Spiritistická tabulka Ouija, vyvolávání duchů je podvod démonů!

Co je to spiritistická tabulka Ouija? Dokáže duchařská tabulka s písmenky navázat kontakt se záhrobím? Je vyvolávání duchů nebezpečné? Co je to spiritismus?

Spiritistická tabulka je pomůcka k vyvolávání duchů, ke komunikaci s duchy, ke spojení s dušemi mrtvých. Spiritistické tabulce se také říká Ouija (čti: Vija). Jedná se o složeninu dvou slov a sice francouzského Oui a německého Ja, což obojí znamená ano. Tabulka obsahuje nejen písmena a čísla, často obsahuje i okultní symboliku: pentagramy, hexagramy, vševidoucí oka apod.

Zcela vážně používají tabulku spiritisté během svých rituálů. Spiritismus je nejrozšířenější oblastí novodobého okultismu. Někteří spiritisté nevyvolávají pouze duchy zemřelých osob, ale i Ježíše Krista, aby se jim zhmotnil samotný ďábel! V některých případech tabulku používají i jasnovidci, která jim má pomoci najít pohřešovanou osobu. Ze zvědavosti jí poměrně často používají i děti! Tuto tabulku dokonce pořizují rodiče svým dětem, aby si s ní hrály! Ouija je dneska považována za společenskou hru! Spiritistické tabulky v mnoha podobách nabízí poměrně dost českých e-shopů! V roce 2014 byl zveřejněn americký horor s názvem Ouija, který prodej těchto tabulek ještě zvýšil.

Pravda o spiritistické tabulce Ouija, vyvolávání duchů
Kontakt žijících lidí se zemřelými není možný žádným způsobem! Mrtví lidé se nemohou žádným způsobem zjevovat! Komunikace s duchy zemřelých je démonská past!

“Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se už nedočkají, i pouhá vzpomínka na ně zanikla. Jak jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy už nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem.
Bible 21, Kazatel 9,5-6

Pokud se během spiritistické seance nebo manipulací tabulkou Ouija, naváže kontakt s „duchem“, je navázána komunikace s démonickou bytostí, která se vydává za mrtvé lidi nebo různé duchy, energie. Démoni dokáží imitovat podobu i hlas zemřelé osoby.

Bible tyto praktiky zakazuje
Všechny formy okultismu (zjišťování geopatogenní zóny, jóga, meditace, talismanologie, homeopatie, akupunktura, proutkaření, spiritismus…) jsou hřích!

„Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody.“
Bible 21, Deuteronomium 18,10-12

Spiritistická tabulka Ouija je duchovně nebezpečná!
Funkčnost spiritistické tabulky Ouija dokazuje, že duchovní svět skutečně existuje. Démoni se tímto způsobem demonstrují, klamou lidi. Spiritistická tabulka Ouija není hra ani hračka! Toto upozornění je potřeba brát opravdu vážně. Pokud někdo touží po setkání s duchem zemřelé osoby, vykonává nějaký rituál, který má navázat kontakt s tímto duchem, zve do svého života démony, zasvěcuje sebe i místo démonům. Na tomto místě pak mohou legálně působit teritoriální démoni. Na místech, kde se vyskytují teritoriální démoni, mají lidé zdravotní problémy, mohou zažívat spánková paralýzu (noční můry, děsy), dochází ke „strašení“ (jsou slyšet záhadné hlasy, zvuky, zjevují se zde „duchové“ atd.) a mnoho dalšího.

Dělal jsem rituál se spiritistickou tabulkou, co mám dělat?
Pokud jsi nějakým způsobem vyvolával duchy, zcela jistě máš problémy s démony (psychické problémy, fyzické nemoci, pronásledují tě duchové atd.). Na internetu se můžeme dočíst, že tabulka Ouija dohnání lidi k sebevraždě. Jen pro upřesnění – ne tabulka, ale démoni!

Pokud máš problémy s démony, rozhodně ti nepomůže předmět růženec nebo nějaký talisman (přívěsek nebo soška Panny Marie, kříž s ukřižovaným Kristem atd.). To je další podvod démonů! Pomůže ti Ježíš Kristus, který je jediná cesta k Bohu a nejvyšší autorita nad démony. Přečti si článek Uvěřil jsem v Ježíše Krista. Co dál?.

„Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se!“
Bible 21, Jakub 2,19