Existuje skrytý biblický kód?

Nachází se v Bibli nějaký skrytý kód (tajná šifra), kterým je možné předpovídat dalekou budoucnost? Biblický kód Izraelští matematici/vědci od 90. let minulého století tvrdí, že v Tóře, konkrétně v pěti knihách Mojžíšových (kniha Genesis), se nachází tajný kód (tzv. […]

Číst více

Slovo na cestu

Slovo na cestu Slovo na cestu (zkr. SNC) je volný, parafrázovaný překlad Bible. Na tomto překladu pracovali zástupci několika státem uznaných církevních organizací. Cílem bylo vytvořit překlad Bible, kterému bude rozumět každý čtenář, nejen křesťan. SNC nedoporučuji Osobně se domnívám, […]

Číst více

Význam čísla sedm v Bibli

Číslo sedm v Bibli symbolizuje celost, úplnost, kompletnost, např. celý úsek určitého období. Za sedm dní stvořil Bůh svět… „Sedmého dne Bůh dokončil dílo, na němž pracoval; sedmého dne odpočinul od veškeré práce, kterou dělal. Bůh sedmý den požehnal a […]

Číst více

Kdo jsou 144 000 v knize Zjevení? (Zjevení 7,4)

V biblické knize Zjevení se vyskytuje číslo 144 000: „Spatřil jsem také jiného anděla, který vystupoval od východu slunce a měl pečetidlo živého Boha. Ten zavolal mocným hlasem na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno, aby škodili zemi a moři: […]

Číst více

Zánik Země

Bůh stvořil Nebe a Zemi. „Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi.“ Bible 21,Genesis 1,1 Nebe je nahoře, Země je dole. „Odpověděl jim: „Vy jste zdola, já jsem shora. Vy jste z tohoto světa, já nejsem z tohoto světa.“ Bible […]

Číst více
1 2 3 5