Jan Mikolášek

Jan Mikolášek (1889-1973) byl známý český lidový léčitel a uroskop, který se vyučil zahradníkem, později bylinářství u léčitelů ve Vídni. Mikolášek jako léčitel působil téměř 50 let, ovšem ve čtyřicátých a padesátých letech minulého století léčil nejvíce lidí. Když se začal léčitelství věnovat plně, tak to bylo nejprve v Třebechovicích, později v Jenštejně, kde si vybudoval velkou vilu. Z jeho vily je v současné době po dvou velkých přestavbách největší domov seniorů v okrese Praha – východ. Mikolášek léčil nevysvětlitelným uměním mimosmyslové diagnózy a znalostí léčivých účinků bylin. Určoval diagnózu protřepáním lahvičky s močí proti světlu. Krátce si moč prohlédl ve světle lampičky a diktoval nemoc. Zajímalo ho pouze pohlaví a věk nemocného. Pacient následně dostal číselné označení bylinných směsí, které obdržel společně s pokyny k užívání. Někdy léčil také bahnem. Mikolášek ve své knize Vzpomínky přírodního léčitele uvádí, že pomohl 5 milionům lidí. Léčil nehledě na politický režim i postavení člověka. Údajně léčil hlavy států, lékaře, vědce, diplomaty… Jeho pacientem byl T. G. Masaryk (prezident), Antonín Zápotocký (prezident), Martin Bormann (tajemník A.Hitlera), Saša Rašilov (herec), Josef Bohuslav Foerster (hudebník), Max Švabinský (malíř) a řada dalších. Je samozřejmě otázka, zda ve svých pamětech nepřeháněl. V době jeho největší slávy, denně léčil stovky lidí. Mikolášek diagnózu stanovoval zcela zdarma, ovšem bylinky prodával. Díky velkému počtu pacientů, kterým předepisoval bylinky, získal nemalé finanční prostředky.

V roce 2020 byl natočen životopisný film Šarlatán, který byl inspirovaný životem Jana Mikoláška. Tento film se snaží divákům ukázat Mikoláškův život. Divák by měl ale vědět, že obsahuje spekulace, nepravdy.

Jan Mikolášek s kuchařkou a řidičem

Zápotocký jako ochránce
Mikulášek byl politickými režimy tolerován. Problém přišel ve chvíli, kdy zemřel jeho ochránce prezident Antonín Zápotocký, kterému uchránil nohu před amputací. Zločinná KSČ v čele s prezidentem Antonínem Novotným neměla pro Mikuláškovu aktivitu a život v luxusu pochopení. Byl sledován StB, v roce 1959 byl odsouzen z krácení daní, korupce, předražování bylin a nepovolené stavby. Propadl mu majetek a skončil ve vězení, kde byl více než 3 roky. Zbytek svého života prožil v chudobě u přátel.

Věřící Mikolášek
Mikolášek se prohlašoval za věřícího, hlásil se k římskému katolicismu (falešnému křesťanskému směru). Na rozlehlé zahradě měl soukromou kapli a bronzovou sochu, která měla zpodobňovat Ježíše Krista. U této sochy se pravidelně modlil. Tato socha vznikla na základě jeho vidění:

„Začínal už padat soumrak, bylo asi k deváté hodině. Cítil jsem, že mě stále napůl obestírá dřímota. V té chvíli jsem spatřil, že bránou, jakoby utkanou z lehké stříbrné mlhy, se ke mně ubírá nějaký muž. Měl laskavý úsměv, dlouhé světlekaštanové vlasy a narudlé vousy. Přicházel blíž a blíž. S námahou jsem otevřel oči a hleděl na něho. Nemohl jsem se ani pohnout, a přitom jsem se chystal uprchnout – taková bázeň mě přepadla. Muž přistoupil těsně ke mně a ukázal rukou k zemi. „Sbírej! Jen sbírej!“ řekl mi. (…) Jednu paži měl složenou na prsou, druhou vztáhl nad mou hlavu. Potom se trochu sklonil, dotkl se prstem mé hrudi a řekl: „Pracuj, přemýšlej a věř jenom sobě.“
Jan Mikolášek, kniha Vzpomínky přírodního léčitele

Mikolášek své nadpřirozené schopnosti přisuzoval Bohu Stvořiteli:

„Najednou, jako by mě Pánbůh osvítil, vidím, že každá moč je jiná, že se jedna od druhé liší, stejně jako se od sebe liší vzhled lidí, jejich tváře, jejich hlasy, jejich povahy.“
Jan Mikolášek, kniha Vzpomínky přírodního léčitele

Jakou mocí to činil?
Mikolášek sám sebe považoval za znalce léčivých bylin, což byla pravda. Jenže on k tomu nadpřirozeně (pouhým pohledem) diagnostikoval nemoci z močí pacientů. To ho naučila léčitelka Josefa Mühlbacherová z Volduch u Rokycan, která dokázala zázračně poznat z moči lidí jejich zdravotní problémy. V roce 1918 se u ní začal Mikolášek učit, přičemž léčitelce bylo již 85 let. Stanovování diagnózy z moči se nazývá uroskopie (též uromancie), což je předvědecká diagnostická metoda. Uroskopie (hádání diagnózy z moči) byla velmi rozšířená ve středověku a dodnes ji provozují někteří lidoví léčitelé. Ve skutečnosti jde o parapsychologii, mimosmyslové vnímání, jasnovidectví, tedy o okultismus. Uroskopie není nic jiného než okultismus, šarlatánství! Každý okultismus je úzce spojen s ďáblem a jeho démony!

Je zřejmé, že Mikolášek disponoval démonickou mocí, neboť za okultismem stojí démoni. Informace o zdravotním stavu lidí měl od démonů – channeling. Démon zná minulost i současnost. Démon ví, jakou nemocí trpíte, kolik peněz máte na kontě… Démon může člověka „udravit“ z fyzické nemoci. Toto však není uzdravení v pravém slova smyslu. Často je to tak, že démon „pustí“ nemoc, kterou sám způsobil. Démon to s žádným člověk nemyslí dobře, proto po takovém „uzdravení“ často přijde jiná nemoc, nastanou psychické problémy, těžké duchovní stavy, někdy i smrt.

Závěr
Mikoláškova schopnost diagnostikovat nemoc z moči pacienta určitě nebyla od Boha, neboť provozoval alternativní medicínu spojenou s mimosmyslovým vnímáním (okultismus). Ten člověk poslouchal démona, který mu dával informace. Následně, v některých případech, došlo k démonickému „uzdravení“. Podobnou schopnost měl léčitel Bruno Gröning, který uzdravoval „božskou energií“. Mikolášek prokazatelně praktikoval okultismus, modlářství (modlit se k soše, která zpodobňovala smyšlenou podobu Krista), zpodobňoval si Boha (socha Krista), uctíval mrtvého Krista (který rozhodně není žádná mrtvola – je vzkříšený v Nebi). Toto všechno je hřích!

„Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující.“
Bible 21, Exodus 20,3-5

„Ze zbytku dřeva si pak boha udělá, modlu, před níž se klaní a pokleká, a říká jí svou modlitbu: „Zachraň mě! Vždyť jsi můj bůh!“
Bible 21, Izaiáš 44,17

Je potřeba si uvědomit, že každý okultismus (jóga, akupunktura, reiki, homeopatie, hypnóza, astrologie…) je úzce spojen se zlem! Okultismus je také velmi často spojen s prosperitou. Ďábel dá okultistům peníze, ale něco za to bude chtít. Ďábel chce hlavně lidem zastínit Boha. To se mu dobře daří, nejen přes okultismus, ale i přes vědu, školský systém…

Bylinky dal lidem Bůh. Mnoho z nich má léčivé látky a můžeme je používat k léčbě různých neduhů. Problém je, že různí léčitelé k nim něco přidávají, např. chtějí lidem vnutit, že některé byliny mají magické schopnosti, zejména ty, které jsou sbírané na Noc čarodějnic. Někteří bylinkáři používají parapsychologii a různé předměty (virgule atd.) k diagnostikování zdravotních problémů. To je samozřejmě špatně, neboť je to spojeno s démonickými duchy. Žádný takový léčitel vás nevyléčí v pravém slova smyslu. Tito lidé dávají ostatním lidem falešnou naději a zároveň je vedou do těžkých duchovních stavů. Člověk, který věří v nadpřirozenou moc lidových léčitelů, dává svolení zlu (démonům), aby na něm parazitovalo. Může dokonce nastat posednutí démonem!