Spánková paralýza, noční můry, poruchy spánku

Pronásledují vás noční můry? Trpíte spánkovou paralýzou? Co způsobuje spánkovou paralýzu? Mohou být příčinou geopatogenní zóny? Jak se zbavit spánkové paralýzy, noční můr?

Každý člověk má občas poruchy spánku. Pokud se toto stává pravidlem, bude někde problém. Některé lidi ochromí noční můry natolik, že se vůbec nemohou hýbat. Člověk má pocit, jako by byl k posteli přivázán anebo násilím držen. Jedná se o spánkovou paralýzu (vidíte, slyšíte, dýcháte – ale nemůžete se hýbat). Jde o stav související se spánkem, kdy se tělo nachází mezi spánkem a bděním. Během spánkové paralýzy mohou zažívat lidé živé, děsivé halucinace (máte pocit, že vás někdo sleduje, tahá z postele, vidíte záhadné postavy, nějaká bytost vám sedí na těle, nadnášíte se nad postelí, vidíte své tělo ležet atd.). Tento stav může trvat pár sekund až minuty. Subjektivně pocitově se to může zdát jako hodina. Spánkovou paralýzu nezažívají pouze psychiatričtí pacienti!

Kdo, co způsobuje spánkovou paralýzu, časté noční můry?
Tyto útoky na člověka bývají démonského původu. Častou příčinou  (ne však jedinou) spánkové paralýzy, častých nočních můr, bývá zasvěcení se démonům. Lidé se často zasvěcují démonům, když provozují nějakou démonskou nauku, když vykonávají okultní rituály (léčení reiki, meditace, cvičení jógy, práce se spiritistickou tabulkou atd.). Poruchy spánku a další problémy mají lidé, kteří se zabývají okultismem (astrologie, horoskopy, homeopatie, talismanologie, akupunktura, jóga atd.). Problém s démony můžete mít i tehdy, když máme doma nějaký předmět (soška, talisman, lapač snů, růženec, přívěsek nebo soška Panny Marie, čtyřlístek nebo kominíček pro štěstí, andílek pro ochranu atd.), který vás má ochránit od zlého, před špatnou energií, před démony. Žádný předmět sám o sobě člověka chránit nemůže! Pokud máte víru, že vás nějaký předmět může ochránit od něčeho zlého, dobrovolně se vystavujete těžké démonické manipulaci a sugesci, dokonce i démonickému obsazení! Na špatné sny trpí lidi, kteří provozují modlitby k démonům (Panně Marii – modlitbu růženec,  „hodným“ andělům – “andělíčku můj strážníčku…“, atd.).

Mohou být příčinou geopatogenní zóny?
Příčinou vašich potíží se spánkem nemůže být geopatogenní zóna, protože nic takového neexistuje. Toto je výmysl démonů! Psychotronici, senzibilové, proutkaři, likvidátoři  geopatogenních zón, tito lidé jsou okultisté, kteří spolupracují s démonickou bytostí! Pokud u vás doma dělal nějaký rituál likvidátor  geopatogenních zón, nebo jste si od něj koupili nějaký předmět (drahé kameny, pyramidy, sítě, podložky do postele), který má vyrušit tyto zóny, zcela jistě máte problém s démony. Likvidátorem  geopatogenních zón (okultním rituálem) byl váš prostor zasvěcený démonům. Nyní má ve vašem bytě (s vaším svolením!) volné působiště teritoriální démon! Příčinou vašich potíží se spánkem může být teritoriální démon!

Příčina může být démonické obsazení člověka
Na mnoha dnešních lidech parazitují démoni. Démonické obsazení člověka často bývá příčinou nočních můr, spánkové paralýzy! Mnoho dnešních lidí se dobrovolně vydává démonům! Démon do člověka jen tak vstoupit nemůže, tomu se člověk musí vydat sám. Příčina démonického obsazení bývá: víra nebo provozování okultismu (např. stačí mít víru v horoskopy), sledování pornografie, modlitby k duchům zemřelých (Marie – matka Ježíše), modloslužba (závislost na telefonu, hrách, člověku, zvířeti atd.), smilstvo (sex mimo manželství) a mnoho dalšího. Démonické obsazení člověka velmi často nebývá na první pohled zřetelné! Jsou démoni zášti, závisti, lsti, zlomyslnosti, úzkostlivosti, hněvu, strnulosti těla…

Ilustrační foto

Mám těžké problémy se spánkem, co mám dělat?
Lidí s poruchami spánku neustále přibývá. Příčinou může být stres a vysoké pracovní zatížení. Naučte se zvládat stres, nejednejte hekticky, ale s rozmyslem…Příčinou také může být nadměrné užívání alkoholu, drog, přejídání se na noc atd.

Pokud máte těžké  a dlouhodobé problémy se spánkem – často zažíváte noční děsy, trápí vás noční můry, trpíte spánkovou paralýzou, s největší pravděpodobností je to démonické. Jediná cesta je víra v Ježíše Krista, který je nejvyšší autorita nad vším stvořeným (což jsou i démoni). Přečti si článek Uvěřil jsem v Ježíše Krista. Co dál?.

„„Nermuťte se v srdcích. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. 4Víte, kam jdu, a cestu znáte.“
„Pane, nevíme, kam jdeš,“ přerušil ho Tomáš. „A jak můžeme znát cestu?“
„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste mě znali, znali byste i mého Otce. Od nynějška už ho znáte a viděli jste ho!““
Bible 21, Jan 14,1-7

Na úplný závěr příběh člověka, který trpí spánkovou paralýzou:

„Tento „stav“ zažívám od 15ti let. Mám s tím bohaté zkušenosti. V tomto stavu se se mnou přišla rozloučit i moje zesnulá máma v den smrti. Ta tím trpěla léta. O jejím skonu jsem se dozvěděl až 14 dní po úmrtí. Tentokrát se však nedostavil děs, nýbrž klid. Akorát jsem pak už nemohl dále usnout. Tušil jsem, že podlehla tento den rakovině, což mi bylo později potvrzeno. V minulosti mě tyto stavy zavedli až do zajetí okultních „věd“ a všechno se ještě znásobilo vědomými hrátky s touto oblastí duchovní sféry. Později jsem uvěřil v Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. Ani po křtu jsem neměl klid. Pomáhal modlitební život a studium Písma svatého. Týden zpátky však po letech klidu zase přišel tento „záchvat“. S důvěrou jsem volal Ježíše a okamžitě byl klid. Dodávám že dříve ani modlitba v danou chvíli nezabírala. Tentokrát jsem se ani nevyděsil. Je přirozené se zajímat o to, co se to vlastně děje. Zajímejme se spíše o TOHO kdo je Tvůrce a Původce světa duchovního i hmotného. Důvěřujme Bohu. On je nad tím vším. Nebo snad chcete trávit věčnost v tomto DĚSU?
RADA A LÉK: Modli se, čti bibli a najdi si živé společenství obrácených bratří a sester. Časem bude klid. A pokud ne tak aspoň zmizí strach. Kdo důvěřuje Kristu přestává se bát úměrně růstu této důvěry.“

K tomuto příběhu dodám, že pokud spánkovou paralýzou trpí křesťan, měl by podstoupit vymítání démonů.