Co je to osud? Existuje osud?

Osud je obecně vnímán jako předem daný děj lidského života, který nelze změnit ani se mu nějak vzepřít. Osudové, lidé míní to, že je to nevyhnutelné. Je to můj osud, slýcháváme, tak se nedá nic dělat. Například takto lidé vnímají osud:

„Věřím v osud. Kamarádovi, když bylo asi 10 let šel se svojí kamarádkou po kraji silnice a oba je smetl opilý řidič. Ta holčina na místě zemřela, kamarád přežil, ale hrozně dlouho se z toho dostával. Před 5 lety dostihl osud i kamaráda, zemřel nešťastnou náhodou. V noci jim doma zhasla karma a on zemřel na otravu. Osud se naplnil.“

Je osud inteligentní síla?
Opravdu osud reprezentuje předpoklad, že běh událostí je do detailu daný? Pokud to chápu dobře, tak osud je nevěřícími lidmi chápán jako nějaká síla, která určuje dění všemu, co existuje. Podle teorie osudu (ateistů), neexistuje biblický Bůh, ale jiná mimořádně inteligentní síla (s rozumem), která řídí lidi a události podle své vůle. Slovanská kultura považuje za tuto inteligentní sílu Sudičku – démona osudu, který má určovat osud novorozence. V dávných dobách Slované věřili v existenci Roda – ducha, kteří bdí nad lidským osudem a může jej ovlivnit.

Osud v okultismu
Jsou tady také různí okultisté – předpovídači budoucnosti, kteří lidem vykládají jejich osudy (pomocí nějakých předmětů, z hvězd na obloze, podle kabaly apod). Mohou znát tito lidé osudy jiných lidí? Rozhodně ne!

Žádný osud neexistuje
Žádný osud neexistuje, proto ho ani žádný člověk nemůže znát. Co ale existuje, je Bůh, který to tady všechno stvořil (žádný velký třesk, žádná evoluce). Bůh stvořil lidi, kteří nejsou naprogramovaní roboti, ale mají možnost se svobodně rozhodnout. Křesťanům dal Bůh Bibli, kde naleznou návod, jak žít. Bible nám například říká, že nemáme lhát. Pokud to na základě svobodné vůle porušíme, Bůh nás nechá. Naše lež ale může mít své následky.

Shrnutí
Křesťan nemůže věřit v osud, protože by tím popíral existenci inteligentního Stvořitele, který stvořil lidi s možností volby. Pokud by křesťan věřil v osud, automaticky by věřil ve stvořitele (falešného boha), který stvořil loutky bez svobodné vůle. Ve svém životě máme možnost se rozhodovat. Kdyby bylo vše předurčeno, popíralo by to svobodu člověka, kterou nám Bůh daroval. Člověk spolupracuje s Bohem, jsou mu nabízeny různé možnosti, různé životní cesty. Kterou cestou se dá si však člověk rozhoduje sám, natolik nás Bůh miluje, že to respektuje.