Sekta, sektář

Sektář, sekta Sektář, sekta – z latiny sectus = odříznutý, oddělený. Co se týče křesťanství, sektář je odpadlík od pravého křesťanského učení. Sektář věří ve falešné učení, které si říká křesťanské. Falešné učení = učení démonů. Sektář je učedník démonů […]

Číst více

Proč došlo k celosvětové potopě světa?

Z Bible víme, že k celosvětové potopě skutečně došlo. Proč Bůh potopu způsobil? Aby zahubil bezbožné lidi. Příčina tohoto počinu byla bezbožnost lidí. Bezbožný člověk je ten, který nevěří v Boha, který je proti víře v Boha. Bezbožnost je úzce […]

Číst více

Démoni jsou padlí andělé

Jsou démoni a padlí andělé stejné duchovní bytosti? Stejně jako satan a ďábel je tatáž duchovní bytost, tak démoni a padlí andělé jsou stejné duchovní bytosti. Ekvivalent je nečistý duch nebo zlý duch. Je mimobiblický výklad, že démoni a padlí […]

Číst více

Esoterika

Co je esoterika a co se za ní ukrývá? Může být esoterika pro člověka v něčem nebezpečná? Co je esoterika Esoterika je teoretický základ pro okultismus. Je to „tajné učení“, které se prakticky projevuje okultismem. Esoterismus je určen pro lidi […]

Číst více

Dovolená, zážitky jako forma modloslužby

Křesťan a dovolená. Může křesťan jezdit na výlety, na dovolenou? Dovolená, zážitky jako forma modloslužby Modlou je vše, co v životě člověk dává před Boha. Modla člověka otročí a často se projevuje závislostí na něčem stvořeném. Modla může mít mnoho […]

Číst více
1 2 3 60