Nebezpečí alternativní medicíny

Jaké jsou možnosti a rizika alternativní medicíny? Dokáže alternativní medicína vyléčit rakovinu a další závažné nemoci? Jsou různé energetické terapie bezpečné?

Alternativní medicína (tradiční medicína) je široký a přesně nedefinovaný pojem, zahrnující různorodé metody a postupy, které se snaží dosáhnout léčebných účinků moderní či farmaceutické medicíny.

Akupunktura
Akupunktura (a její modifikace, jako akupresura, ušní akupunktura, elektroakupunktura atd.) má být léčebná metoda vycházející z tradiční čínské medicíny, během které se do tzv. akupunkturních bodů pacienta nabodávají jehly. Více článek Pravda o akupunktuře.

Energetická terapie
Vyrovnání energie v těle, harmonizace čaker, probuzení sebeléčebných procesů a uzdravování má probíhat pomocí energie kundalini reiki, ladiček a minerálů. Všechny energetické terapie jsou démonické, pro člověka jsou duchovně velmi nebezpečné!

Magnetoterapie
Jde o metodu, která se také nazývá mesmerismus (léčení magnetismem), což je vědecky nepotvrzený jev (že všechny živé bytosti jsou obklopeny a ovlivňovány magnetickým fluidem), který je dodnes používán při léčení různých nemocí (revma, osteroporóza, bolesti zad, migrény…). Magnetoterapie se provádí bezkontaktní masáží, přikládání rukou, aplikací prostřednictvím “usměrňujících” pomůcek (virgule, magnety) atd. V současnosti se po celém světě používají moderní “zázračné” magnetoterapeutické přístroje.

Reiki
Reiki je léčebná technika vyvinutá japonským buddhistou Miako Usui. Praktikující věří, že dokáží svou léčivou energii přenášet na lidi a léčit je. Reiki je založena na myšlence, že skrze nás proudí neviditelná „energie životní síly“, což je něco, co nám zaručuje přežití. Reiki je démonická technika, kdy se lidé zasvěcují démonům! Více článek Nebezpečí reiki.

Homeopatie
Jde o metodu, která je založená na zkoumání pacienta a jeho symptomů jako celku, kterého potom jako celek i léčí (princip totality symptomů). Homeopatie používá vysoce ředěné (tzv. potencované) látky, které ve vyšší dávce u zdravého člověka vyvolávají příznaky podobné těm, jaké má léčená choroba (princip minimální dávky a princip podobné léčí podobné). Stupeň zředění je často tak vysoký, že se v přípravku nevyskytuje ani jedna molekula účinné látky. Více článek Pravda o homeopatii.

Jóga
Jóga (český překlad: spojení) znamená obnovení spojení individuálního Já s universálním Bytím. Jóga není ani tolik o pozicích neboli ásanách, ale především o dechu a zaměření pozornosti do svého nitra. Jóga je démonická (člověk se otevírá vlivu démonů)! Více článek Je jóga nebezpečná?.

Meditace
Cílem meditace je kultivace mysli (její zklidnění) a získání vhledu (ať už do smyslu lidské existence, osobních záležitostí). Meditace je úzce spojena s jógou. Meditace se praktikuje už po tisíce let především v rámci různých náboženství (hlavně v buddhismu). Během meditování lidé otevírají bránu démonům! Všechny druhy meditace (transcendentální meditace atd.) jsou pro člověka duchovně velmi nebezpečné!

Bylinkářství
Léčba bylinkami je v pořádku. Pozor kouzelnou moc bylin! Některé bylinkářky věří v kouzelnou moc bylin trhaných za svitu Měsíce apod. Dochází také k svěcení bylin v kostele, rituálnímu vnášení energií do bylin (zaříkáváním atd.). Některé bylinkářky používají virgule a jiné předměty, které mají odhalit nemoci člověka. Od toho ruce pryč!

Hypnóza
Hypnóza je změněný stav vědomí, kdy je člověk manipulací, sugescí uveden do stavu transu. V tomto stavu se člověk nenachází pod vlivem hypnotizéra, ale pod vlivem démonické moci! Problém je, že vypínáme svoji mysl a dobrovolně se otevíráme cizím vlivům.

Geopatogenní zóny
Geopatogenní zóna (patogenní zóna, dračí žíla) je označení údajných pásů na Zemi se zhoubnými účinky na lidské zdraví. O geopatogenní zóny se zajímají hlavně psychotronici a léčitelé. Geopatogenní zóny je podvod démonů! Více článek Pravda o geopatogenních zónách.

Léčení skrze předměty
Léčení skrze různé předměty (talismany, amulety, náušnice, náramky, řetízky, kovy, drahokamy atd.) je závadné. Více články Pozor na amulety, talismany, lapače snů, růžence!, Talismanologie, výroba magických předmětů.

Makrobiotika
Makrobiotika je životní styl a dietní režim, který je založen na taoistickém učení jin a jang (učení démonů).

Všechno výše uvedené je pro člověka, nejen fyzicky, ale i duchovně velmi nebezpečné!

Nebezpečí alternativní medicíny
Některé nemoci nedokáže tradiční medicína vyléčit. Lidé se pak uchylují k alternativní medicíně. Z moderního lékařského hlediska se v tomto oboru dějí nevysvětlitelná uzdravení. Léčitelé vědí, že léčí nějakou vyšší energií. Tito léčitelé vědí, že jejich „léčení“ funguje, ale už se nezajímají o to, co nebo kdo se za tím skrývá. Často jsou rádi, že to funguje (a sype). Léčitel vás může „vyléčit“ z fyzických nemocí. V tomto případě „léčí“ démon, který to s člověkem nemyslí dobře. Když léčí démon, je to vždycky něco za něco! Po „vyléčení“ zpravidla nastávají psychické potíže (strach bez příčiny, deprese, myšlenky na sebevraždu atd.), nastává jiná nemoc atd.

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci (pozn. démoni) vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible 21, 2.Korintským 11,14-15

Alternativní medicína se tváří jako prospěšný obor, který pomáhá lidem (léčení je založené na čistě přírodním a neškodném základu a podobné lži). Ve skutečnosti je to nebezpečné démonské náboženství (démonské rituály), kterým se mnoho lidí zasvěcuje démonům! Mnozí léčitelé jsou doslova nebezpeční šarlatáni, kteří spolupracují s démonickými bytostmi. Drtivá většina oborů alternativní medicíny spadá pod okultismus. Jogíni, kartářky, jasnovidci, homeopaté…, všechno toto jsou okultisté, kteří spolupracují s démony na uskutečnění jejich plánu! Jaký je plán démonů? Všemožně člověka ničit! Alternativní medicína slouží jako démonská zbraň k ničení (oklamání) lidí. Problém nastává ve chvíli, kdy máte víru, že vám může alternativní medicína pomoci (uzdravit z fyzické nemoci, zlepšit psychiku atd.). V tu chvíli se dobrovolně (chcete to) vydáváte démonům – nastává nepřetržitá démonická sugesce, může nastat i přenos démonické bytosti do člověka (démonické obsazení).

Mnoho oklamaných lidí svobodně a dobrovolně zve do svého života satana a jeho démony. Démoni tím získávají legální právo na člověku parazitovat (ovlivňovat ho, manipulovat, fyzicky a psychicky ho trýznit). Nejsi to právě ty, kdo se dobrovolně vydal démonům?