Prorok Eliáš byl Jan Křtitel

Existuje křesťanské učení, které říká, že v době konce a před druhým sestoupením Ježíše pod nebeskou klenbu se objeví někdo (Bůh pošle proroka Eliáše) s posláním připravit lidstvo na návrat Mesiáše. Tehdy budou hromadně lidé včetně Židů činit pokání a přijímat Ježíše za Pána a Spasitele. „Kdo ale snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až… Číst dál Prorok Eliáš byl Jan Křtitel

Jan Mikolášek

Jan Mikolášek (1889-1973) byl známý český lidový léčitel a uroskop, který se vyučil zahradníkem, později bylinářství u léčitelů ve Vídni. Mikolášek jako léčitel působil téměř 50 let, ovšem ve čtyřicátých a padesátých letech minulého století léčil nejvíce lidí. Když se začal léčitelství věnovat plně, tak to bylo nejprve v Třebechovicích, později v Jenštejně, kde si… Číst dál Jan Mikolášek

Mudrci z Východu (Tři králové)

Mudrci z Východu v Bibli Mudrci z Východu, tradičně nepřesně označovaní jako Tři králové, jsou postavy z Bible, které navštívily Ježíše Krista krátce po jeho narození v Betlémě a přinesly mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. „Ježíš se narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda. Tehdy do Jeruzaléma přišli mudrcové z Východu. „Kde je… Číst dál Mudrci z Východu (Tři králové)

Oslava ďábla a démonů u Rockefellerova centra

Před několika dny uspořádalo Rockefellerovo centrum (Rockefeller Center) k svátku Den mrtvých (Día de Muertos) výstavu mexické kultury. K vidění jsou mexické sochy lidového umění a další umělecká díla (obrovský drak, opeřený jaguár, kostlivci…). Tradice kultu smrti v Mexiku je velmi silná. Podle aztécké mytologie odcházejí dospělí mrtví do jiného světa, který se jmenuje Mictlán… Číst dál Oslava ďábla a démonů u Rockefellerova centra

Zánik Země

Bůh stvořil Nebe a Zemi. „Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi.“ Bible 21,Genesis 1,1 Nebe je nahoře, Země je dole. „Odpověděl jim: „Vy jste zdola, já jsem shora. Vy jste z tohoto světa, já nejsem z tohoto světa.“ Bible 21, Jan 8,23 „Nebesa jsou mým trůnem a země podnoží mých nohou. Kde je ten… Číst dál Zánik Země

Buddhismus

Buddhismus Buddhismus je prastaré indické náboženství, které má svůj původ v Asii, kde je stále nejrozšířenější. Za jeho zakladatele je považován tzv. Buddha – Siddhártha Gautama, který se narodil kolem roku 600 př. n. l. Buddha byl princ královského rodu Šákjů. Byl přesvědčen o tom, že existuje nekonečný koloběh životů, smrtí a následných zrození (samsára),… Číst dál Buddhismus

Advent, Vánoce

Advent Advent je období čtyř nedělí před vánočními svátky. K adventu patří adventní věnec, který patří k nejoblíbenějším vánočním dekoracím. Adventní věnec je pomůcka k symbolickému odpočítávání čtyř týdnů adventu, doby příprav na Vánoce. Obvykle má podobu věnce z jehličnatých větví se čtyřmi svícemi. Adventní svíce se zapalují na 1. adventní neděli. Každou další adventní… Číst dál Advent, Vánoce