Astrální cestování

Co je astrální cestování? Je astrální cestování skutečné? Je v něčem nebezpečné?

Astrální cestování
Astrální cestování (astrální projekce) je údajný mimotělní zážitek, kdy se lidská duše odpojí od fyzického těla a člověk se prostřednictvím své mysli dostane mimo reálný čas a prostor do jiných sfér. Člověk prožívá duchovní dimenze, cestuje vesmírem, navštěvuje své přátele a blízké… Také prý lze navštívit zesnulé a pokračovat ve vztahu s nimi. Dokonce je možné cestovat do minulosti nebo budoucnosti.

Astrálnímu cestování se dá prý naučit. Doporučována je pravidelná duchovní meditace, autohypnóza (dosažení hypnotického stavu). Tyto techniky vás mohou přesunout do astrální roviny. Člověk si má uvědomit odpojení duše od fyzického těla, poté se snaží spatřit své fyzické tělo a dívat se na něj. Jinak řečeno, astrální projekce je stav transu, v kterém pouhou myšlenkou lidé oddělují svou duši od fyzického těla. Lidé jsou v tomto stavu schopní vidět ze shora nejen sebe, ale také vše kolem sebe, ať už jsou v místnosti anebo venku.

Ilustrační foto

Astrální cestování vs. lucidní snění
Lucidní snění znamená vědomý spánek. Během tohoto stavu si člověk uvědomujeme, že spí a zároveň na základě vlastní vůle „vstupuje“ do svého snu, svůj sen ovládá, utváří a kontroluje. V lucidním snu člověk zasahuje do svého snu a vytváří si tam prostředí. Astrální cestování je spíše o pasivním pozorování. V lucidním snu si člověk uvědomujeme, že je ve fyzickém těle, které leží na posteli. U astrálního cestování dochází k oddělení mentálního a fyzického těla. V lucidním snu člověk cítí, že svět kolem něho je jen fantazií. Astrální cestování je naopak reálné.

Je astrální cestování bezpečné?
Někteří astrální cestovatelé tvrdí, že během stavu transu cítí škodlivé entity. Pravda je taková, že astrální cestování je podvod, neboť nic takového neexistuje. Člověk se nedostává do žádných sfér… Jde o falešné vidění, které lidem poskytují démoni. Démoni jsou padlí andělé, kteří lidi klamou na mnoho způsobů. Astrální cestování je jedním z nich.

Astrální cestování často dosahuje obsedantní úrovně (člověk má nutkání takto „cestovat“). Nutkání bývá znak posedlosti démonem! Démon chce vytvořit závislost na sebe samém. Astrální cestování, lucidní snění, jóga a další, jsou démonské techniky, kdy člověk dobrovolně otevírá bránu démonským silám. Tito lidé jsou pod silnými démonskými útlaky a útoky, což se může projevit následovně: inklinace k hádkám, inklinace k okultismu, úzkostlivé stavy, strach bez příčiny, zvýšená nervozita, deprese, zlé sny, stále opakující se nemoci, paranormální jevy…

Doporučené kázání k prostudování: Démoni rádi poskytují lidem vzrušující euforické pocity

Jak z toho ven?
Je potřeba si uvědomit, že astrální cestování je zlo. Je to dobrovolné vydání se ďáblu a jeho démonům. Astrální cestování je jen střípek zla! Zjišťování geopatogenní zóny, jóga, meditace, homeopatie, akupunktura, proutkaření, předmět růženec, to všechno je démonské zlo, kterému lidé podléhají. Toto všechno odmítněte a volejte Ježíše Krista, který cesta do Nebe.

Doporučený článek k prostudování: Přijmout Ježíše Krista jako osobního Spasitele právě teď

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible 21, Jan 14,6