Existuje bílá paní?

Straší bílá paní na hradech a zámcích? Jde o ducha zemřelé ženy?

Kdo, co je bílá paní?
Bílá paní je nadpřirozená bytost oblečená v bílém oblečení, která se zjevuje na hradech a zámcích po celém světě. Má jít o ducha nějaké zemřelé ženy. Co se týče České republiky, bílou paní lze spatřit na mnoha hradech a zámcích (např. na Karlštejně).

Ilustrační foto

Existuje bílá paní?
Záhadnou postavu, kterou lidé spatřují ve starých objektech, není duch zemřelé ženy. Zemřelý člověk (ani jeho část, např. duše) se nikde zjevovat nemůže!

Doporučený článek k prostudování: Co se děje s duší po smrti?

„Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se už nedočkají, i pouhá vzpomínka na ně zanikla. Jak jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy už nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem.“
Bible 21, Kazatel 9,5-6

„Mrtví už Hospodina nechválí, žádní, kdo sestoupili do říše mlčení.“
Bible 21, Žalm 115,17

Pravda je taková, že bílá paní je světelná iluze, kterou vytvořil démonické duch, který je podřízen ďáblu (zlé duchovní bytosti). Něco podobného démoni vytvářejí během spiritistických seancí, kdy napodobují vzhled, slova a hlas zemřelých lidí. A něco podobného lze také spatřit během zjevení Marie (zjevení Marie v Međugorje, zjevení Marie v Garabandalu atd.). Démoni využívají důvěřivé lidi ke své manipulaci!

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible 21, 2. Korintským 11,14-15

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha.“
Bible 21, 1. Jan 4,1

Za bílou paní zpravidla stojí teritoriální démon, který má působnost v určitém teritoriu (na určitém území). Za zjeveními Marie (matky Ježíše), víl, hejkalů, divoženek, lesních skřítků apod., též hledejme teritoriální démony. Démoni tímto způsobem chtějí lidi klamat, zavádět je k falešným bohům, strašit je (kdo má strach, ten je lépe manipulovatelný, ovladatelný)…