Jak se zbavit zasvěcení reiki

Reiki je duchovní umění léčby s japonskými kořeny. Jedná se o formu alternativní medicínyvesmírná léčivá energie má uzdravovat fyzické i psychické neduhy. Působit reiki může člověk, který prošel zasvěcením (iniciací) svého energetického systému (aura, čakry, meridiány) k přijímání a dalšímu předávání duchovní energie. Do prvního stupně může být zasvěcen úplně každý, dokonce i malé děti. U dalších stupňů pak záleží na duchovní připravenosti každého jedince.

Reiki rituál

Pravda o reiki
Reiki, léčení energií, aura, čakry, meridiány je podvod! Jde démonský okultismus a skrytou podobu zasvěcování ďáblu a jeho démonům, představovaná jako vysoce účinná forma léčby mnoha neduhů. Kdo má co dočinění s tímto druhem „léčení“, má co dočinění s démony! Smutné je, že to jsou i malé děti.

Jak se zbavit zasvěcení reiki
Jak se zbavit zasvěcení reiki, resp. zasvěcení démonům? V tom vám pomůže pouze víra v Ježíše Krista , který je spása, cesta a pravda a život. Více Uvěřil jsem v Ježíše Krista. Co dál?

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible 21, Jan 14,6

„Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse. Vždyť Písmo říká: Kdokoli v něj věří, se jistě nezklame.“
Bible 21, Římanům 10,9-11