Kdo, co je poltergeist?

Poltergeist je paranormální jev, který děsí lidstvo celá staletí. Tento jev nezkoumají pouze samozvaní badatelé a ezoterici, ale i věda. Kdo, co je poltergeist? Jak se poltergeista zbavit?

Paranormální jev poltergeist
Jako poltergeist bývá označován paranormální jev, který souvisí s projevem ducha nebo jiné paranormální síly. Název je složeninou dvou německých slov POLTERN (hlučný) a GEIST (duch) – hlučný duch. Jev poltergeist se objevuje v různých částech světa a v různých objektech (byt, dům, garáž…). Projevy poltergeista mají mnoho podob. Často dochází ke zvukovým projevům, proto hlučný duch. Lidé slyší jakoby lidské kroky, pravidelné nebo nepravidelné klepání, někdy i silné rány a bušení ozývající se z nejrůznějších míst v bytě. Projev poltergeista je také spojen s fyzickým pohybem předmětů bez zjevné příčiny. Jsou zaznamenaná očitá svědectví nevysvětlitelných pohybů předmětů, kdy svědci oznamují samovolné pády předmětů (ze stolů, poliček…). Nejde pouze o pády bez příčiny, ale i o vrhání věcí po bytě. Jsou popisovány případy, kdy v interiéru létají předměty, které se před začátkem jevu v místnosti nenacházely, takže je jev spojován s materializací, resp. postupnou dematerializací a materializací. Poměrně častá jsou i hlášení o anomálním chování elektrických spotřebičů. Další projevy poltergeista: neznámá síla otevírá a zavírá dveře nebo okna, vyteče tekutina z uzavřené láhve, vyvěrá voda nebo krev z podlahy… Zajímavé je, že v některých případech (spíše minimálně) je tento jev vázán na konkrétního člověka – paranormální jev se projevuje pouze v přítomnosti jednoho konkrétního člověka.

Ilustrační foto

Poltergeist způsobuje samovznícení
Poltergeist je někdy spojován se samovznícením hořlavých a nehořlavých předmětů. Někdy hoří dokonce i předměty, které mají odolat ohni, např. azbestová izolace. Zajímavé je, že  jde o „studený oheň, který nemá teplotu“ a přesto má na hořící předmět destruktivní účinek (ohořívá). Tento „studený oheň“ se projevuje tak, že člověk může sáhnout rukou přímo do plamene a nespálí se, nehoří hořlavé předměty v okolí (dokonce ani pavučiny, které jsou přímo nad ohněm). V některých případech dochází ke škvaření předmětů bez viditelného plamene.

Poltergeist v Česku
Ačkoliv drtivá většina zpráv o poltergeistech pochází ze zahraničí, nejčastěji z USA, i na našem území podobné události najdeme. V roce 2011 byl zaznamenán výskyt poltergeista v Děčíně. Svědkové popisují případy, kdy z ničeho nic začaly praskat kompotové sklenice ve sklepě a roztříštily se na kousíčky, kořenka z poličky prolétla kuchyň a rozbila se o zeď, plná pivní láhev prolétla z chodby a zarazila se hrdlem do dveří. Také se převrhával těžký nábytek (skříně, knihovna plná knih). Dále se převrhla těžká pračka, hrnek vlétl do okna a zůstal ve skle… U nás je znám také tzv. bohučovický poltergeist (bohučovický fenomén), který řádil na přelomu let 1985/1986 v domku rodiny Smolkových v obci Bohučovice. Začalo to zvukem silných ran, pokračovalo to popadáním kompotů ve spíži z regálů, noční stolek v ložnici se sám od sebe „posadil“ na postel, došlo k nevysvětlitelnému „propálení“ díry v okenním skle. Poté následovala samovolná devastace a postupná likvidace interiéru rodinného domku, při které létaly vzduchem různé předměty (poklička, kovový tác, váza…), samovolně se začal pohybovat těžký nábytek…

„Začalo to v době, kdy jsem byl nemocný doma. Byl jsem doma s dědečkem. Bylo to nějak koncem týdne. Začalo to nějakou ranou, vysypalo se okno a pak se postupně začaly dít divné věci. Padaly obkladačky, začal se převracet nábytek, začalo hořet. Byl to takový zvláštní studený oheň a postupně se to stupňovalo.
Jeden den se to začalo dít a další dny to pokračovalo. Vymršťovaly se věci. Ze začátku jsem u toho byl, ale dělo se to i když jsem byl pryč. V okně byla taková zvláštní díra. Měla zaoblené hrany z obou stran, sklo kolem ní přitom nebylo popraskané. Jako kdyby to sklo někdo propálil. Bylo to velmi divné. Vidělo to tak asi sedm lidí. Byli jsme na chodbě. Najednou se pohnula skříň v pokoji, tak se všichni nahrnuli do pokoje. Pamatuji si, jak k paní Lysákové něco přiletělo. Z regálů ve spíži spadly zavařeniny, aniž se rozbily. Byl to takový divný pocit, být u toho. Věci, které hořely, hořely zevnitř. Pamatuji si, že takto shořela pohovka. Dokonce hořelo uvnitř lednice. Nedávalo to smysl.“
Svědek Tomáš Smolka

Kdo, co je poltergeist?
Rozhodně nejde o zbloudilé bytosti z paralelních světů, protože žádné paralelní světy neexistují! Paralelní světy je démonský podvod, který je šířen přes židovskou kabalu. Za paranormálním jevem poltergeist stojí démoni, kteří jsou součástí duchovního světa, a kteří se rozhodně nenazývají poltergeist. Často jde o teritoriální démony, kteří mají působnost na určitém území. Proč démoni škodí lidem? Démoni chtějí lidi dovést k nevíře v Boha Stvořitele a k hříchu. K tomu používají okultismus, klam, manipulaci, strašení… Démoni rádi šíří strach, k tomu používají svévolné lidi, média, paranormální jevy… Démoni starší lidi, protože moc dobře vědí, že ten, kdo má strach, je lépe ovladatelný.

Co je příčina řádění poltergeista (démonů)?
Příčin může být celá řada. Zpravidla to bývá tak, že ten, kdo vyhledává zlo, ten se s ním také setká. Démon je často vyvolán pomocí spiritismu (vyvolávání duchů). Kdo praktikuje okultismus (astrologie, horoskopy, homeopatie…) nebo má v něj víru, upíná se na pomoc od démonů. Kdo má víru v nadpřirozenou moc nějakých předmětů (amulety, talismany, růženec…), upíná se na pomoc od démonů. Kdo se upíná na pomoc od démonů, žije v hříchu, má duchovní problémy… Kde je pěstovaný hřích, tam je ďábel a jeho démoni!

Jak se zbavit poltergeista (démonů)?
Rozhodně vám nepomůže kněz z Římsko-katolické církve ani „svěcená voda“ (která neexistuje). Démoni se doslova děsí pokání (když člověk vyznává své hříchy Bohu), Pána Ježíše Krista a víry v Něj. Ježíš Kristus je nejvyšší autorita nad vším stvořeným, tedy i nad ďáblem a jeho démony. Následníci Ježíše Krista (Kristovci) mají moc vyhánět démony.

„Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se!“
Bible 21, Jakub 2,19

„Ježíš pak svolal svých Dvanáct, dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a uzdravovat nemoci“
Bible 21, Lukáš 9,1

Ježíš Kristus je cesta pravda a život věčný. Ježíš Kristus je cesta do Nebe. Neznáš Ježíše Krista? Více článek Přijmout Ježíše Krista jako osobního Spasitele?

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible 21, Jan 14,6