Hexagram (Davidova hvězda) je satanův symbol!

Hexagram je prastarý ornament, který se dodnes používá v nejednom falešném náboženství (judaismus, svobodné zednářství, hinduismus…). Hexagram není žádná Davidova hvězda, protože nemá s biblickým králem Davidem nic společného! Jde o satanův podvod!

Hexagram též můžeme vidět jako znak Státu Izrael (na vlajce). Hexagram symbolizuje číslo 666 – číslo šelmy (Antikrista). Toto číslo je zmiňováno v Bibli (Zjevení Jana). Hexagram (stejně jako pentagram) lze považovat za velmi významný symbol satana. Satanisté ho také používají během svých rituálů.

Hexagram má: 6 bodů, 6 trojúhelníků, 6 vnitřních stran = 666

Hexagram na jednodolarové bankovce…

Hexagram

Hexagram ve Svobodném zednářství…

Hexagram

Zednářský medailon
Zednářský medailon

Hexagram je hojně používán ve falešných náboženstvích (podobně je na tom svastika – hákový kříž)…

Hexagram

Hexagram

Hexagram

Hexagram můžeme spatřit dokonce i v římském katolicismu

Hexagram lze vidět i ve spojení s tzv. vševidoucím okem, což je též velmi oblíbený satanův symbol. Vševidoucí oko rozhodně není ani nikdy nebyl symbol biblického Boha!!!

Hexagram si nechávají tetovat i lidé na kůži. Zpravidla je k tomu nutí démoni, kteří ovládají mysl lidí.

Hexagram

Stát Izrael a hexagram
Pokud se podíváme na vlajku Státu Izrael, tak zjistíme, že se tam nachází hexagram (okultní symbol). Kde se tam tento symbol vzal? Po druhé světové válce se sionistům podařilo prosadit zřízení Státu Izrael (1948). Izraelská vlajka byla zavedena při vytvoření Státu Izrael. Předlohou jí byla vlajka sionistického hnutí. První sionisti byli okultisti!

Izrael je posetý okultními symboly. Pokud se podíváme do města Eliat, spatříme neuvěřitelné – zednářskou pyramidu s „vševidoucím okem“ a hlavním zednářským symbolem.

Ovšem vrchol všeho je budova Nejvyššího soudu v Jeruzalémě, kde se na střeše nachází zednářská pyramida s „vševidoucím okem“…

Je nezvratný fakt, že budova Nejvyššího soudu byla darována Izraeli Dorothy de Rothschildovou. U vchodu nalezneme malbu, na které jsou vyobrazeni Rothschildové se Shimonem Perezem (9. prezident Izraele) a Isaacem Rabinem (6. a 11. premiér Izraele). Sionistická rodina Rothschildů má dnes nejen neomezené finanční prostředky, ale i moc. Je spousta důkazů poukazujících na skutečnost, že to jsou právě Rothschildové (falešní Židé), kdo v současnosti kontroluje nejen vládu Izraele, ale i Velké Británie, USA a mnoha dalších zemí.

„Toto praví ten první a poslední, který byl mrtev a ožil: Znám tvé soužení a chudobu, ale jsi bohatý. Znám i urážení od těch, kteří sami o sobě říkají, že jsou Židé, ale nejsou, nýbrž jsou synagogou Satanovou. Neboj se toho, co máš trpět. Hle, Ďábel se chystá některé z vás dávat do vězení, abyste byli vyzkoušeni,“
Bible 21, Zjevení 2,8-10

Izrael byl zneužit okultní elitou, stejně jako mnoho dalších států. Těmto spiklencům se ale Bůh směje…

„Králové světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti Hospodinu a jeho Pomazanému: „Pojďme rozlámat jejich okovy, shoďme ze sebe jejich provazy!“ Směje se Ten, jenž trůní v nebesích, vysmívá se jim Hospodin.“
Bible 21, Žalm 2,2-4

Neboť je psáno:

„Co je člověku platné, kdyby získal celý svět, ale sám sebe ztratil nebo sám sobě uškodil?“
Bible 21, Lukáš 9,25

Závěr
Hexagram je satanův (antikristův) symbol, se kterým by křesťan neměl mít nic společného. Je to symbol židovských okultistů (falešných Židů – Synagoga satanova). Pokud někdo pochybuje, mám ještě jednu fotku…

Satan si rád označuje lidi, nechává se od lidí uctívat. Mnoho lidí uctívá satana právě symbolikou, kterou nosí nebo nějak používá (může to být nevědomé)! Pokud máte doma něco, kde je nějaký satanův symbol (hexagram, pentagram, vševidoucí oko…), okamžitě se toho zbavte (nikomu to nedávejte, ale vyhoďte to). Takové předměty (symboly) doslova přitahují satana a jeho démony.