Svobodní zednáři

Svobodní zednáři jsou předmětem různých teorií a spiknutí. Ovládají zednáři světové ekonomiky, banky, politiku, média?

Vznik řádu Svobodných zednářů
Nutno podotknout, že neexistuje žádná dochovaná jednotná myšlenka o vzniku této organizace, proto se tímto nemá cenu podrobně zabývat. Takže pouze v krátkosti… Podle jedné teorie jsou zednáři dědici templářského řádu, který byl rozprášen ve 14. století. Nejčastěji přijímaný názor poukazuje na spojitost mezi zednáři a cechy kameníků a zedníků. Na konci středověku se zednářské hnutí přeměnilo do zednářství novějšího, bratrstvo si začalo říkat Svobodní zednáři. Jistě již víme, že moderní zednářství vzniklo na počátku 18. století. V roce 1717 došlo ke spojení několika loží, čímž vznikla spojená velká lóže v Anglii – Premiere Grand Lodge. Od tohoto data jsou zednáři organizováni.

Svobodné zednářství
Řád Svobodných zednářů nemá jednotnou organizační strukturu, hierarchie se liší podle jednotlivých zemí. Celosvětově se počet členů odhaduje na dva miliony (?). Zednáři mají dvě doktríny, jednu skrytou a vyhraněnou pro mistry, a druhou veřejnou. Nejvyšší úroveň zednářství je 33. stupeň. Tohoto stupně lze zpravidla dosáhnout pouze krevní linií. Tajemství zednářů jsou známé pouze na nejvyšších úrovních. Zednáři v nižších úrovních o skutečné pravdě zpravidla nic neví, takže si mohou myslet, že zednářství není závadné. Zednáři v nižších úrovních často ani nevědí o podřízených organizacích, okultních rituálech, uctívání božstva… Svobodné zednářství je založeno na kultu Slunce. Uctívání Slunce jako „nejvyššího boha“ (satana), je základem svobodného zednářství.

Doporučený článek k prostudování: Okultní sloupy Boáz a Jáchyn

Zednářská symbolika (uctívání kultu Slunce)

Svobodné zednářství rozhodně není křesťanské. Zednáři mají víru v nejvyšší bytost – nejvyšší inteligenci (božstvo). Jejich bohem je satan (ďábel), kterého uctívají. Zednáři tvrdí, že jejich rituály nejsou závadné, opak je však pravdu. Zednáři vykonávají zasvěcovací rituály, které jsou založené na duchovním a esoterickém poznání.  Zednáři rozvíjejí humanismus, což je samo o sobě proti Bohu.

Svobodní zednáři v České republice
V České republice se nachází 23 lóží do nichž patří přibližně 700 členů. 14 z nich se nachází v Praze.

Zdroj: Lóže Quatuor Coronatiquatuorcoronati.cz
Zdroj: Lóže Quatuor Coronati, www.quatuorcoronati.cz

Svobodné zednářství a Nový světový řád
Chtějí někteří zednáři ovládnout svět, nebo ho už ovládají? Díky tomu, že jsou zednáři celosvětově rozšíření a tajemní, jejich existence vede k různým teoriím o globálním spiknutí. Někteří lidé věří, že Svobodní zednáři spolupracují s Ilumináty a snaží se nastolit tzv. Nový světový řád (ovládnout celý svět). Existují důvodná podezření, že zednáři, mezinárodní bankéři a tajné spolky ovládají světové ekonomiky (financují schodkové rozpočty států atd.), bankovní domy, hudební a filmový průmysl… Je skutečně možné, že skupina mocných, dlouhodobě kontroluje stav měny v USA, a to skrz Federální rezervní systém (FED). FED je centrální bankovní systém USA, který vznikl v roce 1913. Pokud to tak skutečně je, tak americký prezident Woodrow Wilson, odevzdal bankovní systém USA do soukromých rukou.

„Králové světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti Hospodinu a jeho Pomazanému: „Pojďme rozlámat jejich okovy, shoďme ze sebe jejich provazy!“ Směje se Ten, jenž trůní v nebesích, vysmívá se jim Hospodin.“
Bible 21, Žalm 2,2-4

Zednářská elita prý měla po druhé světové válce plán pro kompletní světovou kontrolu skrz jeden vládnoucí orgán, který by řídil jednotlivé vlády, ekonomiky, armády a vydával legislativu (jedna vláda, jedna ekonomie, jedna měna…). Proto byla elitou založena Organizace spojených národů (1945), Světová banka (1945), Mezinárodní měnový fond (1944), Světová zdravotnická organizace – WHO (1948), Evropská unie – EU (1993) a další organizace.

Doporučený článek k prostudování: Babylonská věž a Evropská unie

„Není totiž nic skrytého, co nebude zjeveno, ani nic tajného, co nebude poznáno.“
Bible 21, Matouš 10,26

Symbolika Svobodných zednářů
Svobodní zednáři používají řadu symbolů. Tyto symboly mají zpravidla okultní význam (satan má rád symboliku). Zednářské symboly: „vševidoucí oko“, skřížené meče, dvouhlavý orel, koruna s křížem uprostřed, pentagramy a kružidla, měřící úhelníky, klíče, sloupy, Slunce, holub s olivovým listem v zobáku, písmeno G… Hlavní symbol Svobodných zednářů je složený z kružítka, úhelníku a písmene G. Zednářská symbolika se nachází na domech, katedrálách, letištích, v hudebním a filmovém průmyslu atd. Odkaz na zednáře (jejich symboliku) vidíme takřka po celém světě, například v kazašském městě Astana a na letišti v Denveru.

Hlavní symbol Svobodných zednářů
Zednářská symbolika
Zednářská symbolika

„Vševidoucí oko“
„Vševidoucí oko“ (Oko boha Hora) v trojúhelníku je symbol nadřazené bytosti a osvícení, který si zednáři vypůjčili od starověkých národů. Přesně takto Egypťané znázorňovali Osirise, své hlavní božstvo. Satanisté říkají, že pomocí halucinogenů a okultních technik je prý možné otevřít tzv. „Třetí oko“ (Ajna chakra). Prý to slouží k tomu, aby se člověk mohl spojit se satanem. Člověk prý tímto způsobem získává osobní vztah se satanem.

Doporučený článek k prostudování: Jaký je skutečný význam tzv. „vševidoucího oka“?

Pokud se podíváme na obal knihy Historie svobodného zednářství, vidíme „vševidoucí oko“ v pyramidě…

Historie svobodného zednářství

„Vševidoucí oko“ se nachází i na jednodolarové bankovce. Pyramida či trojúhelník s vševidoucím okem, jsou vnímány jako synonymum pro Nový světový řád, ke kterému zednáři směřují.

bankovka

„Vševidoucí oko“ v trojúhelníku používají také římští katolíci, jezuité.

Symboly jezuitského moci v Praze
Symboly jezuitského moci v Praze

Video: „Vševidoucí oko“ na budovách
Nahlaste nám prosím nefunkční video

300. výročí založení Premiere Grand Lodge
V Británii se v říjnu 2017 konala velkolepá oslava 300. výročí založení Premiere Grand Lodge v Londýně. Jednalo se o velmi významný zednářský rituál, který byl plný okultních symbolů (hexagram, „vševidoucí oko“…).

Video: Zednáři – 300. výročí založení Premiere Grand Lodge v Anglii 1. (2017)

Video: Zednáři – 300. výročí založení Premiere Grand Lodge v Anglii 2. (2017)

Pokud chce někdo vstoupit do budovy Premiere Grand Lodge, musí projít přes pentagram…

Premiere Grand Lodge

Svobodní zednáři jmenovitě
Rothschildové, Rockefellerové, Fordové, Sorosové jsou zednářské rodiny. Dále: Václav Havel, Jan Masaryk, Kamil Krofta, Alfons Mucha, Petr Jirounek, Ladislav Syllaba, George Washington, Benjamin Franklin, John Adams, Jakob Schiff, Umberto Agnelli, Buzz Aldrin, George Herbert Walker Bush, Senator Byrd, Plutarco Elias Calles, James Cameron, Jimmy Carter, Hugo Chavez, Richard Cheney, Winston Churchill, Henry Clausen, William J. Clinton, Howell Cobb, James B. Conant, Copin-Albancelli, Adolphe Cremieux, Francesco Crispi, Aleister Crowley, Delmar Darrah, Morris B. de Pass, Richard DeVos (Amway), Walt. Disney, General James Doolittle, Frederick Engels, Gerald Rudolf Ford, Giuseppe Garibaldi, John Glenn, Barry Goldwater, Michail Gorbačov, James Graham, Mark Hatfield, Jesse Helms, Christian A. Herter, Richard Holbrooke, J. Edgar Hoover, Plk. Edward Mandell House, Saddam Hussein, Burl Icle Ives, Jessie James, Jesse Jackson, Andrew Johnson, Henry Kissinger, Helmut Kohl, Vladimir Lenin, Karl Marx, Joseph Mazzini, Francoir Mitterand, Henry Morgenthau, Benjamin Netanyahu, Olof Palme, Henry Palmerston, Shimon Peres, Albert Pike, Prince Phillip, Michel Reyt, Cecil Rhodes, Oral Roberts, Franklin D.Roosevelt, Theodore Roosevelt, Paul Rosen, Jacob Schiff, Bill Schnoebelen, Gerhard Schroeder, Joseph Stalin, Rudolph Steiner, Storm Thurmond, Leon Trotsky, Harry S. Truman, Felix Warburg, Paul Moritz Warburg, Earl Warren, George Warvelle…

Seznam je mnohem delší.

Závěr
Svobodné zednářství se sice tváří jako spolek mravních lidí, skutečnost je ale jiná. Zednáři popírají Kristovo Božství, otevřeně uctívají satana, vykonávají okultní rituály… Svobodné zednářství je pro křesťana nepřijatelné.

Je možné, že zednářská elita, mezinárodní bankéři a tajné spolky ovládají světové ekonomiky, banky, investiční fondy… Je jim to ale k ničemu! Bůh je Pánem Země (všeho stvořeného) a tím Nejvyšším Bohem. Bůh má všechno pod plnou kontrolou (na vše dohlíží), takže můžeme být v klidu.

„Mé je stříbro a mé je zlato, praví Hospodin zástupů.“
Bible 21, Ageus 2,8

„Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil?“
Bible 21, Marek 8,36

„Neprodávají se snad dva vrabci za haléř? Přitom ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců.“
Bible 21, Matouš 10,29-30

„Nic v celém stvoření před ním není skryté; všechno je nahé a obnažené před očima Toho, jemuž musíme složit účet.“
Bible 21, Židům 4,13

„Hospodin z nebe dívá se, na všechny lidské syny pohlíží, z místa, kde trůní, zkoumá pohledem všechny, kdo bydlí na zemi.“
Bible 21, Žalm 33,13-14