Pravda o horoskopech, jasnovidectví

Věříte horoskopům a astrologii? Mohou lidé předpovídat budoucnost? Dá se věřit astrologům, věštcům?

Astrologie se zabývá zkoumáním souvislostí mezi děním na nebeské klenbě, charakterizovaným zejména pohybem planet, Slunce, Měsíce a dalších prvků, a jeho vlivem na dění na Zemi. Nejznámější oblastí astrologického zkoumání je popis vztahu postavení astrologických planet v okamžiku narození na člověka pomocí astrologického diagramu zvaného horoskop. Horoskop je astrologická tabulka nebo diagram (obrazec) zachycující postavení nebeských těles (svítilen, která se nacházejí na nebeské klenbě) pro daný okamžik a konkrétní místo na Zemi. Většina západních astrologů pracuje se zvěrokruhem rozděleným na dvanáct stejně velkých úseků (astrologických znamení – Beran, Vodnář, Váhy, Rak, Kozoroh…). Na základě svých výpočtů se tito lidé snaží předpovídat budoucnost.

“Bůh udělal dvě veliká světla: Větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci, a hvězdy. Bůh je dal na nebeskou klenbu, aby svítila na zemi, a aby ovládala den a noc a oddělovala světlo od tmy.
Bible ČSP, Genesis 1,16-18

Je možné znát pomocí horoskopů budoucnost?
Je možné, aby člověk dokázal pomocí horoskopů znát nebo upravovat budoucnost? Ne. Nejprve je potřeba říct, že horoskopy jsou součástí okultismu. Okultismus je duchovní nauka, která je spojena se zvláštními schopnostmi, ve které lidé hledají poznání. Za každým okultismem stojí ďábel a jeho démoni! Podrobnosti o okultismu naleznete v našem článku Co je okultismus. Je okultismus nebezpečný?. Horoskopy jsou tedy démonická záležitost, je to učení démonů. Každý astrolog je pod vlivem démonů, kteří mu našeptávají lži (že nějakým výpočtem lze znát budoucnost atd.). Oklamaný není pouze astrolog, ale i každý člověk, který věří horoskopům!

Démoni nabízejí podvod
Myslete na to, že démoni vždycky nabízejí podvod. Podvod je i to, když vám někdo předloží větší část pravdy a menší část lži. Pokud by vám někdo dal stoprocentní lež, podvod by se lehce odhalil. Proč to démoni dělají? Chtějí klamat, ve finále jim jde o lidský hřích. Démoni využívají lidských potřeb, lidské zvědavosti… Lidem vsugerovávají, že existuje nějaká nadpřirozená síla, která dokáže určit budoucnost, nebo dokonce že lze budoucí věci pomocí této síly změnit. Lidé netuší, že za touto „nadpřirozenou silou“ se skrývají démoni.

Znají démoni budoucnost?
Démoni znají dokonale minulost i přítomnost. Znají i budoucnost? Ne absolutně, tu zná pouze Bůh. Démoni mohou vědět (resp. předpokládají) co v budoucnu pomocí lidí vykonají. Oni mají své plány. Tyto plány jim ale může překazit svrchovaný Bůh, který je absolutně nad vším. Často je to tak, že démoni předpokládají – znají člověka, předpokládají co asi (pod jejich vlivem, příslibem, manipulací) udělá. Takže je možné, že se nějaké „proroctví“ vyplní. Často je to také tak, že lidé věří, čemu chtějí věřit. Pokud někdo silně věří, co mu řekne nějaký věštec, může se za tou věcí tak hnát, že se nakonec vyplní. Může za tím být i sebemanipulace. Démoni také rádi našeptávají obecné „věštby“, které mohou pasovat na mnoho událostí. Toto vidíme u Baby Vangy, Nostradama, Sibily a dalších „proroků“.

Teritoriální démoni
Místa, kde se vykonává okultismus (astrologie, věštění, meditace, talismanologie….), jsou místa, která jsou zasvěcená démonům. V těchto místech mojí volné působiště teritoriální démoni. V těchto místech lidem nebývá dobře fyzicky ani psychicky. Mohou to být soukromé byty, domy, kanceláře, firmy, školy, státní úřady, hrady a zámky atd.

Závěr
Horoskopy jsou široká cesta, která vede do „pekla“. Do velkých potíží se nedostává pouze věštec (astrolog, vědma, kartářka), který nějakým okultním rituálem (horoskopy, karty atd.) předpovídá budoucnost. Velký problém má i člověk, který má víru, že tímto rituálem někdo může předpovídat nebo změnit budoucnost. Pokud někdo věří tomu, co mu bylo „předpovězeno“ věštcem, zve do svého života démony (je pod silným démonickým útlakem, pod démonickou sugescí). V těchto případech dokonce může dojít k přenosu démonů do člověka (démonické obsazení člověka). Je to o tom, že se tento člověk svou vírou démonům dobrovolně vydal, dal jim svolení působit v jeho životě.

Odmítejte věštění budoucnosti, horoskopy, tarot a další démonické záležitosti! Jsou to hříšné věci, které jsou pro Boha ohavností!

„Ať se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec, jasnovidec, hadač, čaroděj, zaříkávač, vyvolávač duchů, věštkyně ani ten, kdo se radí s mrtvými. Každý, kdo páchá něco takového, je pro Hospodina ohavný!“
Bible 21, Deuteronomium 18,10–12

„Neobracejte se k vyvolávačům duchů a věštkyním. Nevyhledávejte je a neposkvrňujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh.“
Bible 21, Leviticus 19,31