Může křesťan topit uhlím?

Může křesťan topit uhlím?
Určitě ano! Uhlí je součást stvoření, takže ho dal Bůh lidem k užívání. Stejné je to s dřevem a zemním plynem. Kotlem na uhlí můžeme vytápět domy. Kamny na uhlí můžeme vytápět domy, vařit a ohřívat pokrmy… Takže různé úvahy o zákazu uhlí, zemního plynu, to je vzpoura proti Bohu. Zejména Evropská unie (EU) tlačí na ukončení těžby uhlí. EU považuje uhlí za neekologické. Pokud dal Bůh lidem uhlí, tak ho klidně mohou používat. Bůh čistí ovzduší, vládne živlům… EU účelově udělala z ekologie fanatické náboženství. EU vůbec nejde o ekologii a životní prostředí! Tady jde o omezování svobody a ovládání lidí. To si plno lidí neuvědomuje. Dokonce to došlo tak daleko, že zmanipulovaní lidé ještě obhajují své manipulátory.

„Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré!“
Bible 21, Genesis 1,31

Současný trend (ďáblovo vedení) v oblasti vytápění, je eliminovat vše, co nám dal k topení Bůh a soustředit se na to, co vymyslel člověk. Je to staré známé ďáblovo: „…budete jako Bůh…“ (Genesis 3,5). Dneska vidíme velké zaměření se na elektřinu: elektronika, elektromobily, elektrokola, elektrokotle, tepelná čerpadla… Mimochodem, toto jsou silně neekologické věci! Obecně řečeno, elektřina je nástroj k zotročení lidí. Řada dnešních lidí má doslova závislost na elektřině. Většina lidí si nedokáže představit život bez elektřiny. Co když je Boží vedení drahá elektřina? Aby jí člověk tolik nepoužíval… a zamyslel se nad skutečným smyslem života. Proč člověk žije? Aby hledal Boha…

Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a všechno. Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás.“
Bible 21, Skutky 17,24-27

Buďte v klidu. Buďte spokojeni s tím, co máte. Spoléhejte se na Boží vedení. Bůh, který stvořil stvořil celý svět, který ho udržuje, je nad všem drzouny, kteří chtějí lidem zakazovat používat to, co On pro ně stvořil. Amen.

„Nemějte strach z toho, čím vás straší, nenechte se tím vylekat.“
Bible 21, 1. Petr 3,14

„Veďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte.“
Bible 21, Židům 13,5

„Další jsou ti, kterým se seje do trní: To jsou ti, kteří slyší Slovo, ale pak přicházejí starosti tohoto světa, oklamání bohatstvím a chtivost po dalších věcech a dusí Slovo, takže se stává neplodným.“
Bible 21, Marek 4,18-19