Satanská symbolika: 666, “vševidoucí oko”, “paroháč”…

Jaký je význam čísla 666? Pojďme se podívat do Bible:

“Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666.”
Zjevení Janovo 13,16-18

666 je číslo (identifikace) člověka (Antikrista), který bude na konci věků manipulovat celým světem. Je to číslo konkrétního člověka! Někdo říká, že tento člověk implantuje všem lidem na světě RFID čipy. Nepochybuji o tom, že RFID čipy jsou zlo, ale nemyslím si, že jediným “znamením šelmy” bude čipování lidí. Více článek Čipy v lidském těle. Odmítněte je!.

Velký satanův nástroj – skryté symboly
Satan rád používá skryté symboly. Manipuluje tím lidi a uctívá sám sebe. Bezbožní lidé i křestané tyto symboly používají (může to být nevědomé) a tím propagují a uctívají satana. Ať je to hexagram, gesto “paroháče”, “victory” (“V”), “vševidoucí oko” nebo tři šestky v logu nějakého produktu.

“Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist.”
1. Petr 5,8

Skryté symboly a gesta
Chtěl jsem vás v tomto příspěvku upozornit na výskyt satanových symbolů, gest, které propagují a uctívají satana, kterými se nám satan vysmívá.

1. Číslo 666.

Google Chrome…

Google Chrome

Monster Energy drink…

Monster Energy

Symbol z Monster Energy z drinku vidíme u satanistů či metalových kapel. Například kapela Korn…

korn

Walt Disney byl svobodný zednář, jeho podpis obsahuje číslo 666…

Walt Disney

2. “Paroháč”.

Vrchol všeho je kapela The Beatles. John Lennon dělá “paroháče” a Paul McCartney 666…

The Beatles

“Paroháče” dělá i ruský prezident Vladimir Putin…

Vladimir Putin

Dále americký metalový zpěvák s italskými kořeny Ronnie James Dio…

Ronnie James Dio

Symbol “paroháče” hojně používají fanoušci metalových kapel. Podívejme se na například fanoušky kapely Korn…

parohac

i Cher…

Cher

“Paroháče” používá i papež. Papež František zdraví/propaguje satana…

papež

3. Blesk je další symbol satana. V Bibli stojí, že Ježíš viděl satana padat z nebe jako blesk, proto tato symbolika.

„Viděl jsem, jak satan spadl z nebe jako blesk”
Lukáš 10,18

Symboliku blesku často používají metalové kapely, např. KISS…

KISS

AC/DC…

AC/DC

Česká metalová kapela Dymytry, o okultních maskách ani nemluvě…

Dymytry

Symbol blesku používala i nechvalně známá nacistická organizace Schutzstaffel (SS)

SS

4. Tzv. “vševidoucí oko” není symbolika biblického Boha (Boží oko)! Je to okultní symbol, další symbol satana, kteří mj. používají svobodní zednáři…

Historie svobodného zednářství

“Vševidoucí oko” propaguje zpěvačka Madonna…

Madonna

Iron Maiden…

Iron Maiden

“Vševidoucí oko” ve velkém rozsahu propaguje i Římsko-katolická církve (falešný křesťanský směr). Sloup nejsvětější Trojice na Malostranském náměstí…

Sloup nejsvětější Trojice na Malostranském náměstí

“Vševidoucí (satanovo) oko” v trojúhelníku vidíme nad nedokončenou pyramidou na jednodolarové bankovce…

jednodolarovka

Jen tak mimochodem, nápis nad “vševidoucím okem”: Annuit cœptis, lze z latiny přeložit jako (On) schválil (námi) započaté. Nápis pod pyramidou Novus ordo seclorum v překladu znamená Nový světový řád.

5. Oko v kruhu se třemi vztyčenými prsty – gesto 666. Toto gesto dělá mnoho celebrit. Je to vědomé či nevědomé uctívání satana…

Emma Watson
Emma Watson
Lady Gaga
Lady Gaga
Justin Timberlake
Justin Timberlake

Málokdo si uvědomuje, že hexagram (šesticípá hvězda) symbolizuje číslo 666. Hexagram je okultní symbol, který je významný nejen pro svobodné zednáře, okultisty a satanisty, ale i pro židovské kabalisty (kabala je židovský okultismus). Stát Izrael je plný židovských kabalistů. Proto tento symbol vidíme na vlajce tohoto státu.

Pozor na tetování
Nenechávej se tetovat, je to hřích! Co si nechávají lidé vytetovávat na kůži? Zpravidla satanovu symboliku: “vševidoucí oko”, číslo 666, symboliku blesku, pentagramy, hexagramy, padlé anděly…

“Nedělejte si na těle smuteční jizvy ani žádné tetování. Já jsem Hospodin.”
Leviticus 19,28

“Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.”
1.Korinstkým 3,16-17

Závěr
Satan je falešným bohem světa, proto vidíme takřka všude je symboliku a působnost (v hudebním průmyslu, ekologii, školství, politice, armádě, falešných křesťanských směrech a v mnoha dalších oblastech). Mysleme na to, že nad satanem a jeho démony je svrchovaný Bůh, který má všechno zlo pod plnou kontrolou! Právoplatným vládcem světa je biblický Bůh, ne satan! Proto se křesťané nemusí vůbec ničeho obávat, neboť za nimi stojí ten Nejsilnější a Nejmocnější – náš Pán Ježíš Kristus.

“Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země.”
Skutky 17,24

„Přestaňte! Vězte, že já jsem Bůh, svrchovaný jsem mezi národy, svrchovaný jsem na zemi!“
Žalm 46,11

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“
Matouš 28,18

“Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se!”
Jakub 2,19