Lovci duchů a entit

Nejen v České republice existují jednotlivci a skupiny lidí, kteří se zabývají zkoumáním a lovem duchů a entit. Tito lidé se zajímají o duchy, paranormální jevy, nadpřirozeno, strašení, duchařinu… Někteří z těchto lidí ke své činnosti používají různé přístroje (detektory, termokamery, nahrávače a záznamníky EVP, ghostmetry, komunikační přístroje…). Lovci duchů a entit na objednávku provádějí: očistu od negativní energie, vyčištění objektů od duchů, odvedení duší zemřelých, odvedení entit do světla… Tito lidé  mají svůj vlastní pohled na danou problematiku. Za duchy považují reziduální mlhovinové útvary vznikající po tragické smrti člověka. Věří v bloudící duše, převtělené duše, nadpřirozené energie, energetické víry a podobné nesmysly.

Reinkarnace, minulé životy, převtělené duše…
Reinkarnace, minulé životy, převtělené duše, zbloudilé duše, démonické duše, komunikace s dušemi zemřelých, fenomén elektronického hlasu (EVP) je podvod ďábla a jeho démonů! Démoni nejsou žádné démonické duše, neboť žádná démonická duše neexistuje. Démon je duchovní bytost. V tomto věku je nemožné, aby se nějaký zemřelý člověk (nebo jeho část, např. duše) někde zjevoval nebo jinak působil! Když člověk zemře, jeho duše jde do „říše mlčení“, odkud se nemůže sama od sebe dostat.

Doporučené články k prostudování: Co se děje s duší po smrti?, Hodina duchů

„Mrtví už Hospodina nechválí, žádní, kdo sestoupili do říše mlčení.“
Bible 21, Žalm 115,17

„Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se už nedočkají, i pouhá vzpomínka na ně zanikla. Jak jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy už nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem.“
Bible 21, Kazatel 9,5-6

Lovci duchů a entit slouží démonům
Zmínění lovci duchů jsou velcí služebníci démonů, neboť za nadpřirozeným strašením v objektech (průvan bez viditelné příčiny, pohyb a levitace předmětů, stíny nebo světla bez viditelných zdrojů…), lžích o převtělení duše, zbloudilých duších apod., stojí démoni. Lovci duchů, kteří jsou oklamáni démony, svým jednáním klamou další lidi a tím démonům vykonávají velkou službu.

Démonická napadení jsou reálná
Vůbec nezpochybňuji, že démonická napadení (strašení v objektech apod.) jsou reálná i v České republice! Z velké části jde o působení teritoriálních démonů (poltergeist), viz. hrad Houska. Démoni různými způsoby napadají objekty i lidi. Červená tekutina, která vytéká z podlahy, zvuky padajících předmětů, různé hlasy (volání, pláč atd.), to skutečně zažívají lidé i u nás. Je však pravda, že si za napadení démonem může ve většině případů člověk sám. Existují předměty, za kterými démoni. Démoni doslova milují modloslužebné předměty! Tím je předmět růženec, kříž s ukřižovaným Kristem, soška nebo amulet Marie (její smyšlená podobizna) a řada dalších. Další věc jsou magické předměty. Pokud si někdo koupí nebo přijme darem předmět (amulet, talisman, sošku, andělíček pro ochranu…), který má nadpřirozeně přinést štěstí, ochranu apod., a tento člověk tomu věří, dobrovolně zve do svého života démony, kteří pak mají legální právo na tomto člověku (a kde bydlí) parazitovat. Tato démonská parazitace se ve většině případů projevuje magickým myšlením, manželskými neshodami, depresemi, inklinací k okultismu… Vše může vyvrcholit  zmíněným strašením v objektu. Největším nebezpečím pro napadení démony jsou objekty, kde se vykonávají nějaké čarodějnické a okultní rituály (meditace, jóga, reiki, předpovídání budoucnosti, spiritistické seance, spiritistická tabulka ouija…). V těchto případech dochází k zasvěcení území teritoriálním démonům. Ještě zmíním démonskou symboliku, kterou démoni s oblibou označují své území a působnost. Démoni milují symboliku, která má s nimi spojení (pentagram, hexagram, „vševidoucí oko“, symbol „peace“, symbol „victory“…). Kde se tato symbolika nachází, tak je démonům velmi dobře.

Jak doopravdy vyhnat zlé duchy (démony) z objektu?
Určitě ne svěcenou vodou, neboť žádná svěcená voda neexistuje. Také kříž s ukřižovaným Kristem, kde si lidé zpodobňují Boha smyšlenou podobiznou Krista, je démonům k smíchu. Kříž s ukřižovaným Kristem odkazuje na mrtvého Krista, On je však živí v Nebi! Démoni se třesou před Ježíšem Kristem!

„Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se!“
Bible 21, Jakub 2,19

Následovníci Krista (křesťané) ve jménu Krista vyhání démony ze zdémonizovaných lidí (démonické obsazení člověka). Ježíš Kristus je to mocné jméno, které můžeme použít v obraně proti démonům. Ježíš Kristus je spása, cesta a pravda a život. Přijmi vírou Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele. Nech se pokřtít ve vodě ponořením. Vyhoď všechny předměty a další věci, které mají spojitost s démony (magické sošky, okultní filmy, démonskou symboliku…). Pak ve jménu Ježíše Krista všem démonským duchům poruč, ať navždy opustí dům.

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible 21, Jan 14,6

„Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse. Vždyť Písmo říká: Kdokoli v něj věří, se jistě nezklame.“
Bible 21, Římanům 10,9-11