Esoterika

Co je esoterika a co se za ní ukrývá? Může být esoterika pro člověka v něčem nebezpečná?

Co je esoterika
Esoterika je teoretický základ pro okultismus. Je to „tajné učení“, které se prakticky projevuje okultismem. Esoterismus je určen pro lidi s „vyšším poznáním“. Esoterika není nic novodobého, je stará jako lidstvo samo. Jde o učení o duchovních bytostech, které s lidmi komunikují a „pomáhají“ jim, učení o nadpřirozených energiích nebo jiných „tajných“ silách, které může člověk ovládat a využívat k údajnému dobru. Jinak řečeno (po pravdě řečeno), esoterika je učení o neexistujících duchovních bytostech a energiích, za které se vydávají démonické bytosti (démoni). Démoni jsou reálné duchovní bytosti! Nutno podotknout, že démoni vždy vedou lidi ke klamu, obelhávají je, manipulují s nimi a psychicky je trýzní. Lidé, kteří se zabývající esoterikou, mohou prožívat výjimečné psychické schopnosti, mimosmyslová vnímání apod. Démoni rádi těmto lidem dávají krátkodobé stavy tělesného vzrušení, což může v některých případech působit příjemné pocity i stavy extáze. Jenže tyto stavy velmi často vedou k závislosti na démonském učení, démonských rituálech, resp. na démonech samotných. Esoterik se může prezentovat jako jasnovidec, léčitel, homeopat, mág, jogín atd. Všichni tito lidé jsou obětí klamu démonů, neboť démoni jim nalhávají, že pomocí „tajemných sil“ lze ovládat věci v duchovním světě. U esoteriků je vysoce pravděpodobné, že to jsou zdémonizované osoby, které potřebují opravdovou duchovní pomoc.

„Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.“
Bible 21, Efeským 6,12

Závěr
Esoterika je učení démonů, které vede lidi ke spolupráci s nimi. Esoterici/okultisté jsou nástroje démonů, které si démoni používají k šíření zla. Esoterici si myslí, že něco v duchovním světě ovládají, ale ve skutečnosti jde o démonské dílo klamu. Esoterici jsou oklamaní lidé, kteří démonům oddaně slouží a propagují je (někdy dlouhodobě a ve velkém rozsahu).

Není pochyb o tom, že esoterika je pro člověka závadná, duchovně nebezpečná. Každý nevěřící i věřící by měl striktně esoteriku/okultismus odmítnout!

„Ať se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec, jasnovidec, hadač, čaroděj, zaříkávač, vyvolávač duchů, věštkyně ani ten, kdo se radí s mrtvými. Každý, kdo páchá něco takového, je pro Hospodina ohavný!“
Bible 21, Deuteronomium 18,10-12

„Mnozí z těch, kdo uvěřili, pak přicházeli a vyznávali a odhalovali své praktiky. Také mnozí z těch, kteří se zabývali magií, přinášeli své knihy a přede všemi je pálili. Když pak spočítali jejich cenu, zjistili, že stály padesát tisíc stříbrných. Tak se mocně šířilo Pánovo slovo a rozmáhalo se.“
Bible 21, Skutky 19,18-20

Jak z toho ven?
Jak přestat sloužit škodolibým démonům, jak se duchovně uzdravit? Z esoteriky/okultismu lze vystoupit jedině skrze víru v Pána Ježíše Krista, který je svrchovaně nad celým stvořením včetně démonů. Amen.

Doporučené články k prostudování: Ježíš Kristus není stvořená bytost!, Přijmout Ježíše Krista jako osobního Spasitele

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“
Bible 21, Matouš 28,18

„Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se!
Bible 21, Jakub 2,19