O teritoriálních démonech

Teritoriální démon je padlý anděl (démonický duch), který je podřízen dalším démonům (je celá hierarchie démonů, jejímž nejvyšším vůdcem je ďábel). Tento druh démona má působnost v určitém teritoriu (na určitém území). Bývalý satanista John Ramirez (dnes křesťan) o teritoriálních démonech, mocnostech řekl:

„Znal jsem jsem každého démona a každou mocnost, která ovládala ten region, která ovládala všechno v Africe, v Kanadě… Znal jsem každou mocnost, která ovládala kulty, wicca, New Age, budhismus, islám, Santeríe, spiritualismus… Znal jsem každou mocnost, s každou jsem měl smlouvu, s Maháráštra, s každou mocností, s každým démonem.“

Jsou  druhy démonů, o tom hovoří i Bible:

„O čem se s nimi přete?” A jeden člověk ze zástupu mu odpověděl: “Učiteli, přivedl jsem k tobě svého syna, který má němého ducha. Kdekoli se ho zmocní, trhá jím, a on pění, skřípe zuby a strne. Řekl jsem tvým učedníkům, aby ho vyhnali, ale nemohli.” On jim na to říká: “Ach, pokolení nevěřící, jak dlouho ještě budu u vás? Když Ježíš vešel do domu, jeho učedníci se ho v soukromí ptali: “Proč jsme ho nemohli vyhnat my?” Řekl jim: “Tento rod nemůže vyjít jinak, než v modlitbě [a půstu].”
ČSP, Marek 9,16-19 a 28-29

Na kterých místech se nacházejí teritoriální démoni?
Na místech, která jsou zasvěcená démonům. Mohou to být tato místa:

1. Bývají to místa (dům, byt, stodola, zámek, hrad, nemocnice, firma, les atd.), kde se vykonával nebo dodnes vykonává okultismus (věštění, spiritismus, horoskopy, homeopatická léčba, akupunktura, reiki, lidové léčitelství, magie, talismanologie, senzibilství, židovská kabala, šamanství, hermetismus, telekineze a mnoho dalšího). Veřejné okultní obřady se dodnes vykonávají u Zdi nářků, kde židovští kabalisté (kabala je čarodějnictví) vykonávají démonické obřady (vzývají démony a klaní se jim). Zeď nářků je duchovně velmi nebezpečné místo!
2. Katolické kostely, kde se dějí nebiblické rituály a uctívání model (démonů), jsou místa, kde mají působnost teritoriální démoni. Dále to mohou být chrámy, mariánské sloupy, hrady, zámky atd.
3. Teritoriální démoni rádi a často přebývají na posvátných (poutních) místech, kam proudí davy chtivých křesťanů. Bývají to místa, kde se údajně stal nějaký Boží zázrak. Křesťané chtějí návštěvou tohoto místa „uctít stopy zázraku“, který se tam udál. Někdy tady chtějí poprosit Boha nebo člověka o uzdravení (pokud bylo zázrakem uzdravení). Vrcholem veškeré ohavnosti a hříchu jsou katolická poutní místa, kde se lidem zjevila údajná Marie (zjevení Marie v Garabandalu atd.). Marie se nikde zjevovat nemůže, jde o podvod démonů!
4. Teritoriální démoni se nacházejí na místech, kde jsou uchovávané a uctívané ostatky lidí (světců, osob blahoslavených apod.).
5. Teritoriální démoni jsou v kostnicích, což jsou místnost k ukládání lidských kosterních pozůstatků. Jde o to, že sem lidé chodí obdivovat, uctívat smrt.
6. Teritoriální démoni jsou i v místech, kde se v minulosti obětovalo ďáblu.
7. Teritoriální démon může být i na místě (dům, byt atd.), kde nachází okultní symbol (např. na nějakém předmětu), který tam majitel symbolu (předmětu) dobrovolně umístil za účelem symboliky něčeho (třeba i v dobré víře), ochrany od všeho zlého atd. Svou vírou v nadpřirozenou moc okultního symbolu, nebo vírou v podvod (podvod např. je, že „vševidoucí oko“ je symbol biblického Boha), otevřel člověk dobrovolně bránu démonům, dobrovolně se vydal poslušnosti k démonům. Okultní symboly jsou zasvěceni satanovi a jeho démonům! Pokud se člověk nějakým způsobem dobrovolně vydá okultní symbolice, mohou na něj démoni působit. Okultní symboly jsou: pentagram, kabalistický hexagram, oktagram, chaostar, „vševidoucí oko“, svastika, symbol blesku, převrácený otazník, leviathan cross, runa smrti (peace – falešný symbol míru)… Okultní symboly si do bytů dávají především démonicky obsazení lidé –  démon se chce nechat označit.
8. Pokud bych navázal na předchozí bod, tak teritoriální démon může být i na místě, kde se nachází předmět (soška pro štěstí, kominíček pro štěstí, svíčka pro štěstí, čtyřlístek pro štěstí, čínská mince štěstí, andílek pro ochranu…), který byl rituálně zasvěcen démonům. Toto se vykonává již zmíněnou talismanologií, rituálním „svazováním démonů“ do předmětů atd. Tento předmět ani nemusí být označen okultním symbolem. V tomto případě zase platí, pokud má člověk víru v magickou moc nějakého předmětu, otevírá se démonům, zve do svého života a domova démoni, kteří tam mohou působit.
9. Známým místem teritoriálních démonů je japonský les Aokigahara, kam chodí lidé páchat sebevraždu.
10. Velmi významná místa teritoriálních démonů jsou školy, jesle, mateřské školky. Ve školách po celém světě se poměrně běžně vykonává okultismus, okultní rituály (oslava halloween, cvičení jógy, různé karnevaly v okultních maskách atd.). Díky tomu jsou tato místa zasvěcena teritoriálním démonům. Skrz vědu a své oddané pomocníky (učitele), démoni zde vyučují své lživé nauky (evoluce atd.). Díky působnosti teritoriálních démonů jsou už děti v mateřských školkách vyučovány k homosexualitě. Například v norských jeslích a mateřských školkách se děti povinně dovídají, že gayové, lesby a jiné gendery jsou normální. Pedagogové zde používají obrázkové knihy s netradičními postavami, kde se princ zamiluje do krále, princezna do královny, a králové se místo toho, aby vládli ve svém království, zabývají sexuálními hrami s dětmi (pedofilie!).

Teritoriální démoni samozřejmě mohou být v mnoha dalších (zde neuvedených) objektech, předmětech, v autě s růžencem atd.

Člověk návštěvou místa, které je zasvěcené démonům, může zažívat zvláštní duchovní pocity. Někdy může člověk zažívat negativní pocity, jindy příjemné. Démoni ví, že člověk dá hodně na pocity a prožitky, proto během cvičení jógy, při hypnóze atd., lidé zažívají krátkodobé příjemné pocity. Démoni tím chtějí vytvořit závislost na rituálu, místu, člověku. Démoni mohu dát člověku krásné pocity, ale jen krátkodobě. Poté člověk zažívá psychický teror od démonů (neřízené strachy, myšlenky na hádky, myšlenky na sebevraždu atd.).

„Žijeme totiž vírou, a ne viděním.“
Bible 21, 2. Korintským 5,7

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.“
Bible 21, 1.Jan 4,1

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible 21, 2. Korintským 11,14-15

Jak se místo zasvěcuje démonům?
To vykonávají především okultisté svým rituálem. Zasvěcení démonům může být vykonáno nevědomky a s dobrým úmyslem! Okultista si v mnoha případech myslí, že koná dobro, např. chce v místě vytvořit pozitivní energii. Nevědomé zasvěcování démonů může mít podobu rituálu, kde se vzývá nějaká energie (vesmírná, energie universa atd.), čakry, harmonizace duše a těla atd. Všechno toto jsou krycí názvy a povely pro padlé anděly!!!

Pozor, nejen katolíci, ale i letniční a charismatici, mohou svým nebiblickým jednáním zasvětit nějaké místo démonům (může to být místo, kde se schází církev)! Někteří křesťané zasvěcují místo démonům rituálem „ohnivých tunelů“, rituálem „svazování démonů“ atd. Během těchto rituálů křesťané totiž spolupracují s démony! „Ohnivé tunely“ jsou nebiblické rituály, kdy křesťané vkládají ruce na účastníky, nějakým nebiblickým příkazem (např. „oheň“) požadují, aby došlo k předání duchovních darů.  Křesťané tímto způsobem vykonávají démonské rituály, zasvěcují sebe i místo démonům! Podobné je to se „svazováním démonů“. Jak již víme, „svazování démonů“ vykonávají okultisté!!! Ježíš démony okřikoval, vyháněl je z lidí, nikdy je „nesvazoval“. Biblické verše ohledně „svazování“ jsou v souvislosti s církevní kázní, ne s vymítáním démonů! Mluvit o lidech, kteří jsou svázáni démony, a zároveň v nich rituálně (doslovně) „svazovat“ démony, je hříšné.

Jak se teritoriální démon projevuje?
To může být různé. Démoni někdy maskují svou přítomnost, jednají nenápadně, ale systematicky. Často se přizpůsobují situaci. V domácnostech, kde přebývají teritoriální démoni bývá neklid, nastávají časté manželské neshody atd. Působnost teritoriálních démonů je někdy pro člověka, nejen duchovní záležitostí, ale v některých případech i vizuální. Démoni se mohou projevovat vizuálně tak, že člověk vidí nějakou duchovní bytost, za kterou se maskuje démon. Démoni se lidem zjevují při spiritismu (dávají na sebe podobu zemřelého člověka), zjevují se alkoholikům a narkomanům. Vzpomeňme i místa, kde se vyskytují paranormálními jevy. V různých objektech po celém světě se lidem zjevují různé přízraky, tajemné bytosti (Bílá paní, duch rytíře…), rámusící duch poltergaist atd. Například na českém hradě Houska se prý vyskytuje celá řada duchů, kteří se tady zjevují. Někteří lidé jsou přesvědčeni, že se tady skrývá brána do „pekla“. Některé návštěvníky hradu postihuje nevolnost nebo omdlévají. Pokud se opravdu na hradech, zámcích atd. zjevují duchové, je to demonstrace démonické moci – způsobují to teritoriální démoni, kteří chtějí člověka zastrašovat, fascinovat, vytvářet v lidech silné emoce, zavést je na scestí, vytvořit závislost na místu atd.

Možné projevy teritoriálních démonů ve zkratce:

– průvan bez příčiny – bez průvanu (otvírání a zavírání dveří, oken)
– nadměrný pocit strachu bez příčiny
– náhlé ochlazení místnosti bez příčiny
– záhadné přemisťování předmětů
– neustále rolování koberců, ubrusů atd. bez příčiny
– viditelné skvrny od krve (tratoliště krve)
– bolesti hlavy, migrény bez příčiny
– potíže s dýcháním bez příčiny
– spánková paralýza (pocit tíhy na hrudi)
– démoni se mohou zjevovat, resp. se maskovat za nějakou postavu (zemřelého člověka, postavu z egyptských rytin, silueta v oknech, postava s kapucí, víla, bezhlavý rytíř, Marie atd.)
– problémy s elektřinou (blikání světel, nejdou spustit el. přístroje atd.)
– jsou slyšet hlasy (šeptání, volání, pláč, smích), hlasité dýchání
– jsou slyšet zvuky – kroky, klepání do zdí a předmětů (dveře, okna), praskání atd.
– záhadně padají předměty
– voda se „sama“ pouští
atd.

Teritoriální démoni ve filmech
Zpravidla démonicky obsazení lidé točí horory s démonickou tématikou. Některé horory dávají důraz na jedno konkrétní místo s teritoriálním démonem (Hrůza v Connecticutu, Sirotčinec, Lesní duch…). Démon  zdémonizovaným režisérům a jeho pomocníkům  diktuje, co a jak mají dělat.

Co s teritoriálním démonem?
Křesťané, pokud vás teritoriální démon obtěžuje, v prvé řadě jděte k biblickému Bohu (modlitby a posty). Pak jednejte podle Božích pokynů. Myslete na to, že vaše problémy nemusí nutně způsobovat teritoriální démon, ale démon, který je ve vás – démonické obsazení člověka! V tomto případě se nechte od svých sourozenců v Kristu zkontrolovat na démonické obsazení.

Co se týče znovuzrozených křesťanů, žadný démon je nadměrně obtěžovat nemůže. K tomu musí být důvod, popud. Často je to vědomé nebo nevědomé lidské svolení, nevyznaný hřích, co je spouštěč extrémního démonického působení na křesťana. Častý hřích křesťanů: neodpuštění nějakému člověku, víra ve falešné křesťanské učení, nebiblické vymítání démonů a mnoho dalšího.

Vysvěcování míst katolickým farářem
Velký pozor na vysvěcování míst katolickým farářem! Nechci říkat, že všichni katolíci hřeší hříchem modlářství (mariánský kult, klanění se sochám, obrazům, kříži s ukřižovaným Kristem atd.), ale někteří ano. Křesťan, který žije ve vědomém a nevyznaném hříchu (Duch svatý a Bible nás upozorňují na náš hřích), nemá před démonem duchovní autoritu, zve do svého života démony. Katolíci „vysvěcují“ prostor „svěcenou vodou“. Já v Bibli nikde nečtu o „svěcené vodě“. Pokud někdo tímto způsobem „vysvěcuje“ nějaký prostor, dělá nebiblický rituál, zve do tohoto prostoru démony. Díky tomuto rituálu, může dojít k ještě většímu démonskému „zamoření“ prostoru (prostor mohou obsadit vyšší démoni).

Upozornění
Křesťan by měl zkoumat, zda jsou duchové z Boha nebo z té druhé strany. Rozhodně nemáme podrobně zkoumat démony (jejich působnost, postavení, jména atd.). Křesťan by měl biblicky vymítat démony (ve jménu Krista), ne hledat nějaký speciální návod (v knihách atd.), jak vymítat démony. To se vždycky dostanete k falešnému návodu! Myslete na to, že každé vymítání démonů je originál a mělo by být vždycky ve jménu Krista (nic si k tomu nepřidávat – speciální rituál, speciální naučenou modlitbu, předmět atd.). Křesťan by měl myslet na to, že démony vyhání Boží moc, ne křesťan sám o sobě. Během vymítání se vždycky nechte vést Duchem svatým, zapomeňte na často zavádějící rady jiných křesťanů atd. Nikdy nekomunikujte s démony, protože to jsou lháři!

Vymítám-li však démony Božím Duchem, jistě k vám přišlo Boží království.“
Bible 21, Matouš 12,28

„A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky; budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“
Bible 21, Marek 16,15-18

„Jednou, když jsme se šli modlit, potkala nás jedna otrokyně, která měla věšteckého ducha a přinášela svým pánům veliké zisky předpovídáním budoucnosti. Začala za Pavlem a za námi chodit a vykřikovala: „Tito lidé jsou služebníci Nejvyššího Boha! Ohlašují vám cestu spásy!“ Když to trvalo mnoho dní, Pavel to už nemohl snést, a tak se obrátil a řekl tomu duchu: „Přikazuji ti ve jménu Ježíše Krista, vyjdi z ní!“ V tu chvíli byl pryč.“
Bible 21, Skutky 16,16-18

„V jejich synagoze byl člověk posedlý nečistým duchem a ten hlasitě vykřikl: „Ach, co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Vím, kdo jsi – ten Svatý Boží!“ „Zmlkni,“ okřikl ho Ježíš, „a vyjdi z něj!“ Démon jím smýkl doprostřed a vyšel z něj, aniž by mu ublížil.“
Bible 21, Lukáš 4,33-35