Přijmout Ježíše Krista jako osobního Spasitele

Tento svět jednou skončí – během druhého Ježíšova příchodu na Zemi. Tehdy nastane vzkříšení Kristovců a jejich uchvácení do Nebe. Důsledkem tohoto Ježíšova příchodu nastane likvidace stvoření ohněm z Nebe. Kristovci dychtí po Pánově příchodu, po nové Zemi a Novém Nebi!

„Hle – já stvořím nové nebe a novou zem; na minulé věci se zapomene, nikdo už nebude o nich přemýšlet.“
Bible 21, Izaiáš 65,17

„my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti.“
Bible 21, 2. Petr 3,13

Člověka před věčným zničením v „pekle“ (kde skončí všichni nespasení) může zachránit víra v Pána Ježíše Krista. Každý člověk tedy potřebuje přijmout vírou Pána Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele! Kdo je Ježíš Kristus? Ježíš Kristus je jediná cesta Bohu. Ježíš Kristus přišel na zem a zemřel za lidské hříchy na Golgotě. Ježíš Kristus zemřel i za tvé hříchy! Přijmout Ježíše jako svého osobního Spasitele znamená vložit svou osobní víru v Něj. Člověk dosáhne odpuštění jedině tehdy, když Ježíše osobně přijme za svého Spasitele, uvěří že Jeho smrt na Golgotě byla platbou za naše hříchy a Jeho vzkříšení je vstupenkou k věčnému životu.

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible 21, Jan 14,6

Pokud chceš na základě své osobní víry přijmout Ježíše Krista jako svého osobního Spasitele právě teď, vyslov níže uvedenou modlitbu spasení. Samotné odříkání této ani jakékoli jiné modlitby nikoho nespasí! Pokud někdo nemá víru v pravého Ježíše Krista (o kterém se píše v Bibli), nemůže mu tato modlitba přinést odpuštění hříchů ani život věčný v Nebi.

Pane Ježíši, věřím v Tebe a upřímně Tě zvu do svého života! Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. Uvědomuji si své hříchy a moc jich lituji. Už dál nechci hřešit! Upřímně Tě žádám, vstup do mého života, proměňuj mě a veď mě. Děkuji, že jsem Tě mohl poznat.