Sluneční kult, sluneční božstvo

Sluneční kult, sluneční božstvo
Sluneční kult je náboženské uctívání Slunce či božstva jej ztělesňující. Kult slunce byl praktikován ve starověkém Egyptě. Egypťané uctívali v průběhu staletí hned několik slunečních bohů. Jedním z nich byl Hor, král bohů, bůh nebes, Slunce a světla. Dalším byl sluneční bůh Re, nejvyšší ze staroegyptských bohů. Re je zobrazen jako muž se sokolí hlavou zdobenou Sluncem, které je zabaleno hadem. Také v mnoha dalších starověkých kulturách je možné spatřit sluneční božstvo. V aztécké mytologii je bůh Slunce Huitzilopochtlimu, který požaduje lidské oběti, aby byla zachována jeho existence. Apollón je v řecké mytologii bůh Slunce a světla. Súrja je védský a hinduistický sluneční bůh. Sol je v severské mytologii bohyně Slunce. Mayové měli svého vlastního slunečního boha jménem Kinich Ahau. Slunečních bohů je celá řada.

Staroegyptský bůh Re

Tarot
V tarotu je Slunce jako symbol magie, věštby. Tarot je okultismus.

Tarotová karta

Alchymie, astrologie
Alchymie, astrologie mají pro Slunce značku kruh s bodem ve středu, který představuje vnitřek se vším, co gravituje okolo.

Astrologické kolo

Uctívání Černého Slunce
Používání symbolu Černého Slunce v moderní době má esotericko-okultní charakter. Černé slunce je nejčastěji spojováno s okultními vědami, zejména s okultní společností Thule, která je spojována s nacismem.

Černé slunce v různých podobách
Černé slunce na mramorové podlaze hradu Wewelsburg, kde strávil spoustu času nacista Himmler

Sluneční kult v Astaně
V kazašském městě Astana se nachází stavba pyramidy, v jejichž prostorách lze spatřit odkaz na sluneční božstvo. Budova pyramidy, která je rozdělena do několika částí, má pravděpodobně odkazovat na pyramidu s „vševidoucím okem“, resp. na strukturu Svobodných zednářů, která vyvrcholuje zednářskou špičkou. V Astaně se též nachází věž Bayterek, kde lze též spatřit odkaz na sluneční božstvo.

Doporučený článek k prostudování: Astana je okultistické město

Věž Bayterek, koncertní sál
Věž Bayterek, konferenční sál

Sluneční kult a Svobodní zednáři
Svobodné zednářství je založeno na slunečním kultu. Uctívání Slunce jako „nejvyššího boha“ (satana), je základem Svobodného zednářství.

Doporučený článek k prostudování: Svobodní zednáři

Zednářská symbolika

Sluneční kult a Socha Svobody
Socha Svobody je dar francouzských zednářů Americe, resp. je darem americkým zednářům. Socha je odkaz na božstvo, zejména na řeckého boha Slunce Hélia, který je v řecké mytologii zosobněním Slunce samotného. Socha Svobody má zobrazovat pána zednářů – satana.

„Socha Svobody“ (odkaz na božstvo) se nachází také Brně.

„Socha Svobody“ v Brně

Sluneční kult a Teotihuacán
Pyramidy nejsou pouze v Egyptě. Teotihuacán bylo starověké posvátné město, které se rozkládalo na 22 až 25 čtverečních kilometrech. Teotihuacán bylo obrovské náboženské centrum (město bohů) pro tisíce lidí. Dominantou Teotihuacánu byla a dodnes je obří Pyramida Slunce (výška 235 m), která je největší stavbou v Teotihuacánu. Zde se s největší pravděpodobností uctívalo sluneční božstvo.

Teotihuacán
Teotihuacán, Pyramida Slunce

Sluneční kult a římská církev
Někteří si neuvědomují, že odkaz na sluneční božstvo je též v římské církvi, která je největší organizovanou skupinou v křesťanství. Odkaz na sluneční božstvo nalezneme v mnoha objektech, které tato církev vlastní. Sluneční symbolika se nachází v chrámech, modlitebnách, kostelích… Proč zrovna sluneční symbolika? Římští katolíci se řídí špatným výkladem Písma – žena oděná sluncem z knihy Zjevení (12,1-2) nepředstavuje Marii (matku Ježíše), nýbrž vykoupený Boží lid všech dob. Tady vidíme, kam může člověka dovést špatný výklad Písma (k uctívání satana).

„Duch říká jasně, že v posledních časech někteří lidé opustí víru, aby následovali bludné duchy a démonické nauky.“
Bible 21, 1. Timoteus 4,1

Odkaz na sluneční božstvo je přímo ve Vatikánu. Ve Vatikánu je obrovské sluneční kolo a sluneční kříž s obeliskem, který je prakticky přes celé Svatopetrské náměstí. Obelisk je vysoký štíhlý čtyřboký komolý jehlan, obvykle zděný, ukončený špičkou ve formě nízkého jehlanu. Obelisk je egyptský kultovní symbol, který symbolizuje spojení mezi zemí a nebem, zejména se slunečním božstvem. Obelisk je považován, hned za pyramidou, za jeden z nejdůležitějších symbolů staroegyptské kultury.

Je uctívání slunečního božstva ve Vatikánu skutečně nevědomé?

„V chrámech egyptských bohů založí oheň, vypálí je a pobere. Probere egyptskou zem dočista, jako když si pastýř odvšivuje plášť, a vítězně odtud odejde. Posvátné obelisky v egyptském Domě slunce roztříští na kusy a egyptské chrámy vypálí.“
Bible 21, Jeremiáš 43,12-13

Svatopetrské náměstí

Nepřipomíná vám Svatopetrské náměstí něco?

Vatikán vs. Teotihuacán

Závěr
Sluneční kulty, sluneční symboliku, uctívání slunečního božstva vidíme prakticky po celém světě. Někdo možná netuší, že za tím vším se skrývá satan, který chce být tímto způsobem uctíván. Sluneční kult, uctívání slunečního božstva není nic jiného, než vědomé nebo nevědomé uctívání satana a jeho démonů. S tím neměl mít žádný člověk nic společného!

„A já nechci, abyste měli co společného s démony. Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů;“
Bible 21, Korintským 10, 20-21