Pseudoekologie jako náboženství

Ekologie, resp. pseudoekologie
Ekologie je nauka zabývající se životním prostředím. Cílem je chránit a zlepšovat životní prostředí. Co ale dneska vidíme ve střední a západní Evropě, není ekologie, ale pseudoekologie. Je to faleš. Dokonce se z toho stalo novodobé náboženství!

Tlačení vytápění objektů elektřinou je pseudoekologie. Ďábel nám chce vnutit to, co vymyslel člověk (elektřinu) a odmítnout to, co nám dal k vytápění Bůh (uhlí, dřevo a zemní plyn). Co dal lidem Bůh k vytápění má být postupně zakazováno. Tepelná čerpadla nejsou tak ekologická, jak se nám snaží vnutit. Každé tepelné čerpadlo (i elektrický kotel) má svůj komín v elektrárně. Není závadné vytápět byt nebo dům elektřinou, ale ať někdo netvrdí, že je to nejlepší, nejekologičtější způsob vytápění.
Mimochodem, ještě v roce 2021 stavební zákon vytápění elektřinou nedoporučoval kvůli velké energetické zátěži pro náš stát. Z pohledu naší legislativy byla elektřina nejméně efektivním zdrojem k vytápění. Dnes je vše jinak. Evropská unie (EU) lidi tlačí do vytápění elektřinou, přesněji do pseudoekologie a elektootroctví. EU tlačí do očí bijící neefektivní pseudoekologické paskvily. Prý jde o projekty, které mají zachránit svět. Jenže tady vůbec nejde o ekologii, tady jde o otročení a ovládání lidí.

Pseudoekologie je elektromobilita. Elektromobilita je silně neekologická, neboť uhlíková stopa při výrobě elektromobilů je větší, než u spalovacích automobilů. Každé elektroauto má výfuk v elektrárně.

Pseudoekologie je upřednostňování jednorázových papírových tašek v obchodech. Pro výrobu papírových tašek je třeba velké množství dřeva (kácí se lesy), vody a energie. Zpracování dřeva do podoby papíru je mimořádně energeticky náročné.

Pokud by opravdu šlo EU o životní prostředí, tak byla omezena letecká doprava za účelem dovolených. Letecká doprava je nejvíce poškozující způsob dopravy. Boeing 747 spálí 4 litry paliva za 1 vteřinu… Nad hlavou nám neustále létají tisíce letadel, které silně znečišťují životní prostředí. Je silně neekologické letět na dovolenou, nejen na druhý konec Země, ale i třeba 1 000 km. Vzpomeňme na dobu covidovou, ač to bylo z jistého pohledu hrozné, počasí mělo lepší parametry než nyní, po obnovení letů. Paradoxní je, že elita, která nám nutí „ekologii“, nemá problém sednout do letadla a letět někam na oběd nebo večeři.

Online pohyb letadel nad Evropou a dalšími státy. Zdroj: flightradar24.com

Zaoceánské výletní lodě. Taková loď spotřebuje až 5 000 litrů paliva za 1 hodinu. Při vysokém nasazení motorů může tento kolos spotřebovat až 200 tun paliva denně. Lidé, kteří využívají tyto „železné bedny“ k zážitkům či zábavě, se chovají silně neekologicky.

PET lahve. Ročně se na celém světě vyrobí miliony tun PET lahví. Až budou zakázány PET lahve, pak uvěřím, že to někdo s ekologií myslí vážně.

Dovoz komodit a potravin stejného druhu sem a tam tisíce kilometrů. Maso se do ČR dováží nejen z Polska, ale také z Brazílie, Nového Zélandu a dalších hodně vzdálených zemí. Stejné je to se zeleninou, kterou lze vypěstovat u nás. To je boj za snižováním emisí CO²?

Nelze nezmínit kouření. Kouření neškodí jen zdraví, ale i životnímu prostředí. Cigaretový kouř obsahuje mnoho toxických látek, dokonce i karcinogeny (látky, které podporují vznik zhoubných nádorů). Každoročně se kvůli pěstování tabáku kácí lesy. Kromě toho dochází k ničení životního prostředí častými otravami pesticidy. Rostliny totiž potřebují mnoho zemědělských jedů a hnojiv. Lidé, kteří tabák zpracovávají, jsou postiženi nemocí ze zeleného tabáku (otrava nikotinem). Při sběru a zpracování listů se nikotin vstřebává kůží. Možná znáte pseudoekology, kteří vehementně hovoří o ekologii (např. jak se kouří z komínů) a nemají problém vykouřit několik cigaret denně.

Bůh to tady všechno stvořil a udržuje
Ďábel chce lidem namluvit, že se Země a lidstvo řítí do ekologické katastrofy, že je především třeba se zamyslet nad udržením života na Zemi. Ďábel chce lidem namluvit, že Zemi a celé lidstvo lze zachránit novým (pseudo)ekologickým přístupem. Ďábel tím chce říct, že Bůh Stvořitel neexistuje, že to tady všechno vzniklo náhodou a nikdo to neřídí a neudržuje. Pravda je taková, že Země nebude zničena ekologickou katastrofou ani žádným válečným konfliktem. Zemi zničí Pán Ježíš svým slavným příchodem.

„A týmž slovem jsou nynější nebesa a země uschovány k ohni a střeženy pro den soudu a záhuby bezbožných lidí. (…) Pánův den přijde jako zloděj [v noci]. V něm nebesa s rachotem pominou, prvky se žárem uvolní a země a její činy budou spáleny.“
ČSP, 2. Petr 3,7,10

Je potřeba si uvědomit, že Bůh to tady všechno nejen stvořil, ale také udržuje. To je potřeba brát vírou. Tato Země existuje tisíce let a Bůh ji dnes a denně udržuje, obnovuje. Nebo si snad někdo myslí, že ovzduší a všechno s tím spojené se čistí a obnovuje samo? Tolik letadel dnes a denně zamořuje ovzduší… kolik bylo v minulosti ekologických katastrof: hoření ropných vrtů, havárie tankerů, havárie chemiček, havárie jaderných elektráren… Nebýt Boha, který se tady o všechno stará, tak se tady všichni udusíme, zemřeme!

„Země však byla v Božích očích zkažená a plná násilí. Bůh pohlédl na zemi a hle, byla zkažená! Veškeré tvorstvo na zemi žilo zkaženě.“
Bible 21, Genesis 6,11-12

Pseudoekologie (Zelená dohoda pro Evropu) je náboženství
Dnešní učení o ekologii je falešné. Vůbec nejde ekologii a životní prostředí. Jde o to, vydělávat peníze, omezovat svobodu lidí, manipulovat, zotročovat. A to není všechno! Je to falešné nové náboženství. Zelená dohoda pro Evropu (anglicky European Green Deal) je moderní a vysoce sofistikovaný náboženský systém s okultním pozadím. Toto náboženství má své rituály a bohoslužby. Tyto rituály a bohoslužby mají různé podoby. Vidíme fanatické vyznavače pseudoekologie, kteří vykazují známky sociální patologie, např. se lepí k silnici. Tím prokazují úctu bohu, který stojí za pseudoekologií. Jiní mají svůj rituálek a bohoslužbu v podobě soustředění se na lidi, kteří odmítají jejich náboženství. Těmto lidem např. vadí, že někdo topí uhlím nebo dřevem, že odsuzuje elektromobilitu… Často jde o pokrytce, kteří bez výčitek letí letadlem na vzdálenou dovolenou za zážitky. Jaký bůh je v pseudoekologii uctíván? Ďábel. Za každým falešným náboženstvím stojí ďábel!

Závěr
Ve střední a západní Evropě vidíme explozivní nárůst náboženského systému, jehož nosníkem je pseudoekologie. Tomuto náboženskému systému podléhají miliony lidí po celém světě. Ďábel chce, aby ses mu skrz pseudoekologii klaněl!

Pokud jde systém přímo proti Bohu, křesťan má právo říct NE – nepokloním se cizímu bohu.

„I odpověděv Ježíš, řekl jemu: Jdi pryč ode mne, satanáši; neboť psáno jest: Pánu Bohu svému budeš se klaněti a jemu samému sloužiti.“
Kralická, Lukáš 4,8

„Na to ti, Nabukadnezare, nepotřebujeme sami odpovídat,“ řekli králi Šadrach, Mešach a Abednego. „Jestli nás Bůh, kterého ctíme, bude chtít zachránit, zachrání nás z rozpálené ohnivé pece i ze tvé moci, králi. A i kdyby ne, vezmi na vědomí, králi, že tvé bohy ctít nebudeme a zlaté soše, kterou jsi vztyčil, se nepokloníme.“
Bible 21, Daniel 3,16-18

Ekologie ano, ale ne pseudoekologie. Nepodléhejte pseudoekologii, neboť je to démonské náboženství. Modleme se za to, ať nám nikdy zakážou topit tím, co nám Bůh dal k vytápění domovů. A nikdy nezapomínejme, že nebojujeme proti lidem. Amen.

„Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.“
Bible 21, Efeským 6,12