Staroměstské náměstí v Praze je úzce spojeno s ďáblem a jeho démony

Staroměstské náměstí je rozsáhlé náměstí v Praze v centru Starého Města a historického jádra velkoměsta vůbec. Staroměstské náměstí obklopují historické stavby, z nichž vyniká Staroměstská radnice s orlojem, Týnský chrám, husitský kostel svatého Mikuláše na Starém Městě, palác Kinských a dům „U Kamenného zvonu“. Na náměstí stojí pomník mistra Jana Husa a Mariánský sloup.

Staroměstský orloj
Staroměstský orloj je jedním z nejznámějších turistických objektů Prahy, který dlouhodobě funguje jako oltář ďábla a jeho démonů. Na orloji lze mj. spatřit zvěrokruh (astrologické učení démonů), sošku smrtky a různé démonické tváře.

Staroměstská radnice s orlojem

Soška smrtky otáčí přesýpací hodiny a tahá za provaz zvonku, který je nahoře ve věžičce nad orlojem spolu s cimbálem, který odbíjí hodiny. Smrtka (symbol smrti, resp. ďábla) rouhavě otáčí přesýpací hodiny na znamení toho, že má ďábel v rukou čas (což samozřejmě není pravda). Smrtka (ďábel) taháním za provaz zvonku a zvoněním, na sebe poutá pozornost plus spouští tento ďábelský stroj do chodu. To má pravděpodobně znamenat, že ďábel tady všechno řídí. To samozřejmě není pravda. Pokud by to tak bylo, nikdo z nás by už nežil (tak moc lidi nenávidí). Biblický Bůh je tím Nejvyšším Bohem, který řídí všechno!

Smrtka

Zajímavá je soška tzv. marnivce se zrcadlem. Evidentně jde o skrytý symbol pro mága (okultistu). Mágové ke svým rituálům používají zrcadla, křišťálové koule apod. Marnivec má na hlavě turban s velkou rozkvetlou květinou, která poutá pozornost. Květina je v místech (na čele), kde má být podle esoteriků čelní čakra. Ďábel je velmi často v detailu!

Marnivec

Staroměstský orloj je stavba esoterního významu, který má pro ďábla velký význam, neboť jde o jeho oltář, kterému se lidi masově klaní. Připomíná mi ďáblovo „vševidoucí oko“, pod kterým se nachází jeho učení (zvěrokruh).

Staroměstský orloj

Týnský chrám
Na štítu Týnského chrámu lze vidět strašnou ohavnost – zlověstnou postavu Madony s Jezulátkem.

Madona s Jezulátkem

Mariánský sloup
Mariánský sloup je další stavba, která má spojitost s démony. Jde sloup se sochou, kterému se lidé klaní. Mimo jiné se tady vykonávají modlitby k zemřelým lidem, kteří čekají na vzkříšení (Marii)!

Nejvyšší část Mariánského sloupu (v pozadí Madona s Jezulátkem)

K výše uvedené fotce. Všimněte si postavy Madony s Jezulátkem, která je vidět v pozadí – nachází se v horní části pyramidy. Připomíná mi to ďáblovo „vševidoucí oko“ v pyramidě.

Shrnutí
Na Staroměstském náměstí se propaguje okultismus. Otevřeně se tady uctívá božstvo. Je to místo otřesné modloslužby. Uctívají se tady sochy, za kterými stojí démoni. Obecně lze říct, že není dobré dělat zemřelému člověku sochu, protože sochy vedou lidi do modloslužby (k hříchu).

„Toho dne, kdy k vám Hospodin promluvil na Orébu z prostředku ohně, jste přece neviděli žádnou podobu. Mějte se tedy velmi na pozoru, abyste se nezvrhli a nevytvořili si modlu v jakékoli podobě, ať by to byla socha ve tvaru muže či ženy, jakéhokoli zvířete na zemi, jakéhokoli ptáka létajícího po nebi, čehokoli, co leze po zemi, nebo jakékoli ryby ve vodě pod zemí. Když pozvedneš oči k nebi a pohlédneš na slunce, měsíc a hvězdy, na celý nebeský zástup, nenech se strhnout, aby ses jim klaněl a sloužil jim. Hospodin, tvůj Bůh, je věnoval všem národům pod nebem,“
Bible 21, Deuteronomium 4,15-19

Kde se nachází nějaká modloslužba, tam je démonům dobře, protože tam mají legální právo působit (např. v katolických kostelích). Stejně jako Zoo Praha, tak i Staroměstské náměstí je místo, které je zasvěcené démonům, resp. teritoriálním démonům. Obecně lze říct, že Česká republika je centrum okultismu. Sice tady nevidíme tak extrémní jevy (démonické projevy), jako je např. Jeruzalémský syndrom, který postihuje křesťanské návštěvníky Izraele, ale zase tady máme okultisty, kteří ve velkém rozsahu tzv. proutkaří (spolupracují s démony). Tím jsme světovým unikátem. Nelze také přehlédnout okultní rituály „cvičení“ jógy, které jsou dětem vnucovány už ve školkách a školách.