Co je New Age? Zlo!

Co je New Age? Kdo stojí za New Age? Kolik má New Age přívrženců?

Vznik New Age
New Age nemá lidského zakladatele. V 50. a 60. letech minulého století se člověk začal hluboce zaobírat myšlenkou, že je potřeba změnit myšlení a životní styl. Do Česka a dalších postkomunistických zemí New Age vtrhl po listopadových událostech, kdy byl svržen komunistický socialismus. Následně ve velkém začal bujet okultismus (kartářky, horoskopy, jóga, reiky…), sektářství a další ohavnosti.

Co je New Age?
Co je New Age (česky: Nový věk, Nová doba)? New Age lze těžko definovat, ale pokusím se vám to vysvětlit. New Age je myšlenkový proud, který zahrnuje různé oblasti: politiku, ekonomiku, spiritualitu, okultismus, hudbu, kulturu a mnoho dalšího. New Age vštěpuje lidem na celém světě myšlenku, že božství je v lidech a nikde jinde. New Age je založené na lidské pýše. Je to prostředek ke změně smýšlení lidí. Lidé začnou přemýšlet jinak, čímž změní svůj život. Výsledek potom je, že tito lidé jsou částí New Age (satanova systému). New Age je dneska skoro všude a ve všem. Prakticky všude, kde se nacházíme, přicházíme ke kontaktu s New Age. Dnešní svět je pohlcen New Age a plno lidí si to ani neuvědomuje. A proto lidé dneska nevidí, co je správné a co špatné.

Pod New Age spadají nejen konkrétní lidé, ale i různé organizace. New Age ale není organizace ani klasické hnutí, protože nemá jednotný koncept ani lidské vůdce. Není to klasické náboženství, je to satanovo náboženství (učení), které má za úkol strhnout co nejvíc lidí k hříchu. New Age je prosáklé okultismem, magickým myšlením a je úzce spjaté se svobodným zednářstvím. New Age mj. je: nadpřirozené léčivé metody, jóga, víra v převtělování, víra v různé energie (čakry apod.), esoterika ve všech podobách, různé meditace, víra v mimozemšťany, astrologie, channeling, reinkarnace, mariánský kult, manipulace v multi-level marketingu, kurzy pro rozvoj osobnosti, budování „pozitivního myšlení“, myšlenka, že civilizace potřebuje jeden světový systém atd. Ano, New Age je bezesporu úzce spjat s Novým světovým řádem, o kterém na konci studené války veřejně hovořili prezidenti SSSR a USA (Michail Gorbačov a George Bush). New Age je nám podstrkováno v různých formách: politika, Evropská unie, homeopatie, humanismus, ekologie, školství…

K MLM a budování „pozitivního myšlení“. Lidé se sami nemohou proměnit k lepšímu a rozhodně jim v tom nepomůže MLM, meditace, jóga ani channeling. Jedině Bůh skrze Ducha svatého proměňuje srdce lidí. Opravdové křesťanství není o žádných energiích, rituálech ani disciplínách. Je to o vztahu člověka s Bohem.

Satan New Age masivně šíří nejen přes konkrétní lidi, ale i přes internet, filmy, „odbornou“ literaturu, různé přednášky, manažerské kurzy, počítačové hry, dětské hračky…

Kdo stojí za New Age?
Kdo stojí za New Age? Skutečným autorem New Age je satan a jeho poskokové – démoni. New Age je klam, který vede lidi do věčného zatracení – pekla. Skrz New Age satan odvádí lidi od pravého křesťanství a maskuje blížící se příchod Ježíše Krista, který ukončí historii lidstva (stvoření bude zničeno ohněm). Přítomnost New Age je dalších důkaz toho, že jsme velice blízko návratu Ježíše Krista…

„Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odstoupí od víry, přidržujíce se bludných duchů a učení démonů.“
1. Timoteovi 4,1

Kolik má New Age přívrženců?
Z výše uvedeného je ale jasné, že New Age má nespočet přívrženců. V New Age „jedou“ jednotlivci, firmy i státní složky a instituce. Konkrétně: Petr Macháček (ezoterik a guru sekty, který vystupuje pod pseudonymem Chrisantem), Vlastimil Marek (publicista, spisovatel a duchovní učitel). Ivo Benda (Vesmírní lidé), Amway a další multi-levelové společnosti, Roman Hassmann (odborník přes MLM, Amway a esoteriku), meditátor a režisér Igor Chaun, herec a zednář Jaroslav Dušek, spisovatel Vlastimil Markek, astrolog Antonín Baudyš, Jana Anie Vorlíčková (Anie kartářka), Baba Vanda (zesnulá bulharská nevidomá jasnovidka), Rumen Ivanov (jasnovidec a žák nevidomé jasnovidky Baby Vangy) a miliony dalších chudáků, které satan zotročil.

Roman Hassmann
Roman Hassmann

New Age a světová náboženství
Jak již víme, New Age prosákl úplně všude, najdeme ho i ve světových náboženstvích: Budhismus, Judaismus, Hinduismus, Mormoni, Římský katolicismus, Svědkové Jehovovi, Islám…

Symboly New Age
Svastika. Tento symbol převzal nacistický diktátor Adolf Hitler (tzv. hákový kříž). Jde o tisíce let starý symbol, který se nachází takřka po celém světě.

Svastika

Hexagram. Hexagram (šesticípá hvězda) pochází z okultismu a ve skutečnosti symbolizuje číslo 666. Hexagram lze např. spatřit na vlajce Státu Izrael. Hexagram je silný symbol židovské kabaly (židovský okultismus), proto ho vidíme na na vlajce Státu Izrael.

Zednářské symboly. Pyramida, pentagram, hexagram, „vševidoucí oko“, kružítko s úhelníkem… Nedokončená pyramida s „vševidoucím okem“ se nachází na jednodolarové bankovce.

dolarovka

Antikristové a New Age
Není pochyb o tom, že New Age dělá cestu všem antikristům (člověk, který je proti Kristu), kteří oddaně slouží temné straně. Takový člověk se může tvářit jako dobro, ale ve skutečnosti je to zlo v čisté podobě. Dnešní antikristové se s oblibou zaštiťují humanismem, ekologií atd.

Odmítejte New Age
Pokud máte myšlení, které je spojeno s New Age, je potřeba se od toho co nejrychleji odprostit, jinak vás New Age zcela pohltí (spadnete do hříchu). New Age lidi odvádí od Boha, a to je velmi nebezpečné! Myslete na to, že přítel světa, je nepřítel Boha!

„Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa. Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, trvá navěky.“
Bible, 1. Jan 2,15

„Vy nevěrníci! Nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem.“
Bible, Jakub 4,4

Video: Byl v New Age, dnes má Ježíše – svědectví