Z Boží přítomnosti a kontroly není nic vyjmuto!

Biblický Bůh (Bůh Stvořitel) je všemocný, vševědoucí, všemoudrý, svrchovaný, dobrotivý, věrný, stálý, spravedlivý, milostivý, milosrdný, milující, odpouštějící… Bůh je také všudypřítomný, všímprostupující. Bůh prostupuje celé stvoření – přírodu, lidi, démony… Z Boží přítomnosti a kontroly není nic vyjmuto! Myslet si, […]

Číst více

Čas

Jak vznikl čas? Proč čas existuje? Kdy čas skončí? Čas Bůh stvořil Nebe, Zemi, nebeské svítilny, člověka… Stvořením světa vznikl také čas („Na počátku…“). Celé stvoření žije v čase. Bůh však v čase nežije a nepodléhá mu. Bůh není omezen […]

Číst více

Kdo zapírá Syna, nemá ani Otce

Někteří křesťané falešně věří, že Židé, kteří praktikují judaismus a zároveň odmítají Kristovu oběť, přistupují k biblickému Bohu (Hospodinu). Toto je mimobiblické (falešné) učení. Kdo zapírá Syna, nemá ani Otce! „Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo […]

Číst více

Zánik Země

Bůh stvořil Nebe a Zemi. „Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi.“ Bible 21,Genesis 1,1 Nebe je nahoře, Země je dole. „Odpověděl jim: „Vy jste zdola, já jsem shora. Vy jste z tohoto světa, já nejsem z tohoto světa.“ Bible […]

Číst více

Setkání člověka s Kristem

Ježíš Kristus, který přetvořil život apoštola Pavla, může i tobě změnit život! Příběh apoštola Pavla, který se původně jmenoval Saul: „Saul stále ještě chrlil smrtelné výhrůžky proti Pánovým učedníkům. Šel za veleknězem a vyžádal si od něj listy pro synagogy […]

Číst více
1 2 3 4 5 10