Místa, kde je démonům dobře

Démoni
Démoni jsou padlí andělé, kteří slouží ďáblu. Ďábel a jeho démoni jsou omezené duchovní bytosti (omezené Boží mocí), které prožívají pocity:

„Běda však těm, kdo bydlí na zemi a na moři, neboť k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem, neboť ví, že má málo času.“
Bible 21, Zjevení 12,12

„Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se!“
Bible 21, Jakub 2,19

Kde je démonům dobře?
V lidském i zvířecím těle. Dále jim je dobře tam, kde lidé vykonávají satanské a okultní rituály a obřady, kde se vzývá božstvo, kde se vykonávají závadné nebiblické rituály, kde se uzdravuje démonickou mocí, kde se vyučuje falešné křesťanské učení, kde se praktikuje evangelium prosperity, kde je modloslužba, kde lidé vykonávají modlitby k Marii a dalším zemřelým lidem…

Místa, kde je démonům dobře:

1. Démonům je dobře tam, kde se praktikuje okultismus. Pod okultismus spadá reiki léčení (léčení démonickou mocí). Kde se vykonávají rituály reiki, tam jsou démoni aktivní a maximálně spokojení.

Doporučený článek k prostudování: Nebezpečí reiki

Reiki

2. Kde se cvičí jóga, tam je démonům extra dobře. Tím místem může být byt, dům, zahrada, škola, školka…

Doporučený článek k prostudování: Je jóga nebezpečná?, Jóga prstů – gesto odkazující na ďábla!

Jóga

3. Kde se vykonává akupunktura. Může jít o nemocnice, lékařské ordinace apod.

Doporučené články k prostudování: Pravda o akupunktuře, Jaký je skutečný význam modré hvězdy ve zdravotnictví?

Akupunktura

4. Kde se vykonává vědomá nebo nevědomá komunikace s démonickými duchy, například pomocí spiritistické tabulky Ouija. Děti ze zvědavosti někdy tuto duchovně nebezpečnou techniku vykonávají.

Doporučený článek k prostudování: Je spiritismus podvod?, Spiritistická tabulka Ouija, vyvolávání duchů je podvod démonů!

Spiritistická tabulka Ouija

5. Kde se propaguje, vyvyšuje, uctívá okultní symbolika (pentagram, hexagram, „vševidoucí oko“, neronův kříž, symbol „victory“…), tam je démonům mimořádně dobře, neboť za touto symbolikou stojí právě oni.

Doporučené články k prostudování: Pravda o hexagramuPeace symbol je falešný symbol míruJaký je skutečný význam tzv. „vševidoucího oka“?

Kostel v Německu
Neronův kříž, runa smrti (falešný symbol míru)
„vševidoucí oko“
Symbol „victory“ ve skutečnosti uctívá dávnověkého rohatého boha Pana (satana)

6. Kde se nachází lapač snů, který má člověka nadpřirozeně chránit před zlem, tam mají démoni velké slovo. Lapače snů lze spatřit nejen v ložnicích včetně dětských, ale také v automobilech. Díky lapačům snů mohou mít lidé zlé sny, spánkové paralýzy, autonehody…

Doporučené články k prostudování: Lapač snů, Spánková paralýza, noční můry, poruchy spánku

Lapač snů

7. Kde se nacházejí a používají satanské předměty a symboly.

Bafomet

8. Kde je zpodobňován ďábel.

9. Kde lidé používají modloslužebné předměty a předměty zobrazující Boha (sochy, obrazy, amulety apod.). Všude tam mají démoni svůj oltář.

Doporučené články k prostudování: Nemodlete se k Marii, svatým. Je to proti Bohu!, Římsko-katolické kostely jsou duchovně nebezpečná místa!

Modloslužebné předměty
Římsko-katolický kostel (místo otřesné modloslužby a démonských předmětů)

10. Kde se pořádají LGBT festivaly a pochody. Ďáblovým velkým cílem je, vytlačit tradiční rodinu.

Doporučené články k prostudování: Dnešní pozemský Izrael jde proti Bohu, Gay, lesba a věřící? Je homosexualita z Božího hlediska v pořádku?

Tel Aviv Pride 2021

11. Kde se vykonávají rituály, které oslavují a vyvyšují ďábla.

Doporučený článek k prostudování: Satanský obřad při otevření Gotthardského tunelu ve Švýcarsku

Gotthardský tunel
Satanský obřad při otevření Gotthardského tunelu ve Švýcarsku

12. U Zdi nářků. Falešní židé tady vykonávají okultní obřady, čímž vzývají božstvo (démony).

Doporučené články k prostudování: Jaká je příčina Jeruzalémského syndromu?, Je současný Izrael Bohem Bible vyvolený národ?

Zeď nářků

13. Kde se vykonává hinduistické nebo buddhistické náboženství. Tím místem nemusí být pouze chrám nebo svatyně, tím místem může být byt nebo dům.

Doporučený článek k prostudování: Buddhismus

Hinduismus

14. Sošky a další předměty, které si člověk koupil s tím (má v to víru), že mu mají nadpřirozeně přinést štěstí, ochranu apod. To démoni milují, neboť si je člověk dobrovolně pozval do svého života a místa, kde bydlí. Démoni nalézají zalíbení v prostorách (byty, domy atd.), kde se tyto „zázračné“ předměty nacházejí.

Doporučené články k prostudování: Andělé, andílci, andělíčci, víly – figurky, které skrývají zlo, Talismanologie, výroba magických předmětů

15. Kde se věští budoucnost. Kde se provozuje astrologie, kde se nachází zvěrokruh.

Doporučené články k prostudování: Astrologie, horoskopy, znamení zvěrokruhu, Staroměstské náměstí v Praze je úzce spojeno s ďáblem a jeho démony

Staroměstský orloj

16. Kde se nachází podobizna Golema. Golem je symbol židovské rouhačské praktiky, která má suplovat Boží dílo stvoření. Démoni jsou mimořádně potěšeni, když se člověk dává na úroveň Boha.

Doporučený článek k prostudování: Co je Kabala

Golem

17. V tetovacích salónech.

Doporučený článek k prostudování: Tetování je smlouva s ďáblem a jeho démony

Tetovací salón

18. Kde se vykonávají čarodějnické a podobné rituály. Toto se může dít v domácnostech, ve škole i v přírodě. Díky pohádkám, filmům a seriálům, některé děti vykonávají čarodějnické rituály nebo provozují jiné odnože okultismu.

Doporučený článek k prostudování: Pohádky o pekle a čertech

Čarodějnický rituál

19. Kde se hraje hudba andělů, meditační hudba, hudba k uzdravení těla… Kde lidé poslouchají tuto hudbu? Úplně všude včetně ložnic.

Doporučený článek k prostudování: Hudba andělů, meditační hudba…

20. Démoni zjevně milují staré zámky, hrady apod. (viz. hrad Houska). V prostorách těchto budov lze spatřit malby a sochy, které odkazují na různé kulty, okultní rituály, démonické postavy… Z toho je patrné, že řada těchto objektů byla v minulosti zasvěcena démonům.

Doporučené články k prostudování: Tajemný hrad Houska, Existuje bílá paní?, O teritoriálních démonech

Hrad Houska

Tento výčet není úplný!

Proč je démonům dobře na výše uvedených místech?
Protože za uvedenými rituály, předměty, symboly, učením, náboženstvím stojí právě démoni. Za každým falešným křesťanským učením stojí démoni. Každé falešné náboženství pochází od démonů.