Svobodní zednáři

Svobodní zednáři jsou předmětem různých teorií a spiknutí. Ovládají zednáři světové ekonomiky, banky, politiku, média?

Vznik řádu Svobodných zednářů
Neexistuje žádná dochovaná jednotná myšlenka o vzniku Svobodných zednářů. Takže pouze v krátkosti… Podle jedné teorie jsou zednáři dědici templářského řádu, který byl rozprášen ve 14. století. Nejčastěji přijímaný názor poukazuje na spojitost mezi zednáři a cechy kameníků a zedníků. Na konci středověku se zednářské hnutí přeměnilo do zednářství novějšího, bratrstvo si začalo říkat Svobodní zednáři. Jistě již víme, že moderní zednářství vzniklo na počátku 18. století. V roce 1717 došlo ke spojení několika loží, čímž vznikla spojená velká lóže v Anglii – Premiere Grand Lodge. Od tohoto data jsou zednáři organizováni.

Organizační struktura Svobodných zednářů
Řád Svobodných zednářů nemá jednotnou organizační strukturu, hierarchie se liší podle jednotlivých zemí. Celosvětově se počet členů odhaduje na dva miliony (?). Zednáři mají dvě doktríny, jednu skrytou a vyhraněnou pro mistry, a druhou veřejnou. Nejvyšší úroveň zednářství je 33. stupeň. Tohoto stupně lze zpravidla dosáhnout pouze krevní linií. Tajemství zednářů jsou známé pouze na nejvyšších úrovních. Zednáři v nižších úrovních o skutečné pravdě zpravidla nic neví, takže si mohou myslet, že zednářství není závadné. Zednáři v nižších úrovních často ani nevědí o podřízených organizacích, okultních rituálech, uctívání božstva…

Zednáři uctívají satana
Zednáři mají víru v nejvyšší inteligenci (božstvo).V zednářství bůh znamená velkého stavitele „vesmíru“, sílu v přírodě, obzvláště Slunce a jeho životodárnou sílu. Svobodné zednářství je založeno na kultu Slunce. Uctívání Slunce jako „nejvyššího boha“ (satana), to je základem Svobodného zednářství. Zednáři se řídí zásadou: „My, zednáři, oslavujeme boha otce, velkého architekta vesmíru – boha zednářů.“ Ve skutečnosti je bohem zednářů satan (ďábel)! Svobodné zednářství rozhodně není křesťanské!

Doporučené články k prostudování: Sluneční kult, sluneční božstvo, Okultní sloupy Boáz a Jáchyn

Zednářská symbolika (uctívání kultu Slunce)

Svobodné zednářství je založeno na učení židovské Kabaly (kniha kouzel a mysticismu). Proto zednáři používají tajnou abecedu, různé šifry apod. Mimochodem, „vesmír“ je výmysl Kabaly, resp. démonů.

Zednáři tvrdí, že jejich rituály nejsou závadné, opak je však pravdu. Zednáři vykonávají zasvěcovací rituály, které jsou založené na duchovním a esoterickém poznání.  Zednáři rozvíjejí humanismus, což je samo o sobě proti Bohu.

Svobodní zednáři v České republice
V České republice se nachází 23 lóží do nichž patří přibližně 700 členů. 14 z nich se nachází v Praze.

Zdroj: Lóže Quatuor Coronatiquatuorcoronati.cz
Zdroj: Lóže Quatuor Coronati, quatuorcoronati.cz

Zednářská symbolika
Svobodní zednáři používají řadu symbolů. Tyto symboly mají zpravidla okultní význam (satan má rád symboliku). Zednářské symboly: „vševidoucí oko“, skřížené meče, dvouhlavý orel, koruna s křížem uprostřed, pentagramy a hexagramy, kružidla, měřící úhelníky, klíče, sloupy, Slunce, holub s olivovým listem v zobáku, písmeno G… Hlavní symbol Svobodných zednářů je složený z kružítka, úhelníku a písmene G (ve významu Geometrie, řecké Gnosis – poznání, Gravitace, Génius, Great Architect – Velký Architekt, God – bůh). V zednářských chrámech lze spatřit zkratku: A.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·. (každé písmeno je odděleno třemi tečkami). Co tato zkratka znamená? A.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·. je zkrácená zednářská formule, která znamená „K slávě Velkého architekta vesmíru“.

Zednářská symbolika se nachází na domech, katedrálách, letištích, v hudebním a filmovém průmyslu atd. Odkaz na zednáře (jejich symboliku) vidíme takřka po celém světě, například v kazašském městě Astana a na americkém letišti v Denveru.

Hlavní symbol Svobodných zednářů
Zednářská symbolika
A.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·.
Zednářská symbolika

„Vševidoucí oko“
„Vševidoucí oko“ (oko boha Hora, symbol Nejvyšší bytosti) v trojúhelníku je symbol nadřazené bytosti a osvícení, který si zednáři vypůjčili od starověkých národů. Přesně takto Egypťané znázorňovali Osirise, své hlavní božstvo. Satanisté říkají, že pomocí halucinogenů a okultních technik je prý možné otevřít tzv. „Třetí oko“ (Ajna chakra). Prý to slouží k tomu, aby se člověk mohl spojit se satanem. Člověk prý tímto způsobem získává osobní vztah se satanem.

„Vševidoucí oko“ nad nedokončenou pyramidou znázorňuje nedokončený Šalamounův chrám. Proto zednáři používají pracovní nářadí a oblečení (za účelem dostavby chrámu – úhelník, kružítko, krokvice, zednářská lžíce (spojovací schopnost malty jako symbol bratrské lásky spojující lidstvo), zástěra (symbol čistoty a nevinnosti), rukavice (symbol síly a moci)… Pyramida či trojúhelník s „vševidoucím okem“, jsou vnímány také jako synonymum pro Nový světový řád. O Novém světovém řádu níže.

Doporučený článek k prostudování: Jaký je skutečný význam tzv. „vševidoucího oka“?

Historie svobodného zednářství
Obal knihy Historie svobodného zednářství
bankovka
Jednodolarová bankovka

„Vševidoucí oko“ v trojúhelníku používají také římští katolíci, jezuité…

Symboly jezuitského moci v Praze
Symboly jezuitského moci v Praze

Video: „Vševidoucí oko“ na budovách
Nahlaste nám prosím nefunkční video

300. výročí založení Premiere Grand Lodge
V Británii se v říjnu 2017 konala velkolepá oslava 300. výročí založení Premiere Grand Lodge v Londýně. Jednalo se o velmi významný zednářský rituál, který byl plný okultních symbolů (hexagram, „vševidoucí oko“…).

Video: Zednáři – 300. výročí založení Premiere Grand Lodge v Anglii 1. (2017)

Video: Zednáři – 300. výročí založení Premiere Grand Lodge v Anglii 2. (2017)

Pokud chce někdo vstoupit do budovy Premiere Grand Lodge, musí projít přes pentagram…

Premiere Grand Lodge

Svobodní zednáři jmenovitě
Za posledních přibližně 300 let sehráli ve světě zednáři velkou politickou, vojenskou i kulturní úlohu. Zednář byl anglický král Edward VII., Edward VIII., Jiří VI., dále Pruský Friedrich Veliký, Jiří I. v Řecku, Stanislaus II. v Polsku, Petr Veliký v Rusku… Ve 2. světové válce to byli Winston Churchill (britský premiér a druidský kněz), Omar Bradley (generál armády USA), Douglas MacArthur (generál armády USA). Svobodnými zednáři bylo 14 amerických prezidentů – George Washington, Benjamin Franklin, Theodor Rooswelt, Harry Truman, Gerald Ford, Ronald Reagan, George Bush… Mezi hudebníky to byl Hayden, Mozart… Mezi spisovateli to byl Kippling, Oscar Wilde, Mark Twaine, Puškin, Turgeněv, Tolstoj a mnoho dalších. Z českých a slovenských významných osobností to byli Štefánik, prezidenti Beneš a Masaryk, Václav Havel, dále architekti, lékaři, doktoři filozofie a práv a mnozí další zástupci profesionálních kruhů.

A dále: Rothschildové, Rockefellerové, Fordové, Sorosové, Kamil Krofta, Alfons Mucha, Petr Jirounek, Ladislav Syllaba, George Washington, Benjamin Franklin, John Adams, Jakob Schiff, Umberto Agnelli, Buzz Aldrin, George Herbert Walker Bush, Senator Byrd, Plutarco Elias Calles, James Cameron, Jimmy Carter, Hugo Chavez, Richard Cheney, Winston Churchill, Henry Clausen, William J. Clinton, Howell Cobb, James B. Conant, Copin-Albancelli, Adolphe Cremieux, Francesco Crispi, Aleister Crowley, Delmar Darrah, Morris B. de Pass, Richard DeVos (Amway), Walt. Disney, General James Doolittle, Frederick Engels, Gerald Rudolf Ford, Giuseppe Garibaldi, John Glenn, Barry Goldwater, Michail Gorbačov, James Graham, Mark Hatfield, Jesse Helms, Christian A. Herter, Richard Holbrooke, J. Edgar Hoover, Plk. Edward Mandell House, Saddam Hussein, Burl Icle Ives, Jessie James, Jesse Jackson, Andrew Johnson, Henry Kissinger, Helmut Kohl, Vladimir Lenin, Karl Marx, Joseph Mazzini, Francoir Mitterand, Henry Morgenthau, Benjamin Netanyahu, Olof Palme, Henry Palmerston, Shimon Peres, Albert Pike, Prince Phillip, Michel Reyt, Cecil Rhodes, Oral Roberts, Paul Rosen, Jacob Schiff, Bill Schnoebelen, Gerhard Schroeder, Joseph Stalin, Rudolph Steiner, Storm Thurmond, Leon Trotsky, Harry S. Truman, Felix Warburg, Paul Moritz Warburg, Earl Warren, George Warvelle…

Seznam je mnohem delší!

Svobodné zednářství a Nový světový řád
Nový světový řád (zkratka NWO, podle anglického New World Order) je lidská představa o novém změněném světě, je to snaha skupiny lidí nebo jednoho konkrétního člověka, vytvořit a získat absolutní moc nad všemi národy (celým světem). Nový světový řád není vůbec nic nového. Světovládě se přiblížila Římská říše, Čingischán, Alexandr Veliký či nacistický diktátor Adolf Hitler. Není žádná spekulace, že řada dnešních politiků volá po Novém světovém řádu. O Novém světový řádu veřejně hovořil v roce 1990 George Bush (zednář) ve své řeči v Kongresu:

„Mezi státy začalo nové partnerství. Dospěli jsme do skutečně jedinečného a mimořádného bodu. Krize v perském zálivu, i když je těžká, nám otevírá vzácnou příležitost k vývoji vstříc epoše jednoty. Z této těžké doby by mohlo vzejít… uskutečnění nového světového řádu, našeho cíle !“

Někteří lidé věří, že Svobodní zednáři, společně s Ilumináty, usilují o Nový světový řád (světovládu). Existují důvodná podezření, že Svobodní zednáři, mezinárodní bankéři a tajné spolky, ovládají světové ekonomiky (financují schodkové rozpočty států atd.), bankovní domy, hudební a filmový průmysl… Je skutečně možné, že skupina mocných, dlouhodobě kontroluje stav měny v USA, a to skrz Federální rezervní systém (FED). FED je centrální bankovní systém USA, který vznikl v roce 1913. Pokud to tak skutečně je, tak americký prezident Woodrow Wilson, odevzdal bankovní systém USA do soukromých rukou.

Králové světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti Hospodinu a jeho Pomazanému: „Pojďme rozlámat jejich okovy, shoďme ze sebe jejich provazy!“ Směje se Ten, jenž trůní v nebesích, vysmívá se jim Hospodin.“
Bible 21, Žalm 2,2-4

Zednářská elita prý měla po druhé světové válce plán pro kompletní světovou kontrolu skrz jeden vládnoucí orgán, který by řídil jednotlivé vlády, ekonomiky, armády a vydával legislativu (jedna vláda, jedna ekonomie, jedna měna…). Proto byla elitou založena Organizace spojených národů (1945), Světová banka (1945), Mezinárodní měnový fond (1944), Světová zdravotnická organizace – WHO (1948). Novodobým krokem k vytvoření světovlády bylo vytvoření Evropské unie – EU (1993). Vznik EU byl prvním velkým krokem ke zrušení svrchovanosti jednotlivých vlád a jejich nahrazení jedinou velkou centrální vládou.

Doporučený článek k prostudování: Babylonská věž a Evropská unie

„Není totiž nic skrytého, co nebude zjeveno, ani nic tajného, co nebude poznáno.“
Bible 21, Matouš 10,26

Existuje také podezření, že po rozpadu Sovětského svazu, se bývalí politici sovětských republik (Boris Jelcin, Eduard Ševardnadze, Alexandr Lukašenko a další) připojili k tajným zednářským spolkům. Z tohoto spiknutí je také podezřelý současný prezident Ruské federace Vladimir Putin. Putin má společně s globalisty budovat zednářský Nový světový řád – spolupracuje na islamizaci Evropy (nelze popřít fakt, že největší mešita v Evropě je v Moskvě), podílí se na vytvářených konfliktů, které mají za úkol dostat svět do chaosu a strachu, atd. V současnosti (konflikt na Ukrajině), má být Putin (Rusko) součástí psychologické metody „hodného a zlého policisty“ (Putin je ten zlý).

Vladimir Putin a George Bush

Závěr
Svobodní zednáři se sice tváří jako spolek mravních lidí, skutečnost je však jiná. Svobodní zednáři jsou spolkem, jehož cílem je zničení křesťanství, křesťanských hodnot i křesťanského rázu společnosti. Metodou práce je systematické pronikání do řídících struktur společnosti, zejména do veřejné správy. Zednáři používají manipulaci, protekci, korupci a zločinné praktiky. Svobodné zednářství oslovuje a přitahuje okultisty a kariéristy, kterým je vlastní bezohlednost. Zednáři popírají Kristovo Božství, otevřeně uctívají satana, vykonávají okultní rituály… Svobodní zednáři jsou antikristové. Svobodné zednářství je pro křesťana nepřijatelné!

Netvrdím, že to tak je, ale je možné, že zednářská elita, mezinárodní bankéři a tajné spolky ovládají světové ekonomiky, banky, investiční fondy… Je možné, že zednářská elita chce vládnou celému světu. Jejich plány jim jsou ale k ničemu, neboť plány jsou vždy jen plány. Člověk má mnoho plánů, ale jen některé dokáže uskutečnit, neboť nad všemi lidskými plány je Bůh, který je Pánem Země (všeho stvořeného) a tím Nejvyšším Bohem. Bůh dává světu řád, světové řády (včetně tzv. NWO), ne člověk. Bůh dává politiky a politické systémy. Bůh v rámci svých soudů ustanovuje diktátorské politické systémy. Vševědoucí, všemohoucí a všudypřítomný Bůh má všechno pod plnou kontrolou (všechno dozoruje, prostupuje, řídí), takže můžeme být v klidu.

Doporučený článek a kázání k prostudování: Všechny vládní moci jsou zřízeny od Boha, Bůh využívá války k prosazení své vůle

„Mé je stříbro a mé je zlato, praví Hospodin zástupů.“
Bible 21, Ageus 2,8

„Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil?“
Bible 21, Marek 8,36

„Každý ať se podřizuje vládnoucí moci. Veškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády jsou zřízeny od Boha.“
Bible 21, Římanům 13,1

„Neprodávají se snad dva vrabci za haléř? Přitom ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců.“
Bible 21, Matouš 10,29-30

„Nic v celém stvoření před ním není skryté; všechno je nahé a obnažené před očima Toho, jemuž musíme složit účet.“
Bible 21, Židům 4,13

„Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země.“
Bible 21, Skutky 17,24

„Hospodin z nebe dívá se, na všechny lidské syny pohlíží, z místa, kde trůní, zkoumá pohledem všechny, kdo bydlí na zemi.“
Bible 21, Žalm 33,13-14