Astana je okultistické město

Město Astana
Město Astana je od roku 1997 hlavním městem Kazachstánu. Město se nachází uprostřed liduprázdných stepí středního Kazachstánu. Astana je moderní město, ve kterém lze spatřit luxusní prosklené mrakodrapy, luxusní vládní čtvrť, islámské centrum, římsko-katolické katedrály… Nelze přehlédnout, že toto město je plné okultní symboliky.

Palác míru a harmonie (pyramida)
Zajímavostí je obrovská prosklená pyramida, která se nazývá Palác míru a harmonie. Jde o globální centrum náboženského porozumění. Stavba poskytuje prostor pro různá náboženství (římský katolicismus, islám, buddhismus, hinduismus, taoismus, sikhismus a další). Každé tři roky se zde koná Světový kongres tradičních náboženství, jehož cílem je sjednotit všechna náboženství světa.

Palác míru a harmonie
Světový kongres tradičních náboženství 2022

Stavba pyramidy je vysoká 62 metrů, její základna má 62 x 62 metrů. Ty tři šestky jsou náhoda? V suterénu se nachází koncertní sál, kde lze na stropě spatřit veliký symbol Slunce. V prvním patře je konferenční sál, kde se scházejí představitelé světových náboženství. Opět tady vidíme symbol Slunce uprostřed sálu. Zjevně jde o odkaz na sluneční božstvo.

Konferenční sál
Koncertní sál

Pyramidy lze spatřit prakticky ve všech starověkých kulturách (v Egyptě, u Mayů, Aztéků, v Asii atd.). Stavení pyramid bylo snahou lidí přiblížit se bohům na nebi (světelným objektům, nacházející se na nebeské klenbě).

„Nosili jste svého „krále“ Sakúta a hvězdu svého „boha“ Saturna – obrazy, jež jste si museli sami udělat? Proto vás vystěhuji až za Damašek, praví Hospodin, Bůh zástupů – tak se jmenuje.“
Bible 21, Amos 5,26-27

Pyramida primárně sloužila jako chrám poznání a vědění, prostředek spojení s bohy. I podle dnešních okultistů je pyramida přijímač a vysílač informací mezi hmotným a duchovním světem.

Věž Bayterek
Věž Bayterek je 105 m vysoká a ve výšce 97 m je ve zlaté kouli vyhlídková plošina. Podle oficiální verze má věž znázorňovat strom života, co drží zlaté vejce, které tam snesl posvátný pták Samruk. Vejce symbolizuje Slunce, zdroj života a naděje. Tady opět vidíme odkaz na sluneční božstvo.

Věž Bayterek

Všimněte si, že věž stojí mezi dvěma „zlatými“ mrakodrapy, což má esoterický význam. Mrakodrapy mají pravděpodobně zobrazovat sloupy Boáz a Jáchyn. V židovské Kabale tyto sloupy reprezentují tzv. strom života. Tyto sloupy lze také spatřit v symbolice Svobodných zednářů. Svobodné zednářství je založeno na kultu Slunce. Uctívání Slunce jako „nejvyššího boha“ (satana), je základem svobodného zednářství.

Doporučený článek k prostudování: Okultní sloupy Boáz a Jáchyn

Zednářská symbolika

Uvnitř věže Bayterek se nachází glóbus s destičkami, které jsou podepsané představiteli sedmnácti světových náboženství. Jde o demonstraci toho, že největší náboženství jsou již sjednocena.

Věž Bayterek – glóbus

Nachází se zde také pozlacený podstavec s pozlaceným otiskem ruky bývalého prezidenta Kazachstánu Nursultana Nazarbajeva. Otisk ruky je v pyramidě. Předmět návštěvníky vybízí dát ruku na otisk a tím se ztotožnit s božstvem (satanem).

Věž Bayterek – pozlacený podstavec s otiskem ruky

Věž Bayterek je ústředním symbolem Světového kongresu tradičních náboženství. Jde o odkaz na kult Slunce („nejvyšší božství“) – satana. Satanovým cílem je duchovně sjednotit všechna náboženství světa a tím zdůraznit, že žádný Bůh stvořitel neexistuje. Jde o to, odsunout/zastínit pravého Boha, pravé křesťanství a nahradit ho falešným náboženstvím (např. islámem a římským katolicismem). Světový kongres tradičních náboženství je tomu silným nástrojem. Nový světový řád je mimo jiné o jednom náboženství, které může mít více podob, ale které jednotně učí, že „bůh jsi ty!“.

Doporučené články k prostudování: Satan a démoni, Je satan a ďábel tatáž bytost?

Pokud se podíváme na věž Bayterek z výšky, spatříme okolo věže kruh – sluneční kruh. Na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu se také nachází obrovský sluneční kruh, který je prakticky přes celé náměstí. Uprostřed kruhu se nachází vysoký obelisk. Stejně jako věž Bayterek, tak i obelisk, je symbol zasvěcený uctívání Slunce. V obou případech se uctívá sluneční božstvo – satan.

Věž Bayterek se nachází na kazašské bankovce v hodnotě 5000 tenge.

Aby toho nebylo málo, tak věž Bayterek připomíná rituál s „vševidoucím okem“, který proběhl během zimních olympijských her v Pchjongčchangu (2018).

Doporučený článek k prostudování: Olympijské hry jako satanistický obřad

Zimní olympijské hry v jihokorejském Pchjongčchangu

Obchodní a zábavní centrum
Chan Šatyr (v překladu Vůdcovský stan) je gigantický 150 metrů vysoký „stan“, který má tvar pyramidy. Jde o demonstraci toho, že elity ovládají obrovské množství lidí. Po celém světě lze spatřit obří objekty ve tvaru pyramid (hotely atd.), kde se shromažďuje velké množství lidé. Tyto objekty mají reprezentovat moc elit nad lidmi. Elity se sice obyčejným lidem vysmívají, ale Bůh jim také:

„Králové světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti Hospodinu a jeho Pomazanému:
„Pojďme rozlámat jejich okovy, shoďme ze sebe jejich provazy!“
Směje se Ten, jenž trůní v nebesích, vysmívá se jim Hospodin.“
Bible 21, Žalm 2,2-4

Je potřeba si uvědomit, že elity si mohou dělat plány, ale nad nimi je svrchovaný Bůh, který má konečné slovo.

„Přestaňte! Vězte, že já jsem Bůh, svrchovaný jsem mezi národy, svrchovaný jsem na zemi!“
Bible 21, Žalm 46,11

Chan Šatyr

Bývalý prezident Nursultan Nazarbajev
Vzhledem k okultním stavbám a okultní symbolice v Astaně je patrné, že autokratický prezident Kazachstánu Nursultan Nazarbajev, nestavěl město pro Kazachy, ale pro „své“ lidi a svého boha (satana). Existuje malba, která ukazuje Nazarbajeva (uprostřed) společně se světovými elitáři. Samozřejmě nechybí prezident USA a prezident Ruské federace.

Závěr
Astana je politicko-duchovní centrum a okultistické město, které odkazuje na okultní elitu a jejich kult Slunce (sluneční božstvo) – satana. Uctívání Slunce = uctívání satana! Je možné, že název Astana je přesmyčka (anagram) výrazu satan. Budova pyramidy, která je rozdělena do několika částí, má odkazovat na pyramidu s „vševidoucím okem“, resp. na strukturu Svobodných zednářů, která vyvrcholuje zednářskou špičkou.

Doporučené články k prostudování: Antikrist, znamení šelmy, Kdy přijde hlavní a konečný Antikrist?

Jedna zajímavost na úplný závěr. V odlehlé části Kazachstánu se nalézá obří pentagram. Z toho je patrné, komu tento stát slouží!