lidské bytosti, přenosu se dosahuje prostřednictvím mistra, který patří k nějaké tradiční komunitě, skupině, nebo duchovnímu proudu. Zasvěcení v reiki znamená přenos démonické bytosti do člověka a spolupráci s ní!

Nebezpečí reiki
Reiki se podvodně představuje jako technika přírodní léčby, jako pozitivní léčitelství. Ve skutečnosti je to magie (okultismus), nebezpečné učení démonů, otevřená spolupráce člověka s démonem. Reiki nemá nic společného s křesťanstvím! Závadné jsou nejen kurzy reiki, ale i samotné rituály reiki! Během rituálů reiki může být puštěná hudba, zpravidla meditační hudba. Meditační hudba je prostředek k medici, hypnóze. Meditační hudba dostává člověka do stavu transu, ve kterém je člověk otevřen manipulaci, démonickému působení. Meditace a meditační hudba je nástroj démonů k ovládnutí mysli člověka! O meditaci a meditační hudbě máme samostatný článek – Nebezpečí meditace, meditační hudby. Pokud má někdo víru, že mu rituál reiki pomůže, démonická bytost do něj může vstoupit, protože má povolení (člověk to povolil). Může dokonce dojít k démonickému obsazení člověka!

Reiki je systém, který dokáže napáchat velké škody! V některých případech nadpřirozené léčení skutečně funguje (léčí démon). Dochází k uvolnění démonického útlaku, k záměně démonských duchů atd. Pokud léčí démon, není to pro dobro člověka! V mnoha případech následně nastává jiná nemoc. Lidé chtějí být uzdraveni za každou cenu (neznámou „energií“), dají na chvilkové krásné pocity (jako např. při cvičení jógy), ale následně nastávají velké psychické potíže (deprese, přecitlivělost, výbušnost, hysterie, inklinace k sexuálním nevázanostem a manželské nevěře…). Léčitelé o svých psychických problémech nehovoří, ale mají je. Jsou známy případy, kdy léčitel dostal nemoc, kterou léčil! Léčitelé jsou v mnoha případech démonicky obsazení lidé, kteří ve velkém rozsahu slouží démonům.

Reiki rozhodně není žádná bezpečná energie, ve skutečnosti se jedná o velice nebezpečný démonský systém, který ničí lidi a oddaluje je od biblického Boha!

Jak se zbavit zasvěcení reiki?
Otázka by správně měla být: Jak se zbavit hříchu, démonů a jak získat život věčný? Jediná cesta je víra v Ježíše Krista a pokání. Více článek Uvěřil jsem v Ježíše Krista. Co dál?.