Svobodní zednáři

Svobodní zednáři jsou předmětem různých teorií a spiknutí. Opravdu ovládá řád Svobodných zednářů světové ekonomiky a politiku? Ovládají zednáři českou politiku a média?

Vznik řádu Svobodných zednářů
Nutno podotknout, že neexistuje žádná dochovaná jednotná myšlenka o vzniku této organizace, proto se tímto nemá cenu příliš zabývat. Takže jen v krátkosti… Podle jedné teorie jsou Svobodní zednáři dědici templářského řádu, který byl rozprášen ve 14. století. Podle jiné teorie jsou zednáři spojeni s řádem kameníků, který stavěl Šalamounův chrám, který byl zbudován králem Šalomounem (970–931 př. n. l.) na Chrámové hoře. Nejčastěji přijímaný názor poukazuje na spojitost mezi zednáři a cechy kameníků a zedníků. Na konci středověku se zednářské hnutí přeměnilo do zednářství novějšího, bratrstvo si začalo říkat Svobodní zednáři. Jistě již víme, že moderní zednářství vzniklo na počátku 18. století. V roce 1717 došlo ke spojení několika loží, čímž vznikla spojená velká lóže v Anglii – Premiere Grand Lodge. Od tohoto data jsou zednáři organizováni. Zednáři se zabývají okultismem, proto lze tuto organizaci označit za okultní. Vždycky se jednalo o tajný spolek. Tajný proto, že byl v rozporu s názory Římsko-katolické církve.

Svobodní zednáři
Řád Svobodných zednářů je okultní organizace, která nemá jednotnou organizační strukturu, hierarchie se liší podle jednotlivých zemí. Celosvětově se počet členů odhaduje na dva miliony. Zednáři mají dvě doktríny, jednu skrytou a vyhraněnou pro mistry, a druhou veřejnou. Nejvyšší úroveň zednářství je 33. stupeň. Tohoto stupně lze dosáhnout pouze krevní linií. Tajemství zednářů jsou známé pouze na nejvyšších úrovních. Zednáři v nižších úrovních o skutečné pravdě zpravidla nic neví, takže si mohou myslet, že zednáři konají dobro. Nižší svobodní zednáři často ani nevědí o podřízených organizacích, Novém světovém řádu, uctívání satana… Zednářství není křesťanské, není založené na Bibli, spíš naopak… Pro nejvyšší zednáře je satan ten pravý bůh, Ježíš Kristus je ten špatný. Zednáři tvrdí, že jejich rituály nejsou okultistické, opak je ale pravdu. Zednáři mají víru v nejvyšší bytost – nejvyšší inteligenci. Sami říkají, že rozvíjejí humanismus, což je samo o sobě proti Bohu Bible. Za druhé světové války skončila spousta zednářů v koncentračních táborech. Nacistický diktátor Adolf Hitler totiž považoval Zednáře za Židy a spojence sionismu.

Svobodní zednáři v Česku
České zednářství se rozrůstá. Kromě Prahy působí lóže v Brně, Ostravě, Plzni a Mariánských Lázních. Čeští zednáři připravují založení lóží v dalších českých městech.

Zdroj: Lóže Quatuor Coronatiquatuorcoronati.cz
Zdroj: Lóže Quatuor Coronati, www.quatuorcoronati.cz

Nový světový řád. Chtějí Svobodní zednáři ovládnout svět?
Chtějí někteří Svobodní zednáři ovládnout svět, nebo ho už ovládají? Díky tomu, že jsou zednáři celosvětově rozšíření a tajemní, jejich existence vede k různým teoriím o globálním spiknutí. Někteří lidé věří, že Svobodní zednáři spolupracují s Ilumináty a snaží se nastolit tzv. Nový světový řád (ovládnout celý svět). Existují důvodná podezření, že zednáři skutečně ovládají světové ekonomiky (financují schodkové rozpočty států atd.), hudební a filmový průmysl… Jejich vliv sahá i do politiky a finančních kruhů. Mnozí lidé tomu nevěří, ale světu mohou vládnout mezinárodní bankéři a tajné spolky, které oddaně slouží tomu zlému. Nás křesťany zavedení Nového světového řádu nemůže nijak překvapit, protože z Bible víme, že satan je bohem světa (Bůh je samozřejmě nad ním):

„Pokud je naše evangelium pro někoho zahalené, je to pro ty, kdo hynou. Těmto nevěřícím zaslepil bůh tohoto světa mysl, aby jim nezazářilo světlo evangelia slávy Kristovy, který je obrazem Božím.“
2. Korintským 4,3-4

Je pravděpodobné, že skupina mocných, dlouhodobě kontroluje stav měny v USA, a to skrz Federální rezervní systém (FED), což je centrální bankovní systém USA. FED vznikl v roce 1913. Tehdejší americký prezident Woodrow Wilson odevzdal moc americké poklady do soukromých rukou!

Zednářská elita měla po 2.světové válce plán pro kompletní světovou kontrolu skrz jeden vládnoucí orgán, který byl řídil jednotlivé vlády, ekonomiky, armády a vydával legislativu (jedna vláda, jedna ekonomie, jedna měna…). Proto byla založena Organizace spojených národů (OSN) a Evropská unie (EU). Vytvoření EU byl pro zednáře velmi významný krok, jak vytvořit světovou vládu.

„Není totiž nic skrytého, co nebude zjeveno, ani nic tajného, co nebude poznáno.“
Matouš 10,26

Symboly Svobodných zednářů
Svobodní zednáři používají řadu symbolů. Tyto symboly mají zpravidla okultní význam (satan má rád symboliku). Zednářské symboly: „vševidoucí oko“, skřížené meče, dvouhlavý orel, koruna s křížem uprostřed, pentagramy a kružidla, měřící úhelníky, klíče, holub s olivovým listem v zobáku, písmeno G, atd. Jejich symboly se nacházejí na domech, katedrálách apod.

zednarske znaky

„Vševidoucí oko“
„Vševidoucí oko“ (Oko boha Hora) v trojúhelníku je symbol nadřazené bytosti a osvícení, který si zednáři vypůjčili od starověkých národů. Přesně takto Egypťané znázorňovali Osirise, své hlavní božstvo. Satanisté říkají, že pomocí halucinogenů a okultních technik je prý možné otevřít tzv. „Třetí oko“ (Ajna chakra). Prý to slouží k tomu, aby se člověk mohl spojit se satanem. Člověk prý takto získává osobní vztah se satanem.

Pokud se podíváme na obal knihy Historie svobodného zednářství, vidíme „vševidoucí oko“ v pyramidě…

Historie svobodného zednářství

„Vševidoucí oko“ se nachází i na jednodolarové bankovce…

bankovka

„Vševidoucí oko“ v trojúhelníku používají i katolíci, jezuité. Víte, kdo je neznámější jezuita? Papež František.

Symboly jezuitského moci v Praze
Symboly jezuitského moci v Praze

Video: „Vševidoucí oko“ na budovách
Nahlaste nám prosím nefunkční video

DeMolay International
Svobodné zednářství je i mládežnická skupina, která se jmenuje DeMolay International. Organizace se jmenuje podle muže, který se jmenoval Jacques de Molay (1243 – 1314). Jacques de Molay byl francouzský šlechtic, který se stal posledním velmistrem templářského řádu. Byl obviněn ze sodomie, idolatrie, zapírání Krista a dalších excesů. Jako kacíř byl upálen.

DeMolay
DeMolay Filipíny

Zednářské muzeum v Americe
V Oklahomě se nachází jedna z největších loží na světě, ze které je v současnosti muzeum (guthriescottishrite.org). Naleznete zde spoustu zednářských věcí a symbolů…

Video: Scottish Rite Masonic Museum & Library
Nahlaste nám prosím nefunkční video

300. výročí založení Premiere Grand Lodge
V Británii se v říjnu 2017 konala velkolepá oslava 300. výročí založení Premiere Grand Lodge v Londýně. Jednalo se o velmi významný zednářský rituál, který byl plný okultních symbolů (hexagram, „vševidoucí oko“…).

Video: Zednáři – 300. výročí založení Premiere Grand Lodge v Anglii 1. (2017)

Video: Zednáři – 300. výročí založení Premiere Grand Lodge v Anglii 2. (2017)

Pokud chce někdo vstoupit do budovy Premiere Grand Lodge, musí projít přes zednářsko-satanský pentagram…

Premiere Grand Lodge

Svobodní zednáři jmenovitě
Rothschildové, Rockefellerové, Fordové, George Soros a další miliardáři. Dále: Jan Masaryk, Kamil Krofta, Alfons Mucha, Petr Jirounek, Ladislav Syllaba, John Adams, Jakob Schiff, Umberto Agnelli, Buzz Aldrin, Yasser Arafat, Gene Autry, Tobias Axelrod, Foster Bailey, Admirál G.W. Baird, Achille Ballori, M.H. Barroso, Bernard Mannes Baruch, Harry L. Baum, Justice Hugo Black, Jonathan Blanchard, Tony Blair, John Wilkes Booth, Hayden C. Boyce, John C. Breckinridge, Sir Richard Burton, George Herbert Walker Bush, Senator Byrd, Plutarco Elias Calles, James Cameron, Jimmy Carter, Hugo Chavez, Richard Cheney, Winston Churchill, Henry Clausen, William J. Clinton, Howell Cobb, James B. Conant, Copin-Albancelli, Adolphe Cremieux, Francesco Crispi, Aleister Crowley, Delmar Darrah, Morris B. de Pass, Richard DeVos (Amway), Walt. Disney, General James Doolittle, Frederick Engels, Gerald Rudolf Ford, Giuseppe Garibaldi, John Glenn, Barry Goldwater, Michail Gorbačov, James Graham, Mark Hatfield, Jesse Helms, Christian A. Herter, Richard Holbrooke, J. Edgar Hoover, Plk. Edward Mandell House, Saddam Hussein, Burl Icle Ives, Jessie James, Jesse Jackson, Andrew Johnson, Jack Kemp, Alexander Kerensky, Spencer Kimball, Henry Kissinger, Helmut Kohl, Ted Kollek, Arnoldo Krumm-Heller, Adriano Lemmi, Vladimir Lenin, Karl Marx, Joseph Mazzini, Francoir Mitterand, Henry Morgenthau, Benjamin Netanyahu, Olof Palme, Henry Palmerston, Shimon Peres, Albert Pike, Prince Phillip, Michel Reyt, Cecil Rhodes, Oral Roberts, Franklin D.Roosevelt, Theodore Roosevelt, Paul Rosen, Evelyn Rothschild, James Rothschild, Jacob Schiff, Bill Schnoebelen, Gerhard Schroeder, Joseph Stalin, Rudolph Steiner, Storm Thurmond, Leon Trotsky, Harry S. Truman, Felix Warburg, Paul Moritz Warburg, Earl Warren, George Warvelle…

Závěr
Zednářství se sice tváří jako spolek mravních lidí, skutečnost je ale jiná. Zednářství je pro křesťana nepřijatelné. Zednáři popírají Kristovo Božství, otevřeně uctívají satana, a to je velmi špatné (hříšné). Každý zednář se dopouští hříchu v podobě duchovního smilstva a modloslužby.

Celá staletí se zednáři snažili získat kontrolu na celou zemí – nastolit Nový světový řád. Osobně se domnívám (rozsuzujte!), že dnes je vše dokonáno. Nový světový řád je spiknutí neuvěřitelných rozměrů.

„Králové světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti Hospodinu a jeho Pomazanému: „Pojďme rozlámat jejich okovy, shoďme ze sebe jejich provazy!“ Směje se Ten, jenž trůní v nebesích, vysmívá se jim Hospodin.“
Žalm 2,2-4

Zednářsko-iluminátská okultní elita (uzavřená skupinka mocných, které pravděpodobně vládne jeden Antikrist) ovládá, skrz zadlužené ekonomiky (státy), celý svět. Tato elita ovládá soukromé i „státní“ banky, investiční fondy… Skrz tyto instituce dokáží řídit nejmocnější vlády na zemi (USA, Německo, Francie, Velká Británie, Izrael…). Zmíněné státy (a řada dalších), to jsou jen loutky satana. Nad těmi státy jsou mocní antikristové, kteří uctívají satana, který jim dal moc a peníze. To není ta zlá Amerika a to hodné Rusko (nebo naopak)! Oba státy jsou součástí satanova království (loutky satana), které jednou skončí. Všechny státy jsou natolik zadlužené (díky vysokým úrokům není možné tyto dluhy nikdy splatit), že mají obrovskou závislost na antikristových penězích. Zkrátka, peníze vládnou světu…

Mají mít lidé obavy ze světovlády antikristů? Nevěřící lidé jsou pod mocí satana, tím je řečeno, že satan v nich buduje obavy, strachy… Nevěřící mají často závislost na satanových informacích – satan jim předkládá, co uzná za vhodné. Často jde o dezinformace, polopravdy… Satan šíří své podvody přes televizi, internet, politiku atd. Křesťané v žádném případě obavy mít nemají! Křesťané ví, že nad vším zlem je Ježíš Kristus, který vše kontroluje. Každý křesťan by měl mít v sobě Boží pokoj, který získává skrze Ducha svatého. Pokud vidíme celosvětové spiknutí, vidíme, že Ježíš přijde brzy!

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“
Matouš 28,18