Hodina duchů

Jsou v čase mezi 3. a 4. hodinou (tzv. hodina duchů) duchové mimořádně aktivní? Jaká je pravda o tzv. hodině duchů?

Čas mezi 3. a 4. hodinou ranní je někdy označován jako: hodina duchů, prokletá hodina, hodina ďábla, hodina zbloudilých či zatracených duší, čarodějnická hodina… Někteří lidé věří, že právě v tuto hodinu mají zlí duchové tu nejsilnější moc a snaží se lidem způsobit nějakou újmu. Tato hodina má být ideální doba na nejrůznější seance, protože během této hodiny se brána mezi naším světem a tím druhým otevírá. Mizí „závoj“ mezi duchy a lidmi a díky tomu duchové snáze cestují po našem reálném světě a setkávají se s lidmi podle svého výběru. Je to prý čas, kdy dochází k většině „návštěv“. V tuto chvíli se mohou také ozvat vaši blízcí, aby vás pozdravili z onoho světa.

Lucie Vondráčková v písni Hodina duchů zpívá o hodině duchů: otevírá bránu duchům, o zaklínání, zemřelé osoby bloudí v tomto věku…

Jaká je pravda o tzv. hodině duchů?
V tomto věku je nemožné, aby se nějaký zemřelý člověk (nebo jeho část, např. duše) někde zjevoval nebo jinak působil! Když člověk zemře, jeho duše jde do „říše mlčení“, odkud se nemůže sama od sebe dostat. Více článek Co se děje s duší po smrti?

„Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se už nedočkají, i pouhá vzpomínka na ně zanikla. Jak jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy už nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem.“
Bible 21, Kazatel 9,5-6

„Mrtví už Hospodina nechválí, žádní, kdo sestoupili do říše mlčení.“
Bible 21, Žalm 115,17

„Až ztratí dech, vrátí se do země, jeho úmysly se rozplynou v ten den.“
Bible 21, Žalm 146,4

„V hrobě už na tebe nikdo nevzpomene – mezi mrtvými kdo by slavil tě?“
Bible 21, Žalm 6,6

Takže reinkarnace, převtělování duší, cyklické znovuzrozování, minulé životy, buddhismus, hinduismus apod. je podvod! Je to podvod démonů, kteří jsou podřízeni ďáblu. Ďábel a jeho démoni se snaží lidi všemožně klamat a škodit jim. Démoni dokáží světelným efektem napodobit zemřelého člověka, např. během spiritistických seancí. Nebo zjevení Marie (Zjevení Marie v Garabandalu, Zjevení Marie v Međugorje), to je také podvod démonů.

Ilustrační obrázek

Je skutečně možné, že někdo mezi 3. a 4. hodinou ranní zažívá buzení nebo neobvyklé stavy (živé sny, noční můry, paranormální jevy…). Může to být důsledek démonského působení, ale také nemusí. Noční můru může vyplodit také náš mozek. Co se týče nočního buzení, často je to tak, že okolo třetí hodiny ráno se člověk budí proto, že spánek právě přechází do jiné fáze, která je lehčí a lidé jsou v tu chvíle vnímavější na podněty okolí. Stačí pak už jen málo (hluk, chlad, pohyb) a vzbudíme se. Poruchy se spánkem a jiné zdravotní potíže může způsobovat také elektrosmog (elektromagnetické znečištění prostředí). Pravidelné nebo nepravidelné buzení mezi 3. a 4. hodinou ranní rozhodně neznamená, že zlí duchové (démoni) mají v tuto dobu zesílenou moc, že dochází ke komunikaci s „jiným světem“… Démoni mají pouze takovou moc, na jakou dostanou svolení od Pána Ježíše Krista, před kterým se třese ďábel a všichni jeho démoni.

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“
Bible 21, Matouš 28,18

„Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se!
Bible 21, Jakub 2,19

Démoni pracují pořád – ve dne i v noci. Přes vědu, školský systém vnucují lidem, že se Země a všechno co je na ní, vyskytlo náhodně a bez příčiny. Evoluce je podvod! Přes televizi, hudební a filmový průmysl, démoni lidi manipulují a vysmívají se jim. Přes televizi (sledování televize) se provádí masová hypnóza! Zhypnotizovaní (zmanipulovaní) lidé pak věří všemu, co jim televize předkládá. Démoni jsou také mimořádně aktivní v politice, zdravotnictví… Nad tím vším je Pán Ježíš Kristus, který všechno dozoruje.

Shrnutí
Nevěřte na hodinu duchů v žádné podobě. Velký problém lidí je, že často věří tomu, čemu chtějí věřit! Toho se pak chytají démoni – arcilháři, kteří lidi nenávidí. Ďábel a jeho démoni se často vydávají za dobro!

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci (pozn. démoni) vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible 21, 2. Korintským 11,14-15

Pokud někdo věří na minulé životy, nadpřirozené energie (božskou energii, andělskou energii, vesmírnou energii…), karmu, očistu duše, svěcenou vodu apod., věří démonské lži. Pokud má někdo co dočinění s alternativní medicínou, věří démonům a otevírá se jim. Pokud někdo cvičí jógu, medituje, tak se dobrovolně dostává do démonského světa. Pokud si někdo koupí nějaký předmět (Pozor na amulety, talismany, lapače snů, růžence!), který mu má nadpřirozeně přinést štěstí, ochranu apod., tak věří v magii, za kterou stojí démoni. Lidé, kteří věří zmíněným démonským lžím, mají duchovní problémy plus se vystavují démonickému obsazení! Někteří tito lidé zažívají působení teritoriálních démonů.

Doporučený článek k prostudování: Kdo, co je poltergeist?

Všechno si prověřujte v Bibli a věřte Pánu Ježíši Kristu, který je jediná cesta do Nebe!

„Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse. Vždyť Písmo říká: Kdokoli v něj věří, se jistě nezklame.“
Bible 21, Římanům 10,9-11