Tisícileté království

Co je to „tisícileté království“? Kdy a kde bude „tisícileté království“? Pojem „tisícileté království“ se v Bibli nevyskytuje. Lze ho však odvodit z verše „kralovali s Kristem tisíc let“. „Uviděl jsem, jak z nebe sestupuje anděl, který měl klíč od […]

Číst více

Adventisté a „nedělní zákon“ jako znamení šelmy

Adventististické učení tvrdí, že zachovávání sedmého dne (soboty), bude znamením Boží pečeti. Křesťan, který bude konat Bohoslužbu v neděli, přijme znamením šelmy, bude mu odňato spasení a čeká ho odsouzení (ohnivé jezero). Máme očekávat schválení „nedělního zákona“? Adventisté a „nedělní […]

Číst více

Potopil Titanic Bůh?

Psal se rok 1912. „Ani Bůh nemůže potopit tuto loď,“ prohlásilo belfastské loďařství Harland & Wolff, když Titanic vyplouval z loděnice. Několik dnů „nepotopitelná loď“ plula ledovým Atlantikem. Jednou po půlnoci narazila do ledové kry, nastala panika, slzy a křik, […]

Číst více

Bůh dává světu řád!

Biblická pravda je taková, že všemohoucí Bůh stvořil Zemi, udržuje ji a vede. Bůh je vlastníkem Země a všeho stvoření. Bůh dává světu řád. V přírodě vidíme, jak má všechno svůj řád… „Ty jsi stvořil nebe a zemi i všechny […]

Číst více

Bůh je Pánem Nebe i Země, ne ďábel

Ďábel je v Bibli mimo jiné označován za „vládce tohoto světa“ Existuje pseudokřesťanské učení, které říká, že ďábel je neomezeným a právoplatným vládcem tohoto světa a Bůh do běhu událostí může zasahovat pouze „za určitých okolností“ Toto učení musím striktně […]

Číst více

Volat k Marii je hřích!

Může křesťan vykonávat modlitbu k Marii? Určitě ne, neboť je to duchovně nebezpečné! Marie přímluvkyně Marie (zesnulá matka Ježíše Krista) byla prohlášena římskou církví za blahoslavenu. Podle učení římského katolicismu byla Marie nanebevzata a v Nebi se za nás přimlouvá […]

Číst více

Budou všichni lidé spaseni?

Hovoří Bible o spasení všech lidí? Existuje pseudokřesťanské učení o spasení všech lidí. Podle tohoto učení všichni lidé dojdou k poznání Pravdy. Každý člověk přijme Ježíše Krista jako vykupitele z hříchu, někdo v tomto věku, jiný ve věku budoucím. Toto […]

Číst více
1 2 3 11