Nebezpečí alternativní medicíny

Jaké jsou možnosti a rizika alternativní medicíny? Dokáže alternativní medicína vyléčit rakovinu a další závažné nemoci? Jsou různé energetické terapie bezpečné?

Alternativní medicína (tradiční medicína) je široký a přesně nedefinovaný pojem, zahrnující různorodé metody a postupy, které se snaží dosáhnout léčebných účinků moderní či farmaceutické medicíny.

Akupunktura
Akupunktura (a její modifikace, jako akupresura, ušní akupunktura, elektroakupunktura atd.) má být léčebná metoda vycházející z tradiční čínské medicíny, během které se do tzv. akupunkturních bodů pacienta nabodávají jehly.

Doporučený článek k prostudování: Pravda o akupunktuře

Akupunktura

Energetická terapie
Vyrovnání energie v těle, harmonizace čaker, probuzení sebeléčebných procesů a uzdravování má probíhat pomocí energie kundalini reiki, ladiček a minerálů. Všechny energetické terapie jsou démonické, pro člověka jsou duchovně velmi nebezpečné!

Magnetoterapie
Jde o metodu, která se také nazývá mesmerismus (léčení magnetismem), což je vědecky nepotvrzený jev (všechny živé bytosti jsou obklopeny a ovlivňovány magnetickým fluidem), který je dodnes používán při léčení různých nemocí (revma, osteroporóza, bolesti zad, migrény…). Magnetoterapie se provádí bezkontaktní masáží, přikládání rukou, aplikací prostřednictvím “usměrňujících” pomůcek (virgule, magnety) atd. V současnosti se po celém světě používají moderní “zázračné” magnetoterapeutické přístroje.

Doporučený článek k prostudování: Magnetismus, magnetoterapie

Reiki
Reiki je léčebná technika vyvinutá japonským buddhistou Miako Usui. Praktikující věří, že dokáží svou léčivou energii přenášet na lidi a léčit je. Reiki je založena na myšlence, že skrze nás proudí neviditelná „energie životní síly“, což je něco, co nám zaručuje přežití. Reiki je démonická technika, kdy se lidé zasvěcují démonům!

Doporučený článek k prostudování: Nebezpečí reiki

Homeopatie
Jde o metodu, která je založená na zkoumání pacienta a jeho symptomů jako celku, kterého potom jako celek i léčí (princip totality symptomů). Homeopatie používá vysoce ředěné (tzv. potencované) látky, které ve vyšší dávce u zdravého člověka vyvolávají příznaky podobné těm, jaké má léčená choroba (princip minimální dávky a princip podobné léčí podobné). Stupeň zředění je často tak vysoký, že se v přípravku nevyskytuje ani jedna molekula účinné látky.

Doporučený článek k prostudování: Pravda o homeopatii

Jóga
Jóga (český překlad: spojení) znamená obnovení spojení individuálního Já s universálním Bytím. Jóga není ani tolik o pozicích neboli ásanách, ale především o dechu a zaměření pozornosti do svého nitra. Jóga je démonická (člověk se otevírá vlivu démonů)!

Doporučený článek k prostudování: Je jóga nebezpečná?

Meditace
Cílem meditace, v podobě jak jí doporučují okultisté, je kultivace mysli (její zklidnění) a získání vhledu (ať už do smyslu lidské existence, osobních záležitostí). Tato meditace je úzce spojena s jógou. Meditace se praktikuje už po tisíce let především v rámci různých náboženství (hlavně v buddhismu). Během meditování lidé otevírají bránu démonům! Všechny druhy meditace (transcendentální meditace atd.) jsou pro člověka duchovně velmi nebezpečné!

Doporučený článek k prostudování: Nebezpečí meditace, meditační hudby

Bylinkářství a jasnovidné určování diagnózy
Léčba bylinkami je v pořádku. Pozor však na nadpřirozenou moc bylin! Některé bylinkářky věří v nadpřirozenou moc bylin trhaných za svitu Měsíce a během Noci čarodějnic. Dochází také k svěcení bylin v kostele, rituálnímu vnášení energií do bylin (zaříkáváním atd.). Také vidíme určování diagnózy pomocí jasnovideckých metod a následné léčení bylinkami (Božena Kamenická, Jan Mikolášek a další). Toto všechno je duchovně nebezpečné!

Hypnóza
Hypnóza je změněný stav vědomí, kdy je člověk manipulací, sugescí uveden do stavu transu. V tomto stavu se člověk nenachází pod vlivem hypnotizéra, ale pod vlivem démonické moci! Problém je, že vypínáme svoji mysl a dobrovolně se otevíráme cizím vlivům.

Geopatogenní zóny
Geopatogenní zóna (patogenní zóna, dračí žíla) je označení údajných pásů na Zemi se zhoubnými účinky na lidské zdraví. O geopatogenní zóny se zajímají hlavně psychotronici a léčitelé. Geopatogenní zóny je podvod démonů!

Doporučený článek k prostudování: Pravda o geopatogenních zónách

Léčení skrze předměty
Léčení skrze různé předměty (talismany, amulety, náušnice, náramky, řetízky, kovy, drahokamy atd.) je závadné.

Doporučené články k prostudování: Pozor na amulety, talismany, lapače snů, růžence!, Talismanologie, výroba magických předmětů

Makrobiotika
Makrobiotika je životní styl a dietní režim, který je založen na taoistickém učení jin a jang (učení démonů).

Všechno výše uvedené je pro člověka duchovně nebezpečné!

Nebezpečí alternativní medicíny
Některé nemoci nedokáže tradiční medicína vyléčit. Lidé se pak uchylují k alternativní medicíně. Z moderního lékařského hlediska se v tomto oboru dějí nevysvětlitelná uzdravení. Léčitelé vědí, že léčí nějakou vyšší mocí. Tito léčitelé vědí, že jejich „léčení“ funguje, už se ale nezajímají o to, co nebo kdo se za tím skrývá. Často jsou rádi, že to funguje (a sype). Léčitel vás může „vyléčit“ z fyzických nemocí. V tomto případě „léčí“ démon, který to s žádným člověkem nemyslí dobře. Zpravidla je to tak, že démon „pustí“ onemocnění, které sám způsobuje. Když „léčí“ démon, je to vždycky něco za něco! Po „vyléčení“ může přijít jiná (horší) nemoc, nastávají psychické potíže (strach bez příčiny, deprese, myšlenky na sebevraždu atd.), atd.

Alternativní medicína se tváří jako prospěšný obor, který pomáhá lidem (léčení je založené na čistě přírodním a neškodném základu a podobné lži). Ve skutečnosti je to nebezpečné démonské náboženství (démonské rituály), kterým se mnoho lidí zasvěcuje démonům! Mnozí léčitelé jsou doslova nebezpeční šarlatáni, kteří spolupracují s démonickými bytostmi. Drtivá většina oborů alternativní medicíny spadá pod okultismus. Jogíni, kartářky, jasnovidci, homeopaté…, všechno toto jsou okultisté, kteří spolupracují s démony na uskutečnění jejich plánu! Jaký je plán démonů? Všemožně člověka ničit! Alternativní medicína slouží jako démonská zbraň k ničení (oklamání) lidí. Problém nastává ve chvíli, kdy máte víru, že vám může alternativní medicína pomoci (uzdravit z fyzické nemoci, zlepšit psychiku atd.). V tu chvíli se dobrovolně (chcete to) vydáváte démonům – nastává démonická manipulace a sugesce, může nastat i přenos démonické bytosti do člověka – posedlost démonem.

Mnoho oklamaných lidí svobodně a dobrovolně zve do svého života satana a jeho démony. Démoni tím získávají legální právo na člověku parazitovat (ovlivňovat ho, manipulovat, fyzicky a psychicky ho trýznit). Nejsi to právě ty, kdo se dobrovolně vydal démonům?