Bůh je Pánem Nebe i Země, ne ďábel

Ďábel je v Bibli mimo jiné označován za „vládce tohoto světa“ Existuje pseudokřesťanské učení, které říká, že ďábel je neomezeným a právoplatným vládcem tohoto světa a Bůh do běhu událostí může zasahovat pouze „za určitých okolností“ Toto učení musím striktně […]

Číst více

Volat k Marii je hřích!

Může křesťan vykonávat modlitbu k Marii? Určitě ne, neboť je to duchovně nebezpečné! Marie přímluvkyně Marie (zesnulá matka Ježíše Krista) byla prohlášena římskou církví za blahoslavenu. Podle učení římského katolicismu byla Marie nanebevzata a v Nebi se za nás přimlouvá […]

Číst více

Jaký význam má slovo „pes“ v Bibli?

Pes je v Bibli nejen označen za psovitou šelmu, je to také je symbol odpadlictví od víry. „Když lidé skrze poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista uniknou špíně světa, ale potom se do ní znovu zapletou a podlehnou jí, […]

Číst více

Budou všichni lidé spaseni?

Hovoří Bible o spasení všech lidí? Existuje pseudokřesťanské učení o spasení všech lidí. Podle tohoto učení všichni lidé dojdou k poznání Pravdy. Každý člověk přijme Ježíše Krista jako vykupitele z hříchu, někdo v tomto věku, jiný ve věku budoucím. Toto […]

Číst více

Nemravná cirkusová šou ve Vatikánu

V roce 2020 proběhla generální audience u papeže, na kterou byl pozván cirkus Aqua Circus. Toto nebylo obyčejné cirkusové vystoupení! Především na něm šlo vidět spoře oděné ženy předvádějící nemravné scény, viz. foto níže. Věřte, že ďábel by mimořádně potěšen. […]

Číst více

Had je symbolem zla

Had je symbolem zla V Bibli je had symbolem zla, vychytralosti, falše. Hned na začátku Bible, v knize Genesis, byl had prostředkem k pádu prvních lidí. „Nejchytřejší ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě: […]

Číst více
1 2 3 4 5 56