Satanská symbolika: 666, „vševidoucí oko“, „paroháč“…

Ať to víme nebo ne, celý svět je doslova zahlcen okultní (satanovou) symbolikou: 666, „vševidoucí oko“, „paroháč“, „victory“ („V“), pentagram, hexagram… Satan/ďábel miluje symboliku, protože ho tato symbolika propaguje a zároveň uctívá.

„Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží v moci Zlého.“
1. Jan 5,19

„Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist.“
1. Petr 5,8

Skrytý význam symbolů a gest
Chtěl jsem vás v tomto příspěvku upozornit na výskyt satanových symbolů:

1. Číslo 666. Toto číslo se nachází v Bibli:

„Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666.“
Zjevení 13,16-18

Doporučené články k prostudování: Antikrist, znamení šelmyKdy přijde hlavní a konečný Antikrist?

666 lze spatřit skrytě v internetovém prohlížeči Google Chrome…

Google Chrome

666 je na obalu Monster Energy drinku…

Monster Energy

Symbol z Monster Energy drinku vidíme u satanistů či metalových kapel. Například kapela Korn…

korn

Walt Disney byl svobodný zednář, jehož podpis obsahoval číslo 666…

Walt Disney

2. Oko v kruhu se třemi vztyčenými prsty – gesto 666. Toto gesto dělá mnoho celebrit. Je to vědomé či nevědomé uctívání satana…

Emma Watson
Emma Watson
Lady Gaga
Lady Gaga
Justin Timberlake
Justin Timberlake

3. Symbol „paroháč“. Tato symbolika uctívá a zdraví satana.

Doporučený článek k prostudování: Satan v hudebním průmyslu

Ronnie James Dio
Metalový zpěvák s italskými kořeny Ronnie James Dio
Fanoušci kapely Korn

4. Symbol blesku je další satanův symbol. V Bibli stojí, že Ježíš viděl satana padat z Nebe jako blesk. Proto tato symbolika.

„Viděl jsem, jak satan spadl z nebe jako blesk“
Lukáš 10,18

Symboliku blesku často používají metalové kapely, např. KISS…

KISS

AC/DC…

AC/DC

Česká metalová kapela Dymytry…

Dymytry

Symbol blesku používala i nechvalně známá nacistická organizace Schutzstaffel (SS)

SS

5. Tzv. „vševidoucí oko“ není symbolika biblického Boha (Boží oko)! Je to okultní symbol, další symbol satana, kteří mj. používají svobodní zednáři…

Doporučené články k prostudování: Jaký je skutečný význam tzv. „vševidoucího oka“?, Svobodní zednáři

Historie svobodného zednářství

„Vševidoucí oko“ propaguje zpěvačka Madonna…

Madonna

Iron Maiden…

Iron Maiden

„Vševidoucí oko“ ve velkém rozsahu propaguje i Římsko-katolická církve (falešný křesťanský směr). Sloup nejsvětější Trojice na Malostranském náměstí…

Sloup nejsvětější Trojice na Malostranském náměstí

„Vševidoucí oko“ v trojúhelníku (satanovo oko) vidíme nad nedokončenou pyramidou na jednodolarové bankovce…

jednodolarovka

Jen tak mimochodem, nápis nad „vševidoucím okem“: Annuit cœptis, lze z latiny přeložit jako (On) schválil (námi) započaté. Nápis pod pyramidou Novus ordo seclorum v překladu znamená Nový světový řád.

6. Hexagram (šesticípá hvězda). Málokdo si uvědomuje, že hexagram (šesticípá hvězda) symbolizuje číslo 666. Hexagram není Davidova hvězda! Hexagram je okultní symbol, který je významný nejen pro svobodné zednáře, okultisty a satanisty, ale i pro židovské kabalisty (kabala je židovské čarodějnictví).

Doporučené články k prostudování: Pravda o hexagramu. Nebezpečí hexagramuCo je Kabala?Stát IzraelFalešné židovství, hexagram, Synagoga satanova

Vlajka Izraele

7. Symbol „Victory („V“) je ve skutečnosti okultní symbol (symbol zkázy a prokletí). V čarodějnictví a okultismu se jedná o vrhání stínu, který má znázorňovat ďábelskou tvář.

Doporučený článek k prostudování: Symbol „victory“

Pozor na tetování!
Nenechávej se tetovat! Co si nechávají lidé vytetovávat na kůži? Často jde o satanovu symboliku („vševidoucí oko“, číslo 666, symboliku blesku, pentagramy, hexagramy, padlé anděly…).

Doporučený článek k prostudování: Tetování je smlouva s ďáblem a jeho démony

„Nedělejte si na těle smuteční jizvy ani žádné tetování. Já jsem Hospodin.“
Leviticus 19,28

„Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.“
1. Korintským 3,16-17

Závěr
Satan je falešným bohem světa, proto vidíme takřka všude jeho symboliku a působnost (v hudebním průmyslu, ekologii, školství, politice, armádě, falešných křesťanských směrech a v mnoha dalších oblastech). Mysleme na to, že nad satanem a jeho démony je svrchovaný Bůh, který má všechno zlo pod plnou kontrolou! Právoplatným vládcem světa je biblický Bůh, ne satan! Proto se křesťané nemusí vůbec ničeho obávat, neboť za nimi stojí ten Nejsilnější a Nejmocnější – Pán Ježíš Kristus.

Doporučené články k prostudování: Ježíš Kristus má vládu nad celou říší démonů, Přijmout Ježíše Krista jako osobního Spasitele

„Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země.“
Skutky 17,24

„Přestaňte! Vězte, že já jsem Bůh, svrchovaný jsem mezi národy, svrchovaný jsem na zemi!“
Žalm 46,11

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“
Matouš 28,18

„Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se!“
Jakub 2,19