„Něco rohatého“ je odkaz na satana

Jak vypadá satan?
Satan (ďábel) je pro člověka neviditelná duchovní bytost, což znamená, že člověk nemůže přesně vědět, jak vypadá. Bible sice metaforicky odkazuje na satana, resp. na Božího anděla – cheruba (světlo), z kterého se vlastní vinou stal satan/ďábel (tma), nicméně jeho současnou podobu nám neupřesňuje.

„Byl jsi v Edenu, Boží zahradě, pokrývaly tě všechny drahokamy: rubín, topas a jaspis, chryzolit, karneol a onyx, safír, malachit a smaragd i zlato. Zhotovení tvých bubínků a fléten pro tebe zajistili v den, kdy jsi byl stvořen. Ty jsi byl zastírající cherub ochránce a tak jsem tě ustanovil, byl jsi na svaté Boží hoře, procházel ses uprostřed ohnivých kamenů. Byl jsi bezúhonný na svých cestách ode dne, kdy jsi byl stvořen, dokud v tobě nebyla nalezena zvrácenost. Pro množství tvého obchodování se tvé nitro naplnilo násilím a zhřešil jsi. Tu jsem tě zbavil svatosti a vykázal z Boží hory a vyhladil jsem tě, zastírající cherube, zprostřed ohnivých kamenů. Tvé srdce se povýšilo kvůli tvé kráse, promarnil jsi svou moudrost pro svou skvělost. Svrhl jsem tě na zem před krále, dal jsem tě, aby se na tebe dívali.“
ČSP, Ezechiel 28,13-17

Bible sice neříká, jak satan dnes vypadá, ale ukazuje nám jeho úmysly a jak to s ním dopadne.

„V nebi nastal boj: Michael a jeho andělé bojovali s drakem. A drak bojoval, i jeho andělé, ale nic nezmohli. Na nebi už se pro ně nenašlo místo a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.“
Bible 21, Zjevení 12,7-9

„Běda však těm, kdo bydlí na zemi a na moři, neboť k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem, neboť ví, že má málo času.“
Bible 21, Zjevení 12,12

„Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist.“
Bible 21, 1. Petr 5,8

„Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži.“
Bible 21, Jan 8,44

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla!
Bible 21, 2. Korintským 11,14

„Ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je i šelma a falešný prorok; tam budou trýzněni dnem i nocí na věky věků. “
Bible 21, Zjevení 20,10

Satan je rád od lidí propagován a uctíván
Satan je velmi potěšen, když ho lidi nevědomky propagují a uctívají. Satana lidi propagují a uctívají okultní symbolikou (pentagram, hexagram, „vševidoucí oko“, symbol „paroháč“, symbol „victory“…). Satan si vymýšlí různé „rohaté“ bytosti, které mají na něj odkazovat a uctívat ho. Díky lidové tradici, pohádkám a starověké mytologii, si lidé představují satana jako rohatou bytost s ocasem. Tito lidé sice různými způsoby satana propagují, ovšem nevěří v jeho existenci. Tito lidé se mýlí. Satan je to reálná duchovní bytost, která to s žádným člověkem nemyslí dobře.

1. Na satana odkazuje postava bafometa. Jde o okřídlenou oboupohlavní postavu s rohy. Bafomet je modlou, bohem pro satanisty a pro některé okultisty, např. pro svobodné zednáře.

Bafomet

2. Na satana odkazují pohádky o pekle. Tyto pohádky vyobrazují pána pekel (satana) jako šéfa pekla, který tam má své služebníky – čerty (démony)…

Doporučené články k prostudování: Pohádky o pekle a čertechVýchova dětí v dnešní době nevýchovy

Pohádka S čerty nejsou žerty

3. Wiccanské náboženství uctívá nejen trojnou bohyni, ale také rohatého boha, který je nazýván jako Cernunn (též Cernunnos). Jde prastarého boha přírody, divokého lesa a zvířat, plodnosti, hojnosti…

Cernunnos

4. Satan je uctíván během některých zábavných akcí. Například během každoročního karnevalu v Riu de Janeiru…

Doporučený článek k prostudování: Démonické šou v Riu de Janeiru

Karneval v Riu de Janeiru (2023)

5. Satan je velkém rozsahu uctíván v hudebním průmyslu. V hudebním průmyslu jsou především úspěšní ti, kteří satana propagují. Česká hudební scéna je známá vzýváním satana. Například kapela Kabát vzývá satana skladbou GO satane GO (Text skladby: „GO satane GO! Jak pískneš tak tancujou…“).

„Povoláváme ty nejvyšší mocnosti – GO satane GO!“
Josef Vojtek, kapela Kabát (Vipich, 2009)

Doporučené články k prostudování: Satan v hudebním průmyslu, Satanský rituál na Grammy

Na letošní ceně Grammy zpěvák Sam Smith jasně odkazoval na satana…

Sam Smith s kloboukem s rohy

Metalisté na satana odkazují stylem hudby a gestem „paroháč“…

Gesto „paroháč“

Nizozemský raper Jebroel natočil píseň Kind Van de Duivel (česky: Dítě ďábla)… Text skladby: „Jsem dítě ďábla. Mami, nemusíš plakat…“

Doporučený článek k prostudování (+ video): Dítě ďábla

Jebroel

Letošní elektronický hudební festival Tomorrowland byl ve znamení rohů a zednářské symboliky – ve znamení satana.

Tomorrowland 2023
Tomorrowland 2023

6. Některé zahajovací ceremoniály jsou satanistické obřady. Například letošní zahajovací ceremoniál her Commonwealthu, byl viditelný okultní obřad, který doslova uctíval satana…

Doporučený článek k prostudování: Zahajovací ceremoniál her v Commonwealthu, byla satanova šou

7. Satan je uctíván během některých módních přehlídek…

Módní přehlídka v Londýně (2018)

8. Satan je velmi potěšen, když lidé ze sebe dělají „něco rohatého“ (kostými, masky). Satan miluje rituály: Mikuláš, čert a anděl, Halloween, Noc čarodějnic

Výčet toho, co všechno „rohatého“ odkazuje na satana a uctívá ho, by byl velmi dlouhý.

Závěr
Není pochyb o tom, že „něco rohatého“ je odkaz na satana a jeho démony. Je to symbol přijetí znamení šelmy, symbol destrukce a odsouzení. Není dobré mít účast na něčem, kde se propaguje „něco rohatého“. Nebo snad chcete propagovat temné síly?

Doporučený článek k prostudování: Antikrist, znamení šelmyKdy přijde hlavní a konečný Antikrist?

„A já nechci, abyste měli co společného s démony.“
Bible 21, 1. Korintským 10,20

Na druhou stranu, někteří lidé si neuvědomují, že „něco rohatého“ dokazuje existenci temných sil (satana, démonů). Pokud totiž existuje satan (zlo), tak musí také existovat Bůh a Boží království (dobro)! Cesta do Božího království je Pán Ježíš Kristus.

Doporučené články k prostudování: Film Ježíš, Přijmout Ježíše Krista jako osobního Spasitele

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible 21, Jan 14,6

„Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází.“
Bible 21, Matouš 7,13-14