Jak vypadá satan? Má satan křídla?

Kdo je satan? Odkud přišel? Kdo ho stvořil? Jakou podobu má satan? Jak dnes vypadá satan? Satan/ďábel je duchovní bytost, padlý anděl, který byl svržen z Nebe na zem a spolu s ním další vzpurní andělé. Satan byl v Nebi […]

Číst více

Ďábel hlupák

Satan (ďábel) je andělská duchovní bytost, kterou stvořil Bůh. Bůh ho původně stvořil jako krásného anděla (cheruba), který byl poslušný Bohu. Jenže pouze do určité chvíle. Tento anděl zpychl, vzepřel Bohu a byl vyhozen z Nebe. V tu chvíli se […]

Číst více

Má každý člověk anděla strážného?

Existují andělé strážní? Má každý člověk přiděleného anděla strážného? Je možné s anděly komunikovat? Anděl strážný Někteří lidé včetně některých křesťanů věří, že každý člověk má svého osobního anděla strážného, který ho chrání. Někteří lidé anděly vidí a komunikují s […]

Číst více

Lze se spojit se svým andělem strážným?

Mohou se lidé spojit se svým andělem strážným? Je závadné si přivolávat anděla? Proč přivolávat strážné anděly? Podle některých lidí to posiluje psychiku i fyzické zdraví. Rozvíjí to přirozenou intuici, která je lidem vlastní. Zvyšuje to sebevědomí, protože má člověk […]

Číst více

Boží andělé

Existují Boží andělé? Má každý člověk svého anděla strážného? Co říká Bible o andělech? Boží andělé Boží andělé jsou stvořené a nesmrtelné duchovní bytosti, které jsou mocnější než člověk. Jsou to Boží poslové a služebníci, ochránci člověka, vykonavatelé Boží vůle… […]

Číst více

Mikuláš, čert a anděl

Proč chodí Mikuláš, čert a anděl? Odkud se u nás vzala tato tradice? Nesourodá skupinka Mikuláš, čert a anděl obchází některé české domácnosti s dětmi 5. prosince v předvečer svátku Mikuláše. Anděl s Mikulášem dětem dávají dárky, čert se stará […]

Číst více

Modlitby k andělům

Andělé (dobří andělé) jsou reálné duchovní bytosti od biblického Boha. Anděly Bůh stvořil (stejně jako lidi). Tito andělé rozhodně nejsou žádná láskyplná energie, vesmírná energie, vibrace apod.! Ani biblický Bůh není žádná energie! Existují nejen dobří andělé, ale také zlí […]

Číst více
1 2