Lucidní snění

Co je lucidní snění? Lze navodit lucidní snění? Lze ovládat sny? Je lucidní snění v něčem závadné?

Lucidní snění
Lucidita znamená jasnost vědomí. Lucidní snění znamená vědomý spánek. Během tohoto stavu si člověk uvědomujeme, že spí a zároveň na základě vlastní vůle „vstupuje“ do svého snu, svůj sen dokáže ovládat, utvářet a kontrolovat. V lucidních snech lidé létají, objevují nové světy, dochází k sebeléčení a sexuálním zážitkům, lidé se setkávají s mrtvými příbuznými…

Lucidní snění podporuje věda
Lucidní snění je poměrně silně podporované vědou (i v ČR). Vědecké studie konstatují, že vědomé snění nezpůsobuje duševní ani tělesnou újmu. Věda dokonce dává metody, jak lucidní snění navodit. Jednou možností je, že si před spaním připravíte scénář snu a ten si následně vsugerujete (sebemanipulace) „do hlavy“. V rámci metod navození lucidity lze použít i východní metody, a to především meditaci jak ji známe např. z jógy (duchovní meditace). Jako prostředek k navození lucidního snu se prodává tzv. snová maska, která dokáže pomocí světelných stimulací a efektů vyvolat lucidní sen. Jakmile si to člověk uvědomí, můžete vstoupit do snu a utvářet ho.

Ilustrační foto

Past lucidního snění
Lucidní snění je okultismus, tedy duchovně závadné! Okultisté (jogíni, šamané, atd.) pomocí lucidního snění vstupují do nových dimenzí, prozkoumávají snové krajiny, které vypadají jako reálné. Toto je však démonické! Lucidní snění je démonická past podporovaná vědou! Vyvolat a vytvářet sen podle své vůle a přání, to je ďáblovo vedení a dobrovolné otevření se démonickým silám. Bůh dává lidem sny a různá vidění,  toto se však vždycky děje z Jeho vůle, ne z vůle člověka. Lucidní snění není brána do „snového světa“, ale brána do démonského světa, který je plný démonské destrukce.

V lucidním snu může dotyčný zažívat nepokoj i velký pokoj. Démoni s oblibou dávají lidem emotivní prožitky, někdy až přehnané. Toto je však účelové – démon chce vytvořit závislost na něm samotným. Je to podobné jako během cvičení jógy – člověk se může v jistou chvíli cítit duchovně skvěle, ale v reálném životě je plný nepokoje a destrukce. Démoni jsou mimořádně chytré duchovní bytosti!

Doporučené kázání k prostudování: Démoni rádi poskytují lidem vzrušující euforické pocity

Co se týče tzv. snové masky, jde o démonský nástroj k ovládání mysli člověka.

Lucidní snění způsobuje duchovní problémy
Pro démony je výhodné, když se jim člověk dobrovolně vydá. Lucidní snění vyvolané člověkem je dobrovolné vydání se démonům. V těchto případech démoni mají legální právo na člověku parazitovat. Důsledek této parazitace může být takový, že oběť v reálném životě do určité míry nedokáže rozlišovat mezi realitou a fantazií (tzv. žití mimo realitu). Uměle vyvolané lucidní snění, stejně jako cvičení jógy nebo channeling, může být příčina spánkové paralýzy, depresí, nějaké duševní nemoci nebo dokonce posednutí démonem! Démonská parazitace a posednutí démonům může mít mnoho podob – vše o posedlosti démonem.

Lucidní snění a křesťan
Z výše uvedeného je patrné, že lucidní snění je pro křesťana nepřijatelné. Dneska vidím v Církvi pozitivní vyznávání uzdravení z nějaké nemoci (léčení osobní vírou, bez Boha), sebemanipulaci a autosugesci. Pozor, to může být příčina falešného vidění a démonských snů. Křesťané, rozsuzujte, ne všechny sny a vidění jsou od Boha!

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible 21, 2. Korintským 11,14-15

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha.“
Bible 21, 1. Jan 4,1