Je Amway nástroj satana?

Amway byznys je součástí myšlenkového proudu New Age. Mnozí tvrdí, že se jedná o sektu, kult, vymývání mozků. Amway se poslední roky zaměřuje na mladé lidi bez zkušeností (studenty) a křesťany. Mezi mladými lidmi panuje naprostá nevědomost o této problematice, proto píši tento článek.

Firma Amway prostřednictvím svých distributorů a síťového marketingu (přímého prodeje) prodává své výrobky (drogerii, úklidové prostředky, vodní filtry atd.). Tito distributoři jsou nezávislý prodejci (nejde o zaměstnance firmy Amway), kteří tyto výrobky prodávají lidem mimo Amway a samospotřebovávají. Distributoři Amway zpravidla prodávají svým příbuzným a známým.

Výdělky z Amway
Výrobky Amway distributoři nakupují za velkoobchodní ceny a prodávají za maloobchodních ceny. Peníze lze vydělat i podle výkonu dalších distributorů, které přivedete do systému. Ze samotného prodeje má člověk jen minimum peněz. Významnější provize jsou z budování samotné sítě. Cílem je tedy vytvořit distribuční sítě. Všichni, kdo se zapojí, mají slevu v desítkách procent a podíl ze zisku, podle objemu obchodu vygenerovaného prostřednictvím sítě. Jednoduše řečeno: přiveďte do systému 5 lidí, těch 5 lidí přivede dalších 20 lidí… Že vám to připomíná pyramidální strukturu? Jinými slovy, nejvíce vydělávají jen ti, co „sedí“ na vrcholu pyramidy, oni mají pasivní příjem. Pracují na ně lidé na nižších pozicích. Z toho plyne, že většina registrovaných si vydělá tzv. na slanou vodu.

Motivační organizace Amway
Distributoři se sdružují v motivačních organizacích. Distributoři, motivační organizace pořádají motivační semináře. Mnoho lidí tyto semináře označuje za manipulativní, někteří dokonce hovoří o setkání sekty. Existuje dokonce nahrávka, v níž významný distributor Amway říká, že seminář Amway má přednost před svatbou!

Vstupenka na seminář stojí stokoruny, větší seminář – meeting až tisícikoruny za osobu. Z těchto setkání mají největší zisk distributoři, kteří je pořádají, a kteří tam vystupují (Dexter Yager, Zbig Rek, Roman Hassmann a další). Zisk ze seminářů a prodeje motivačních pomůcek (knihy, CD…) u významných disributorů, daleko převyšuje příjem z distribuční sítě Amway. Na tento fakt je už dlouho poukazováno.

Amway systém je manipulace?
Amway je o manipulaci, Amwayáci lidem dávají logické otázky, částečné informace, mlží, lžou… Často vystupují jako dobro. Bystrý člověk ale hned pozná, že chtějí člověka zmanipulovat. Na první pohled vypadají příjemně (že vám chtějí pomoci), ale opak je pravdou. Jde jim jen o zapojení do sítě Amway, o peníze. Jsou přesvědčeni o tom, že Amway je dobro, protože i oni prošli tím jejich brainwashingem. Povídají vám naučené věty ze seminářů a nahrávek, které pořád dokola poslouchají. Nemají rádi kritiku a negativní myšlení. Kritiku ignorují a nalhávají si, jak je Amway nejlepší. Amwayáci věří lžím, co je učí (semináře, nahrávky, sponzoři).

Co je kult?
Kult je skupina lidí, která pomocí psychické manipulace zotročuje své přívržence a členy a využívá jejich zdrojů ve prospěch parazitních tendencí vůdců. To je přesně Amway systém.

V Amway jsou kulty:

Kult osobnosti – nepřiměřeně zveličené vyzdvihování vlastností, významu a zásluh vůdčích osobností. V České republice to je např. Roman Hassmann.

Komerční kult – kult, který se skrývá pod názvem obchodních společností. Jejím božstvem je zisk, peníze a hmotný majetek. Pro zvýšení zisku z prodeje neváhají zneužít takové hodnoty jako jsou: zdraví, přátelství, pomoc bližnímu… Jsou většinou organizovány v tzv. pyramidových formách prodeje různých výrobků, anebo v několika úrovňových organizacích, kde slibují vysoké zisky, pasivní příjem apod. (ten však mají zaručený jen výše postavení v žebříčku a zakladatelé).

Matouš

Co říkají bývalí Amwayáci
Bývalí distributoři a představitelé Amway říkají, že tak jako mnohé hnutí založené na kultu osobnosti, i postoj Amway k jakékoli kritice zevnitř organizace hraničí s paranoiou. Edward Engel byl v Amway finančním ředitelem, a to až do roku 1979. Z Amway odešel díky neshodám s majiteli firmy (Rich DeVos, Jay Van Andel). To mu přineslo označení zrádce – sám říká, že po tom, co odešel, se jemu i jeho rodině vyhrožovalo. „Byla to organizace Velkého Bratra,“ říká Engel dnes. „Každý počítal s tím, že telefony jsou odposlouchávány a že Amway na každého něco má .“

O Amway negativně hovoří i bývalý Smaragd Eric Scheibeler, který napsal a vydal knihu Merchants of deception (český překlad: Podvodní prodejci, nebo Obchodníci podvodu). V knize je popsán život v kultu, posedlost po zbohatnutí…

Když Amway dělal křesťan:
„Byl jsem členem sektářského multilevel hnutí Amway a účastnil se různých konferencí na kterých se vyznávala prosperita jako Bůh! Občas do toho někdo z přednášejících dokonce i víru v Boha tahal. (…) …ta ďáblova lež o důležitosti prosperity již v tomhle životě je nejnebezpečnější herezí křesťanství, kterou jsem po obrácení se k Pánu v křesťanství objevil. Nikdy nezapomínejme na slova našeho Pána – nemůžete sloužit dvěma Pánům – Bohu i majetku (Matouš 6:24).“

Matouš

Amway a Procter & Gamble
Amway a Procter & Gamble se dlouhodobě nemají rádi. V minulosti byla ze strany Amway (resp. distributoři) podána žaloba na výrobce drogistického zboží Procter & Gamble. Podle distributorů Amway je Procter & Gamble tak úspěšný, protože spolupracuje se satanisty. Podle nich je vousatý muž v logu tvář samotného satana. Žaloba byla z pochopitelných důvodů smetena ze stolu a  žalující strana musela zaplatit mnohamilionové odškodné za křivé obvinění.

Určitě znáte přísloví: Podle sebe soudím tebe.

Procter & Gamble
Logo Procter & Gamble

V Amway se učí esoterika
Jak je napsáno výše, Amway je kult a je to o manipulaci s lidmi. Amway jde ale ještě dál. V Amway se učí esoterika! Distributorům je doporučováno denně číst literaturu Amway a další doporučenou okultní literaturu. Amwayáci také mají chodit na pravidelné semináře a poslouchat nahrávky od významných Amwayáků nejen z ČR. Ano, Amway je démonická nauka! Esoterika je název pro magii a okultismus obecně. To je pro Boha velká ohavnost! V esoterice (v Amway) je člověk soustavně obelháván a zneužíván démony. Esoterika má hodně ověřitelných informací, uspořádaných tak, aby vedly ke klamu. To je přesně případ Amway. Ano, mluvím o Amway byznysu v České republice! O esoterice otevřeně hovoří Roman Hassmann (velmi významná osobnost v tomto „podnikání).

Amway a démoni
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je jasné, že u distributorů Amway nastávají zjevné deformace osobnosti, které způsobují démoni. Distributoři se nevědomky klaní démonům mamonem. Dostávají se do strašných duševních stavů, nevadí jim, že přicházejí o životní partnery, dlouholeté přátele… Z dobrosrdečných lidí se stávají egoisté. Celé roky nevydělávají vůbec nic (často na tom prodělají), ale přitom hovoří, jak je to skvělé. Amway výrobky jsou pro ně ty nejlepší a jediné (je to jejich modla). Všechno ostatní je šunt a předražené. Takové jednání je démonické.

Závěr
Osobně se domnívám, že systém Amaway bude fungovat až do druhého příchodu Ježíše Krista (konce světa), stejně jako mnoho dalších démonických systémů, které mají člověka dovést k hříchu. Amway je výsledek myšlenkového proudu New Age (Nový věk), které využívá všechny prostředky na to, aby dostalo co nejvíc lidí do područí světovlády antikristů.

Pro křesťany je Amway byznys v mnoha směrech nepřijatelný a nebezpečný! V Amway budujete ďáblovu síť a to skutečný křesťan chtít nemůže.

Modleme se za všechny lidi, kteří mají spojitost s motivačním sytémem s Amway. Nemějme proti nim žádnou nenávist, žehnejme jim.

Modlitba
Otče Nebeský, děkuji Ti za dnešní den a za to, co děláš pro náš lid. Děkuji Ti, že jsem díky Tobě napsal tento článek. Nechť je tento článek k užitku mnoha lidem. Modlím se za všechny distributory Amway, ať procitnou a poznají pravdu. Vím, že je moc miluješ. Oni v mnoha případech nevědí, co činí. Odpusť jim, jak se nesmyslně honí za majetkem, jak lžou a manipulují. Moc Tě prosím, ať toho nechají – působ v nich. Pane, dej jim milost poznání pravdy. Ať se děje vůle Tvá. Amen.