Byla Baba Vanga podvodnice?

Byla Baba Vanga podvodnice? Viděla do budoucnosti? Skutečně bude Evropa do roku 2043 zcela muslimská? Opravdu nás čeká setkání s mimozemšťany?

Vangelija Pandeva Dimitrova (†85) byla tajemná Bulharka, která si nechala říkat Baba Vanga. Vanga byla bylinkářka a jasnovidka, která byla známa nejen v Bulharsku, ale i po celém světě. Vanga byl pologramotná, žádné knihy nepsala sama.  Život každého člověka prý viděla před sebou jako film, od narození až do smrti. Denně přijímala mnoho návštěv včetně politiků, byl u ní např. Leonid Brežněv. Vanga prý předpověděla něco kolem sedmi tisíc událostí. Jenže její „proroctví“ jsou příliš obecná a dají se vyložit různě. Takto např. v roce 1989 měla předpovědět 11.září: „Strach, strach! Američtí bratři klesnou na kameni železa ptáků. Vlci budou zabaleni do křoví a nevinnou krev bude přístřešek jako řeka“. To se dá samozřejmě vyložit různě…

Co všechno Vanga předpověděla?
Baba Vanga údajně (mimo jiné) předpověděla: Stalinovu smrt, perestrojku v SSSR, pád Sovětského svazu, smrt princezny Diany, černobylskou katastrofu, zkázu ponorky Kursk, teroristické útoky z 11. září 2001, 44. prezidentem USA bude černoch… Prý také předpověděla, že do roku 2043 bude Evropa zcela muslimská a v roce 2066 se strhne válka mezi Evropou a USA. Platnost Vanžiných předpovědí je prý 80%. Jenže Vanga také předpověděla, že v roce 2010 vypukne 3. světová válka…

Baba Vanga
Baba Vanga

Vanga a mimozemšťani
Vanga hodně hovořila i o mimozemšťanech. Prý s nimi dokonce mluvila. Měli jí říct, že sovětský kosmonaut Gagarin nezemřel při havárii, ale byl unesen mimozemšťany. Vanga také za života tvrdila, že byla přítomna přistání Apolla na Měsíci.

„Jednoho dne se obyvatelé Země setkají s představiteli jiných civilizací. Jejich létající talíře už nyní krouží nad Zemí a hledají kontakt.“
Baba Vanga

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible, 2. Korintským 11,14

Baba Vanga byla zneužita démony
Opravdu viděla Vanga život každého člověka před sebou jako film, od narození až do smrti? Opravdu mluvila s mimozemšťany? Ne. Vanga byla zneužita Satanem a jeho démony – stala se obětí podvodu. Věštění, předpovídání budoucnosti je součást okultismu. Démon našeptává dotyčnému člověku lživé informace. Tyto informace s člověkem pak manipulují – člověk pak věří, že má schopnost předpovídat budoucnost. Jde tedy o démonské lži.

„Přijali Slovo s velikou dychtivostí a každý den zkoumali Písma, zda je to všechno opravdu tak.“
Skutky 17,11

Proroctví od Boha
Pravdivá proroctví dává lidem jedině Bůh. Pouze Bůh dokáže lidem dát informace o budoucnosti, a to na základě vlastní svrchovanosti. Jak poznám, že proroctví je od Boha? Takové proroctví je vždy v souladu s Písmem. Kdyby Baba Vanga znala Boha, hned by věděla, že za jejím „darem“ stojí zlé síly, kterým jde jen o věčně zatracení  – ohnivé jezero.

„Věřte Hospodinu, svému Bohu, a obstojíte. Věřte jeho prorokům, a uspějete!“
Paralipomenon 20,20