Duchové zemřelých na hřbitově, v místech sebevražd…

Jsou duchové zesnulých stále s námi? Mohou zasahovat do našeho života? Jak je možné, že se některým lidem zjevují duchové?

Duchové zemřelých
Za paranormální jev lze považovat projev ducha, někteří hovoří o duchu zemřelého člověka. Řada lidí tvrdí, že se s těmito duchy setkala. Podle některých lidí se duchové zemřelých nejčastěji zjevují na hřbitově, tam, kde někdo tragicky zahynul, kde se někdo zastřelil, oběsil nebo spáchal jiný způsob sebevraždy. Duchové se prý také rádi zjevují v místech, kde se stala neobjasněná vražda, chtějí, aby se to vyřešilo. Jde prý o to, že některé duše jsou uvězněni v našem prostoru a nemohou jej opustit z důvodu neodpuštění, vlastního lpění na osobě, majetku… Jiné duše se prý zase snaží žijící lidi varovat před nastávajícím nebezpečím.

Lidé popisují duchy zemřelých následovně:

pohybující se tmavý stín
temná postava v kápi
mizející obrys těla
pohybující se mlhovitý útvar
reálná podoba člověka (v barvě)
postava bez jasného obrazu obličeje

Duchové zemřelých se neprojevují pouze na hřbitovech, v místech sebevražd, ale také v různých objektech (v domech, bytech, v hradech a zámcích). Zde se mohou projevovat následovně:

samovolné otevíraní dveří od skříní, vysouvání šuplíků
samovolné pohybování předmětů
náhlé a citelné snížení teploty v místnosti
zápach bez příčiny
stísněný pocit, že v místnosti nejste sami
samovolné zapínání a vypínání elektrických přístrojů
nemožnost pořizování videí a fotografií
slyšení nějakého hlasu nebo volání
spadnutí fotografie, obrazu nebo jiného předmětu pověšeného na stěně
průvan bez příčiny
náhlé zhasnutí svíce

Mohou se duchové zemřelých někde zjevovat?
Ne. Žádný duch zemřelého člověka se nikde zjevovat nemůže ani jinak působit. Duch (duch od Boha), který obživuje fyzické tělo, jde po pozemské smrti člověka zpátky k Bohu. Duše jde do podsvětí – „šeol“ (hebrejsky)/„hádes“ (řecky). V tomto duchovním prostoru jsou „uloženy“ duše spasených i nespasených a „čekají“ (jsou mimo čas) tady na vzkříšení. Spasení půjdou v obnoveném duchovním těle do Nebe, nespasení do ohnivého jezera.

„Takže: jako je tělo bez ducha mrtvé, stejně tak je mrtvá i víra bez skutků.“
Bible 21, Jakub 2,26

„než se prach vrátí do země, kde býval, a duch se vrátí k Bohu, jenž ho daroval.“
Bible 21, Kazatel 12,7

„Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se už nedočkají, i pouhá vzpomínka na ně zanikla. Jak jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy už nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem.“
Bible 21, Kazatel 9,5-6

Kdo, co tedy stojí za tím, co lidé vidí?
Jsou to démoni, kteří se maskují za duchy zemřelých lidí. Démoni dokáží vytvořit stín, postavu člověka, dokonce dokáží imitovat hlas zemřelého člověka. To se děje během spiritistických seancí, kdy dochází k tzv. vyvolávání duchů. Jde však o pouhý světelný efekt. Je to podobné jako během „zjevení Marie“ (Međugorje, Garabandal aj.), i to je dílo démonů.