Pozor na amulety, talismany, lapače snů, růžence!

Mohou amulety a talismany vydávat nadpřirozenou energii? Jsou prokázány léčebné účinky drahých kamenů? Zachycují lapače snů špatné sny?

Amulet je předmět, který má magickou silou chránit člověka od všeho zlého.  Někteří lidé si amulety kupují s tím, že je mají chránit před zlými silami, mají přitahovat dobré vlivy, pozitivní energie atd.

Talisman je na tom podobně jako amulet. Je to předmět, který má svému majiteli přivolat štěstí, lásku, zdraví, pozitivní energie atd.

Kameny podle horoskopu, kameny pro zdraví, lásku atd. mají předávat své energie lidem, posílit skryté vlastnosti lidí, mají člověka chránit před negativními vlivy z okolí atd.

Pravda o amuletech, talismanech a kamenech je taková, že pokud je tento předmět vyroben a prodáván s tím, že má mít nadpřirozenou sílu (energii), a vy to s tím kupujete (máte v to víru), dobrovolně se zasvěcujete démonům! Nadpřirozená síla v předmětech je vždycky spojena s démony!

Lapač snů je magický amulet, který má podle indiánské legendy zachycovat špatné sny. Špatný sen se má zachytit v síti lapače, ty jsou pak denním světlem zlikvidovány. Dobré sny prý sklouznou po peříčku do duše spícího člověka.

Lapač snů není nic jiného než mít démony přímo u postele. Člověk, který má tento předmět u postele, může mít časté noční můry, budí se strachy, může vidět noční přízraky atd.

Růženec není jen opakovací modlitba na počest Panny Marie, je to i magický amulet, který má katolíky ochránit před démony, od hříchu atd. Růženec do auta (růženec se svatým Kryštofem) má ochránit cestující.

Předmět růženec mají katoličtí věřící často jako modlu. Jedná se o okultně-modlářský předmět, který symbolizuje falešného boha (démona). Pokud má někdo růženec se svatým Kryštofem v autě, celá posádka vozu je pod velkým démonickým útlakem.

Shrnutí
Žádný předmět sám o sobě, nemůže na člověka působit (pozitivně ani negativně) nadpřirozenou silou. Pokud má nějaký předmět nadpřirozenou (magickou) sílu, je za tím démon (působnost démona). Některé předměty jsou rituálně zasvěcené démonům! Okultisté po celém světě, různé předměty (sošky, obrazy, amulety, přívěsky…), po jejich zhotovení, magicky posvěcují. V některých případech dochází k rituálnímu „svazování démonů“ do předmětů nebo výrobních technologií! Dneska se vyrábějí předměty za účelem působení a uctívání démonů! Majitelé těchto předmětů, pokud mají víru, že předmět má magickou moc (amulet nebo talisman vás ochrání před zlem, kámen má uzdravující moc, atd.), dobrovolně se vydávají poslušnosti k démonům, kterým jsou tyto předměty zasvěceni. Takový předmět, resp. démon, může díky vaší víře, hříchu a svolení, ve vaší domácnosti mocně působit (na vaší psychiku, můžete zažívat časté bolesti hlavy, nastávají rodinné hádky atd.)! Majitel předmětu často rychle přebírá učení, které mu našeptává nebo přímo diktuje démon. Toto učení nemusí být vždy absolutně lživé! Démon může dát člověku větší část pravdy a malou část lži. Ta menší část lži má člověka postupně (aby si to neuvědomil) dovést k hříchu. Démon do člověka jen tak přeskočit nemůže, to musí člověk chtít sám (hříchem, vírou a provozováním okultismu atd.). Pokud má někdo víru v magickou moc nějakého předmětu, otevírá bránu démonickým bytostem, v těchto případech může nastat přenos démonických bytostí do člověka!

Není jen tak, že okultisté a obchodníci doporučují nosit zde uvedené předměty neustále při sobě. Tím vlastně říkají, ať máte zlo stále u sebe. Pokud vám někdo řekne, že dokud budete mít nějaký předmět (růženec do auta, přívěsek nebo sošku Panny Marie, kříž s ukřižovaným Kristem atd.) u sebe, nic zlého se vám nestane, vy tomu uvěříte, máte problém s démony! Mějte na mysli, že démoni se rádi vydávají za dobro, za služebníky spravedlnosti!

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci (pozn. démoni) vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible 21, 2. Korintským 11,14-15