Automatické psaní, automatické písmo

Co je automatické psaní? Kdo, co stojí za automatickým písmem?

Automatické psaní, automatické písmo je nekontrolované psaní, které má pisateli přinášet informace z podvědomí, vzkazy z duchovního světa. Automatické psaní lze prý provádět prakticky s jakoukoli bytostí z duchovního světa. Mnoho lidí si myslí, že komunikuje s hodným andělem, který je ochraňuje.

Pravda automatickém psaní, automatickém písmu
Duchovní svět opravdu existuje, automatické písmo je toho důkazem. V duchovním světě je Bůh a ďábel (a jeho démoni). Od koho si myslíte, že pochází automatické písmo? Od ďábla a jeho démonů. Démoni vedou ruku člověka a ten píše jejich vzkazy, které mají člověka zavést na cestu hříchu. Automatické písmo je metoda chanellingu. V channelingu se démoni maskují za hodné bytosti, hodné anděly atd.

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci (pozn. démoni) vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible 21, 2.Korintským 11,14-15

Nebezpečí automatického písma
Channeling, automatické písmo je forma okultismu. Oklamaný člověk dobrovolně komunikuje (spolupracuje) s démonem. Nutno říct, že démoni jsou duchovní bytosti, které nenávidí člověka. Démonům jde o to, aby člověk vykonal hřích. Ideálně o to, aby zemřel bez víry v Ježíše Krista. Díky provozování okultismu má mnoho lidí psychické problémy, trpí spánkovou paralýzou, lidé mají deprese a mnoho dalšího negativního. Člověk ani nemusí přímo provozovat žádnou formu okultismu, stačí mít víru v nějaký druh okultismu – že vás uzdraví alternativní medicína (homeopatie, akupunktura atd.), že pomocí horoskopů lze znát budoucnost atd. Tímto vším se vydáváte démonům, zvete k sobě démony! Ruce pryč od okultismu!