Proutkaření – zjišťování vodního zdroje, geopatogenní zóny

Dokážou proutkaři opravdu najít vodu? Je možné hledání podzemní vody pomocí virgule?

Radiesteze (proutkaření) je odvětvím psychotroniky. Psychotronika se zabývá mimosmyslovým vnímáním jako je telepatie, psychokineze, telegnoze (jasnovidnost). Rituál proutkaření má nadpřirozeně detekovat vodu a nerosty v podzemí. Mezi oblíbené nástroje proutkařů a senzibilů patří virgule ve formě proutku, pružiny, drátu atd. Proutkaři tvrdí, že pracují s podvědomím, jemnou energií, kterou je potřeba vnímat. Prý je potřeba trénink a sebezdokonalování.

Česko a proutkaření
V Česku je proutkaření velmi oblíbené, rozšířené (což je unikát). Studnaři v rámci svých služeb vyhloubení studny a přípravy veškeré potřebné dokumentace nabízí mimo jiné i nalezení vhodného místa, kam studnu umístit. Hodně studnařů má svého proutkaře, který hledá podzemní vodu pomocí virgule.

Pravda o proutkaření
Martin Ševčík se v minulosti zabýval proutkařením, psychotronikou, jasnovidectvím. Tento člověk je dnes křesťan. Ke své minulosti říká, že proutky fungují na principu doptávání se inteligentní bytosti (celé svědectví zde).

„…za psychotronikou, za léčitelstvím, za jasnovidectvím, za proutky a kyvadlem stojí inteligentní bytosti, které jsou Bohu nepřátelské. Tak jsem pochopil, že jsou nepřátelské i člověku.“
Martin Ševčík

Psychotronika (telepatie, proutkaření, zjišťování geopatogenní zóny…)  je okultismus, je to spolupráce s démony. Proutkaření je okultní rituál, kterým dostává démon člověka do svého vlivu. Těmito rituály se lidé dobrovolně zasvěcují démonům. Pokud si domů pozvete proutkaře, který tam vykoná rituál, dobrovolně (chcete to) se vystavujete démonickému vlivu, zvete do svého domova a života démony. Je to právě okultní rituál, čím se zasvěcuje místo (byt, dům, firma, státní instituce) teritoriálním démonům! Teritoriální démoni pak mohu ve vaší domácnosti mocně působit (časté hádky s partnerem atd.).

Funguje proutkaření? Lze tímto způsobem zjistit vodní zdroj? Ano, ne ale vždy. S démony si ale není radno zahrávat! Oni totiž nikdy nedávají nikdy nic zadarmo! Mohou vám ukázat vodní zdroj, mohou vás uzdravit z fyzických nemocí (reiki, lidové léčitelství atd.), ale vždycky za to něco budou chtít. Spolupráce s démony přináší jen negativa (psychické potíže, může nastat smrtelná nemoc atd.)!

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci (pozn. démoni) vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible 21, 2.Korintským 11,14-15