Astrologie, horoskopy, znamení zvěrokruhu

Astrologie (hvězdopravectví) je prastarý obor, který se zabývá vztahem světelných objektů (hvězdy, planety), které se nacházejí na nebeské klenbě, s děním na Zemi. Už Babyloňané vytvořili zvěrokruh a začali sestavovat první horoskopy. Pomocí astrologie lze prý předpovědět: veškeré budoucí události, lidský osud a povahu člověka. Pomocí astrologie lze prý také předpovědět různé katastrofy (zemětřesení, hurikány, tsunami…). V ČR a po celém světě se pořádají kurzy astrologie. Astrologie často souvisí s numerologií, alchymií, homeopatií, antroposofií, alternativní medicínou… Někteří lidé podle postavení hvězd sbírají léčivých byliny, které mají mít následně nadpřirozený účinek. Pozor tedy na různé „bylinkářky“!

Na astrologii jsou založeny různé nástroje k předpovídání budoucnosti včetně horoskopů. Astrologie je založena na principu, že každé světlo na nebeské těleso ovlivňuje život lidí, a to individuálně, v závislosti na datu narození. Schopnosti člověka má určovat doba jeho narození vzhledem k postavení Slunce ke znamením zvěrokruhu. Člověk narozený ve znamení např. Vodnáře má mít odlišné vlastnosti a schopnosti než člověk narozený ve znamení Střelce. Důležitou součástí astrologie je předvídání budoucnosti osobám podle individuálního horoskopu.

Jaká je pravda o astrologii, horoskopech, zvěrokruhu?
Astrologie, horoskopy, znamení zvěrokruhu, všechno toto je podvod, okultismus! Astrologie rozhodně nefunguje tak, jak si někteří myslí. Pomocí astrologie nelze předpovídat budoucnost ani ovlivňovat události. Znamení ve zvěrokruhu jsou smyšlená a rozhodně nemohou značit vlastnosti a schopnosti člověka.

Kdo za tímto podvodem stojí? Je to ďábel a jeho démoni, kteří se snaží lidi klamat a učit. Démoni rádi lidi vyučují! Astrologie je učení démonů. Rozsáhlé učení démonů, které významně ovlivnilo lidstvo, je židovská Kabala. Odtud pochází astrologie, numerologie, nauky o „vesmíru“ a mnoho dalšího závadného nebo zavádějícího. Z učení Kabaly v minulosti vycházel nejeden židovský fyzik (Albert Einstein, Isaac Newton). Dneska je Kabala významný nástroj pro Synagogu satanovu (Zjevení 2,8-10).

Věnovat se astrologii, věštění pomocí horoskopu, je pro člověka velmi nebezpečné! Pokud se člověk věnuje astrologii nebo podobné činnosti, dobrovolně spolupracuje s démony, podléhá učení démonů, dobrovolně se nechává démony manipulovat. Málokdo si uvědomuje, že věštci uvalují prokletí na lidi! Je potřeba si uvědomit, že věštění ve všech podobách je okultismus. Okultismus je duchovní nauka spojená se zvláštními schopnostmi, ve které lidé hledají buď poznání nebo moc z jiného zdroje než z biblického Boha. Každá okultní nauka pochází od démonů! Okultismus je o vědomé nebo nevědomé spolupráci s démony. Každý okultista je v přímém kontaktu s démony, je to služebník démonů. Okultismus nepochází od Boha, ale od druhé strany – od démonů. Důsledkem takového jednání je, že démoni mají legální právo na člověku parazitovat. Okultisté bývají na tom duchovně velmi špatně (často i fyzicky).

Všimněte si, že okultismus je o penězích. Všichni vidíme, že astrologie, horoskopy apod. jsou pomůckou k výdělečné činnosti astrologů, věštců (okultistů). Ďábel dá v určitých případech lidem moc a peníze, vždycky ale za to něco bude chtít! Ďáblův velký cíl je, aby člověk nepoznal Boha a ve finále skončil v ohnivém jezeře.

Je víra v astrologii, horoskopy, znamení zvěrokruhu neškodná?
Myslíte si, že samotná víra v astrologii, horoskopy apod. nemůže nikomu ublížit? To se mýlíte! Pokud člověk věří astrologii, horoskopům, znamení zvěrokruhu, věštcům, výkladu karet, věštění z kávové sedliny apod. (v něco vyvěštěného), věří démonským informacím, démonskému podvodnému systému, dobrovolně vzývá démony. Vzývání démonů znamená: volání k démonům, zvaní démonů do svého života, uctívání démonů. Víra v něco vyvěštěného a s tím související vzývání démonů, vždycky odstartovává démonickou aktivitu, démonickou parazitaci na člověku! Člověk, který věří ve „vyvěštěné“ démonské informace, dobrovolně otevírá bránu démonům (bránu mezi fyzickým a duchovním světem), vytváří informační prokletí, proklíná sám sebe. Nejčastějším uvalením kletby je právě věštění budoucnosti, víra v pravdivost horoskopů, víra ve znamení zvěrokruhu.

Je potřeba si uvědomit, že duchovní svět, který nevidíme, nějak funguje.

Člověk sklidí to, co zasel. Kdo zasívá pro své tělo, sklidí z těla záhubu; kdo zasívá pro Ducha, sklidí z Ducha věčný život.“
Bible 21, Galatským 6,7-8

„Kdo hledá dobro, nalezne přízeň, kdo čeká neštěstí, také dočká se.“
Bible 21, Přísloví 11,27

Hříšníky stíhá neštěstí, spravedlivým je štěstí odměnou.“
Bible 21, Přísloví 13,21

Shrnutí
Okultismus je všech podobách pro člověka (včetně křesťana) nepřijatelný! Okultismus není pouze astrologie, horoskopy, znamení zvěrokruhu, je to také akupunktura a akupresura, magie, jóga, meditace, spiritismus, hypnóza, svazování démonů, pozitivní myšlení, pozitivní vyznávání za účelem zhmotnění něčeho (např. uzdravení z fyzických nemocí)… Všechny tyto aktivity jsou Bohem zakázané!

„Ať se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec, jasnovidec, hadač, čaroděj, zaříkávač, vyvolávač duchů, věštkyně ani ten, kdo se radí s mrtvými.“
Bible 21, Deuteronomium 18,10-11

Okultismus je podvodná, zákeřná a zvrhlá hra démonů s člověkem. Výsledkem má být oklamání člověka, jeho démonické obsazení, cyklické týrání démonem, lidský hřích… Do této démonské hry spadá věštění budoucnosti ve všech podobách (karty, kyvadla, horoskopy…). Je potřeba si uvědomit, že démon zná velice minulost a současnost, co ale nezná, je budoucnost. Démon jen hádá budoucnost. Démoni mají své zkušenosti s lidmi, vědí jak se pravděpodobně zachovají, co na ně platí, díky tomu se jejich hádání někdy vyplní.

Málokdo si uvědomuje, že lidská víra v horoskopy, znamená v duchovním světě žádost o démonickou přítomnost, neboť člověk očekává, že se mu stane to, co mu bylo démonem „předpovězeno“.

Pokud jsi podlehl této démonské hře, čiň pravé pokání a bude ti odpuštěno. Pokud Boha neznáš, čiň pokání a přijmi Božího syna Ježíše Krista za Pána a Spasitele.

„Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti.“
Bible 21, 1. Jan 1,9

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible 21, Jan 14,6

Křesťan se nemá zajímat o astrologii, horoskopy, znamení zvěrokruhu apod. Křesťan by neměl věřit v osud, protože žádný osud neexistuje. Křesťan má Bibli (absolutní pravdu), která říká, že Ježíš Kristus přijde, v tu chvíli nastane první vzkříšení, uchvácení věrných do Nebe a žeh dočasného stvoření. Bděte a těšte se Domů. Amen.