Jsem druhý příchod Kristova vědomí. Tvrdí žena

Prozření Andělů – Druhý příchod Kristova vědomí… Víte o tom, že v Liberci žije inkarnace archanděla Uriela a druhé zhmotnění Kristova vědomí? Kateřina Pondělíčková to o sobě tvrdí! Co na to Bible?

Kateřina Pondělíčková:
„Já jsem archanděl Uriel, takže teď se vám představuju svým pravým jménem. Jsem stoprocentně inkarnovaný archanděl Uriel. A teď příjde to další: Jsem druhý příchod Kristova vědomí!“

Nahláste nám prosím nefunkční video

Kateřinu Pondělíčkovou ve všem podporuje její přítelkyně Ilona Tobiášová, která je prý zase inkarnace archanděla Sandalfona.

Obě ženy pořádají setkání, která nazývají: Čištění čaker s anděly, Čištění DNA s Kryonem, Čištění karmy a léčení s Ježíšem, Bourání bariér, Semináře s Kryonem, Očista našeho domova, Očista planety…

Za úplatu vám vyčistí karmu, čakry i DNA.

Když se podíváme na jejich webové stránky Prozreniandelu.cz, dozvíme se toto: „Při našich seminářích, které vedou bytosti světla, pocítíte jejich bezpodmínečnou lásku a péči s jakou velmi trpělivě a láskyplně pomáhají léčit tato traumata. Vedou nás krok za krokem až k úplné očistě a uzdravení vašeho bytí. Pokud máte v srdci touhu po změně, nenechávejte to být, jděte za voláním svého srdce, naplňte tuto touhu a vaše snaha se vám tisíceronásobně vrátí v podobě života, který bude spokojený a naplněný. Bez bolesti a utrpení. Vaše rána začnou úsměvem a ulehat půjdete s pokorou a vděkem, za tu nádheru žití, které jste byli během dne součástí.“

Bible nás před těmito lidmi varuje!

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků. Podle tohoto poznávejte Božího Ducha: každý duch, který vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, je z Boha. Žádný duch, který Ježíše nevyznává, ovšem není z Boha, ale je to ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli, že má přijít. Už teď je na světě!“
Bible, 1. list Janův 4,1-3

„Kdyby vám tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo: ‚Tady je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené. Hle, řekl jsem vám to předem.“
Bible, Matouš 24,23-25

Kde je pravda?
Pravda je taková, že tyto ženy komunikují s démony (duchové ďábelští) a slouží temným silám.

„Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení“
Bible, Zjevení 16,14

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží“.
Bible, 2. Korintským 11,14

Pravdu hledejte vždycky u Boha, proto studujte Bibli (Boží slovo). Sama Bible nám říká, že si máme všechno prověřovat! Archanděla Uriela ani archanděla Sandalfona Bible nezmiňuje. Karma, čakry a různé energie jsou nesmysl, resp. to je nástroj démonů pro klamání lidí.

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
1. Tesalonickým 5,21-22

Tento článek nemá za úkol nikoho zesměšnit, ale upozornit na to, že ty ženy šíří podvod (hovoří o falešném Kristu)! Je skutečné možné, že ty ženy mají nějaká vidění, že s někým komunikují. Tato komunikace ale není s Bohem Ježíšem Kristem, ale s démony.

Modlitba:
Otče, odpusť těm ženám, oni nevědí, co činí. Prosím, ať zanechají té zlé činnosti a přestanou svádět lidi k hříchu. Vyprosť je z moci ďábla a jeho démonů. Prosím, ať obě ženy poznají Tebe v celé kráse. Přitáhni si je k sobě! Moc prosím! Amen.