Pohádky o pekle a čertech

Čert z pohádek je bytost, která má dva rohy na hlavě, kopyto na noze, ocas a špinavou chlupatou kůži. Čert žije v prostoru pod zemí, které se nazývá peklo. Sem čerti nadpřirozeně přemisťují duše hříšníků a zlých lidí. V pekle je hierarchie čertů. Šéfem čertů je ďábel, satan. Čert má nadpřirozené schopnosti, např. dokáže kouzlit. V některých pohádkách je čert spíš komický a přihlouplý než děsivý. U nás je tradice Mikuláš, čert a anděl. Jde o rituál, kdy tato nesourodá skupinka obchází obydlí a obdarovává hodné děti, zlobivé děti jsou strašeni čertem a peklem.

O čertech existují různá pořekadla, přísloví:
Kam čert nemůže, nastrčí ženskou
Nemaluj čerta na zeď
Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění!
Vem tě čert! Táhni k čertu!
Je to po čertech …(nějaké – pěkné, drahé…)
Čert ví proč
Šijou s ní(m) všichni čerti
To mi byl čert dlužen

Podle postavy čerta se jmenují části naší země
Čertoryje, Čertova hora, Čertovo břemeno, Čertovy skály, Čertova stěna, Čertovka, Čertův hrádek, Čertova pec, Čertův důl, Čertovo jezero…

Co Ďáblice, Satalice (části Prahy)? Není to náhodou odkaz na ďábla, satana? To zcela jistě nevíme, víme však , že Praha je velmi významným místem pro ďábla a jeho démony:
Staroměstské náměstí v Praze je úzce spojeno s ďáblem a jeho démony
Mariánský sloup na Staroměstském náměstí – sloup démonů
Démoni v Zoo Praha (Shiva Nataraja a Radegast)

ČR má své peklo
V ČR se nachází objekt, který se nazývá peklo. Jedná se stavbu, kde ve velkém rozsahu dochází k velebení ďábla. V útrobách stavby se nalézá podzemní labyrint, kde se nachází restaurace, ve které se pořádají večery obžerství. Naleznete tady také ďáblovo doupě a další ohavnosti.

Odkud pochází postava čerta?
Podoba čerta vychází z mnoha různých smyšlených bytostí, mimo jiné z antické mytologie. Co se týče českého čerta, to je původně démonická postava ze slovanské mytologie. Slovanská mytologie má víc démonických postav: Baba Jaga, Kostěj, vlkodlak, upír…

Čert je předobraz ďábla a jeho démonů
Pokud děti strašíte čertem, lžete jim, protože žádný doslovný čert neexistuje. Čert je člověkem smyšlená bytost, stejně jako ježíšek, bubák, vodník, víla… Podoba čerta však splývá s lidovým obrazem doslovného ďábla, satana. Čert je odkaz na ďábla a jeho démony. Ďábel není žádná smyšlená bytost, je to reálná duchovní bytost! Ďábel má své démony (padlé anděly), kteří mu jsou podřízeni a slouží mu. Ďábel a jeho démoni budou na konci věků zlikvidováni v ohnivém jezeře!

Doporučený článek k prostudování: Satan a démoni

„Ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je i šelma a falešný prorok; tam budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.“
Bible 21, Zjevení 20,10

Nebezpečí pohádek
Pohádky jsou nejen okultní, ale často i humanistické. Řada pohádek nabádá děti ke spiritismu, čarování, uctívání falešných bohů… Není pochyb o tom, že pohádky mají na děti mimořádný duchovní vliv. Co se týče českých pohádkových čertů, nebezpečí je v tom, že je dětem vštěpována myšlenka, že čert/démon je líná a hloupá bytost, kterou lze lidskou silou (bez Boha) přelstít. Ďábel a jeho démoni rozhodně nejsou žádní hlupáci. Jsou to inteligentní bytosti, kteří kladou lidem pasti. Ďáblova past na lidi je např. evoluce. Všechno tady stvořil Bůh Stvořitel, rozhodně to nevzniklo náhodou.

„Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi.“
Bible 21, Genesis 1,1

Neodkládejte děti k pohádkám, televizi, tabletu… Neoblékejte je do kostýmů zlých bytostí (čert, čarodějnice…). Kdo se převléká do těchto kostýmů, ztotožňuje se s ďémony. Neslavte Halloween, neboť je to ďáblův svátek. Věnujte se dětem, choďte s nimi na procházky do přírody. Nechte své děti přicházet k Ježíši Kristu, ne k ďáblu.

„Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim – vždyť právě takovým patří Boží království!“
Bible 21, Marek 10,14

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible 21, Jan 14,6