Halloween je svátek ďábla a jeho démonů!

Halloween je původně keltský svátek, který se slaví 31. října. Keltové věřili, že se můžou mrtví pohybovat v tomto čase mezi živými a živí mohou navštívit mrtvé. Keltové nosili strašidelné kostýmy, aby si je toulající duchové spletli s jinými duchy, a nechali je být. Toto je naprosto proti Bibli! Žádná zemřelá osoba ani její část (např. duše) se nikde zjevovat nemůže!

Doporučený článek k prostudování: Co se děje s duší po smrti?

„Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se už nedočkají, i pouhá vzpomínka na ně zanikla. Jak jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy už nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem.“
Bible 21, Kazatel 9,5-6

Ilustrační foto

Mezi dnešní symboly Halloweenu patří dýně zpodobňující strašidelný obličej, strašidelné kostýmy a masky, strašidelná výzdoba. Někteří okultisté a satanisté v noci z 31.10. na 1.11. uctívají zlé síly, dělají magické rituály skrze kult smrti a vyvolávají duchy zemřelých. Halloween dneska zdaleka není svátek okultistů a satanistů, stále více je oblíbený u běžných občanů po celém světě (ČR není výjimka). Na Halloween lidé vyřezávají strašidelné obličeje do dýní a dávají do nich svíčky, strojí na sebe kostýmy symbolizující smrt a zlo, dělají strašidelnou výzdobu svého domu. Podobné věci dělají satanisté během svých rituálů! Halloween se neslaví pouze v domácnostech, ale i ve školkách a školách. Tady vidíme, jak velkou moc má ďábel ve školství. Ve školách, školách a domácnostech, učitelé a rodiče učí děti vyřezávat strašidelné obličeje do dýní. Do nich pak dávají svíčky, které večer zapálí a kochají se svítícím strašidelným obličejem. Jak zvrácené a démonské! To není nic jiného, než znázornění a uctívání démonů, propagace čarodějnictví a okultismu! Halloween je velebení smrti, démonského světa a ztotožnění se se zlem (ďáblem). S tím křesťan nesmí mít nic společného!!!

„A já nechci, abyste měli co společného s démony. Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů;“
Bible 21, Korintským 10, 20-21

„Nespřahejte se s nevěřícími. Jaký může být spolek spravedlnosti s nepravostí? Jaký může mít vztah světlo s temnotou? Jaká je shoda Krista s Beliálem? Co mají věřící a nevěřící společné? Jaká je jednota Božího chrámu s modlami?“
Bible 21, 2. Korintským 6,17

„neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible 21, Efeským 5,11

„Poslouchejte Boha jako jeho děti; nepoddávejte se choutkám, které vás ovládaly v době vaší nevědomosti. Ten, který vás povolal, je svatý – právě tak buďte svatí v celém svém životě i vy. Je přece psáno: „Buďte svatí, neboť já jsem svatý.“ Bůh nikomu nestraní, ale každého soudí podle jeho skutků. Jestliže jej nazýváte svým Otcem, hleďte, abyste svůj dočasný pobyt zde prožili v posvátné úctě. Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu, zděděného po předcích – nebylo to pomíjivými věcmi, stříbrem ani zlatem, ale vzácnou krví Kristovou!“
Bible 21, 1. Petr 1,14-19

Ilustrační foto

Účast na oslavách Halloweenu je iniciací do démonského světa! Halloweenské rituály jsou extrémně duchovně nebezpečné démonské rituály (otevření brány do démonského světa), které uctívají satana a jeho démony! Kdo toto dělá, musí očekávat ve svém životě velké duchovní problémy! V rodinách, kde se slaví nějakým způsobem Halloween, tam je démonům dobře. V těchto rodinách je ničen duchovní život, lidé jsou pod silnými démonskými útlaky a útoky (inklinace k hádkám, inklinace k okultismu, úzkostlivé stavy, strach bez příčiny, nervozita, deprese, zlé sny, spánková paralýza, stále opakující se nemoci, paranormální jevy…).

Doporučené články k prostudování: Projevy démonů, jak se zbavit démonů, O teritoriálních démonech

Co mám dělat?
Odmítněte Halloween ve všech podobách! Pokud máte nějaké masky zpodobňující zlo, vyhoďte je. Halloween je jen střípek zla! Zjišťování geopatogenní zóny, jóga, duchovní meditace, homeopatie, akupunktura, proutkaření, předmět růženec, to všechno je démonské zlo, kterému lidé podléhají! Toto všechno odmítněte a volejte Boha Ježíše Krista, který je Cesta k věčnému životu a Bohu.

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible 21, Jan 14,6