Okultní elita a katoličtí kněží vzdávají čest ďáblu (svému pánu)

Esoterika, okultismus a satanismus bují po celém světě, USA nejsou výjimka. Pohřbu bývalé první dámy USA Lady Bird Johnson (1912-2007) se účastnila okultní elita z USA i ze zahraničí a římskokatoličtí kněží. Podívejte se, jak (gestem „paroháč“) oddaní služebníci ďábla, dávají čest jejich pánu a falešnému bohu – ďáblu, kterým jim dává peníze a moc (dočasné požitky tohoto světa). Ďábel (mistr klamu a lži) se snaží podvést co nejvíc lidí a navést je na širokou cestu, která vede k věčnému zatracení.

Video: Okultní elita a katoličtí kněží vzdávají čest ďáblu (svému pánu)
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Hledejte pravdu – živého Boha, ne náboženství! Ježíš Kristus je cesta, pravda, život a jediná cesta k pravému Bohu. Ježíš Kristus je tím nejvyšším vládcem světa, ne ďábel!

„Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“
Bible 21, Jan 8,32

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible 21, Jan 14,6

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“
Bible 21, Matouš 28,18