Nebezpečí démonologie

Démonologie je učení, které se podrobně zabývá duchovními bytostmi, které Bible nazývá démoni (nečistí duchové). V démonologii se podrobně zkoumá hierarchie démonů, jména démonů, vlastnosti a schopnosti démonů atd. Démonologií se zabývají, nejen někteří okultisté, ale i křesťané. Výjimečně se o démonologii zajímají nevěřící lidé (zpravidla ze zvědavosti). Okultisté vnímají démony jako bytosti z astrálního světa, který neexistuje.

Je démonologie v pořádku?
Není. Nikdo by neměl podrobně zkoumat démony (křesťan už vůbec ne), neboť k tomu není jediný důvod. Pokud začnete detailně a z vlastních sil zkoumat démony (jejich jména, postavení atd.), dostanete se zase k démonům (k jejich lžím). Zkoumaní démonů na internetu, to je skutečně sebevražedná mise, neboť internet je plný démonských lží. Občas se stane, že démon během vymítání démonů něco řekne (např. své jméno). Nikdy nenechte démona mluvit, protože démoni jsou lháři! Pokud démon řekne jméno, tak to ještě neznamená, že je to jeho pravé jméno. Nikdy nezkoumejte démona na základě jeho jména ani ničeho dalšího. Démoni s oblibou křesťanům nalhávají (přímo nebo sugescí), že jsou speciální démoni, které lze vyhnat pouze nějakou speciální metodou. To jsou pochopitelně naprosté nesmysly. Na základě těchto démonských lží křesťané hledají speciální metody, jak démony vyhánět z lidí. Někteří křesťané dokonce rituálně démony „svazují“. Toto je naprosto nebiblické a duchovně velmi nebezpečné!!! Je potřeba si uvědomit, že démony rituálně svazují okultisté do různých předmětů (figurek pro štěstí atd.). Ježíš démony okřikoval, nenechával je mluvit, přikazoval jim, hovořil o vymítání/vyhánění démonů z lidí (ne o „svazování démonů“). Démoni se vymítají ve jménu Krista, hlavně si k tomu nic nepřidávat!

Zmlkni,“ okřikl ho Ježíš, „a vyjdi z něj!“ (…) On je ale okřikoval a
nenechal je mluvit.“
Bible 21, Lukáš 4,35 a 41

“Ježíš totiž tomu nečistému duchu přikázal, aby z toho člověka vyšel.”
Bible 21, Lukáš 8,29

„Večer k němu přivedli mnoho lidí posedlých démony a on ty duchy vymítal slovem a všechny nemocné uzdravil.“
Bible 21, Matouš 8,16

Shrnutí
Duchovní ostražitost je určitě na místě, vždyť křesťané mají duchy rozlišovat (zda je to Duch Boží nebo démon). Ďábel s oblibou imituje Ducha Božího! Pokud to Bůh dovolí, stane se to. Pokud zjistíme, že je za něčím démon, tak rozhodně nejednáme tak, že začneme démona podrobně zkoumat!

“Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.”
Bible 21, 1. Jan 4,1

Démonologie je o detailním zkoumání démonů – tím je tato nauka závadná, neboť člověka nasměrovává k arcilháři – ďáblu a jeho démonům. Člověk, který se zabývá démonologií, jedná nebiblicky a vystavuje se duchovnímu nebezpečí. Takový člověk se dobrovolně a na základě svévole dostává do démonských lží a k učení démonů. Démoni jsou samozřejmě poctěni tím, když je člověk podrobně zkoumá, poslouchá a následuje jejich učení. Takový člověk se v podstatě dobrovolně vydává démonům (jejich vlivu a učení).

Já se o démonologii nezajímám. Pokud si někdo myslí, že ano, vykonává nespravedlivý soud. Žiji z toho, co mi zjevuje Duch Boží. Pokud žijete Duchem Božím, spoléháte se na Něho, nemusíte z vlastních sil nic zkoumat, protože vám Duch zjeví pravdu v pravý čas. Amen.

„Říkám vám: Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům.“
Bible 21, Galatským 5,16