Satanský obřad při otevření Gotthardského tunelu ve Švýcarsku

Gotthardský úpatní tunel je železniční tunel, který se svými 57 kilometry je nejdelší železniční tunel světa. Jedná se o tunel ve Švýcarsku, který má za úkol zrychlit železniční spojení přes Alpy mezi Curychem a Milánem.

Slavnostní otevření tunelu proběhlo dne 1. června 2016, samotný tunel byl zprovozněn pro pravidelnou dopravu 11. prosince 2016.

Slavnostního otevření se zúčastnila Angela Merkelová, François Hollande, Matteo Renzi a další významné osobnosti.

Neuvěřitelné je, že tato „slavnost“ byla ve stylu okultního a satanistického obřadu/rituálu. Obřad byl samá satanská symbolika… V úvodu projela halou dvě pětispřeží. Kočí druhého z nich zatroubil na trubku. Následoval pochod dělníků v oranžových montérkách ve stylu zombie (symbolika zotročených lidí). Následoval tanec, potom kroky zleva, doprava, krok vpřed, krok vzad a opět vpřed (ovládání mas). Poté železniční vůz s tanečníky v bílém spodním prádle – obnažování. Muži i ženy. Muži se objímají se ženami, muži s muži a ženy se ženami (sodomie). Otroci tlačí vagon. Muž s řetězy vyjadřuje problém, ale nemá šanci – nic proti směřování vagonu nezmůže. Dále vidíme obnaženou dívku s malými prsy, křídly a démonskou maskou. Dalo by se to nazvat okřídlené dítě. Okřídlené dítě dohlíží na sodomii, vyvolává strach a chová se nadřazeně. Pokud budete sledovat dál, uvidíte obcování s ďáblem, ďáblovo „vševidoucí oko“ a další okultní symboly. Nechybí ani rohaté stvoření (samotný ďábel).

O politickém spiknutí se dočteme v Písmu:

„Králové světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti Hospodinu a jeho Pomazanému“
Bible 21, Žalm 2,2

O co šlo? O viditelnou propagaci a uctívání satana, výsměch Bohu. Je vidět, jak satan významně ovládá politiku, finance, obchod, pracovní síly a mnoho dalších oblastí. Satan a jeho služebníci zdůrazňují, že  Nový světový řád funguje už dlouho, mj. na výše zmíněných úrovních. Satan ví, že jeho čas se krátí, tak musí strhnout co nejvíc lidí do hříchu.

„Běda těm, kteří přebývají na zemi a na moři, neboť ďábel sestoupil k vám, maje hněv veliký, neboť ví, že má již málo času.“
Bible 21, Zjevení 12,12

Fotogalerie a videa z uvedeného rituálu

Gotthardský tunel

Gotthardský tunel

Gotthardský tunel

Gotthardský tunel

Gotthardský tunel

Gotthardský tunel

Gotthardský tunel

Gotthardský tunel

Gotthardský tunel

Gotthardský tunel

Gotthardský tunel

Gotthardský tunel