Ježíš Kristus není stvořená bytost!

Je Ježíš Kristus Bůh, nebo je to stvořená bytost? Učení popírající Božství Ježíše Krista Svědkové Jehovovi považují Ježíše Krista za Božího Syna, prvního z andělů a první Boží stvoření vůbec. Potom jsou tady křesťané, kteří považují Ježíše Krista za Božího […]

Číst více

Má každý člověk anděla strážného?

Existují andělé strážní? Má každý člověk přiděleného anděla strážného? Je možné s anděly komunikovat? Anděl strážný Někteří lidé včetně některých křesťanů věří, že každý člověk má svého osobního anděla strážného, který ho chrání. Někteří lidé anděly vidí a komunikují s […]

Číst více

Bůh stvořil Nebe a Zemi. Co zde znamená Nebe?

Hned na začátku Bible je psáno, že Bůh stvořil Nebe, Nebesa (záleží na překladu Bible) a Zemi. Co zde znamená Nebe? Nebe zde neoznačuje oblohu jako mračna, podnebí. Zde není myšlena ani nebeská klenba (hebrejsky: rakia, latinsky: firmamentum). Nebeskou klenbu […]

Číst více

Ateismus

Ateismus, ateisté Slovo ateismus pochází z řeckého „atheos“ (a-theos), to znamená „bez boha“. Ateismus neuznává, popírá existenci nadpřirozených bytostí, duchů, duchovního světa. Ateismus popírá existenci Boha Stvořitele. Pravda o ateismu je taková, že uvádí lidi v klam. Ateisté jsou přesvědčeni, […]

Číst více

Může jíst křesťan vepřové maso?

Někteří křesťané odmítají jíst vepřové maso. Tito křesťané odkazují na Starou smlouvu, kde bylo pro Izraelity přísně zakázáno jíst vepřové maso. Může jíst křesťan vepřové maso? Nejprve se pojďme podívat na začátek Bible, do knihy Genesis. Noe dostal svolení od […]

Číst více

Co je „třetí nebe“?

Co je „třetí nebe“? Existují tři úrovně nebes? Bible se zmiňuje o „třetím nebi“. Pavel byl vtržen do „třetího nebe“. Co Pavel myslel „třetím nebem“? „Ale chlubiti mi se není dobré, nebo přišel bych k vypravování o viděních a zjeveních […]

Číst více

Bůh vždy jedná podle míry, kterou my nastavíme?

Bůh vždy jedná podle míry, kterou mu křesťan nastaví? Může křesťan Boha manipulovat? „Bůh vždy jedná podle míry, kterou my nastavíme. Naše míra toho díla, je jeho míra.“ Reinhard Bonnke, filmová série Full Flame „Pokud selže pojistka víry, tak se […]

Číst více
1 2 3 4 5 12