Záhada spontánního samovznícení člověka

Jak vysvětlit záhadu spontánního samovznícení člověka? Jak je možné, že člověk z ničeho nic vzplane a shoří lépe než v krematoriu?

Samovznícení člověka
Samovznícení člověka je záhadný jev, jehož výsledkem je vznícení těla živého člověka, aniž by byl přítomen vnější zdroj ohně. Na lidských ostatcích nejsou známky smrtelného zápasu. Pokud se dochovají zbytky plic, jsou v nich zplodiny. To dokazuje, že oběť před vznícením žila. Samovznícení člověka nastává tak, že oběť z ničeho nic vzplane a shoří na popel (lépe než v krematoriu). Zajímavé je, že tělo vždy začíná hořet od středu – z dutiny břišní. Končetiny jsou zpravidla zasažené jen minimálně, například chodidla zůstávají ohněm téměř nedotčena. Je velmi zvláštní, že během samovznícení člověka, je spáleno pouze lidské tělo, ne hořlavé příslušenství místnosti (nábytek atd.). K samovznícení člověka dochází v uzavřených prostorách i pod širým nebem. Ne všechny oběti úplně uhoří či zemřou. Pokud nastane samovznícení malé intenzity, lidem se bez příčiny na těle objevují popáleniny a z jejich těla stoupá kouř. Samovznícení člověka nemá žádné vědecké vysvětlení. Do dnešní doby bylo nahlášeno a zaznamenáno pár set případů samovznícení člověka.

Případy samovznícení člověka

Případ ze Slovenska
V roce 2011 na popel shořela (lépe než v krematoriu) starší žena v Bratislavě bez toho, aby se našel vnější zdroj ohně nebo stopy jiné osoby. V bytě se nenašlo nic, co mohlo požár vyvolat, nebyly tam svíčky, cigarety, zapalovač, sirky ani zapojený sporák.

Žena na Slovensku shořela na popel samovznícením

Lidské tělo je těžko hořlavé
Pravda o lidském těle je taková, že obsahuje hořlavé látky: tuk, tkáň a metanový plyn. Lidské tělo také obsahuje velké množství tekutin. Díky tomu je jeho samovznícení a shoření na prach vysoce nepravděpodobné. Je tedy vysoce nepravděpodobné, že by např. lidský tuk způsobil samovznícení břišní dutiny a spálení na popel (lépe než v krematoriu). Vždyť spálení lidského těla vyžaduje vysokou teplotu. Při kremaci se lidská těla spalují při teplotě okolo 1000° C po dobu jedné a půl hodiny. Po celou dobu spalování se do kremační pece vhání velké množství vzduchu. Velké kosti a pánev se ani při této teplotě nepřemění na prach. K jejich přeměně v prach se používá drtič.

Lidské tělo během spontánního samovznícení shoří lépe než v krematoriu!

Hypotézy o původu jevu
Co je příčina samovznícení člověka a jeho shoření na popel (lépe než v krematoriu)? Hypotézy o původu jevu: velké množství alkoholu v těle oběti, knotová teorie, elektrostatické jevy, skryté síly člověka, poltergeist, démon (nečistý duch z duchovního světa)… Promile alkoholu v lidském těle se na hořlavou látku nepromění. Co se týče tzv. knotového efektu, kdy se má hořící lidské tělo chovat jako svíčka (v níž namísto vosku funguje lidský tuk), ten nemůže být příčina ani důsledek shoření lidského těla na popel. Knotový efekt byl mnohokrát vyzkoušen na zvířecím mase omotaném hadry. Během těchto pokusů knotový efekt nenastal vůbec nebo jen minimálně, nedokonale.

Jaká je pravá příčina samovznícení člověka?
Někteří lidé hovoří o tom, že samovznícení člověka způsobuje takzvaný poltergeist (rámusící duch), který v některých případech způsobuje samovznícení různých předmětů včetně nehořlavých. Může samovznícení člověka způsobovat nějaký duch? Ano, může to způsobovat démon. Stejně jako za poltergeistem stojí démon, tak i za samovznícením člověka stojí tento duch. Během samovznícení předmětů, ke kterému dochází během řádění démona (poltergeista), démon produkuje „studený oheň“, který cíleně devastuje pouze jeden předmět (okolí nehoří, např. ani pavučiny, které jsou přímo nad tímto „ohněm“). Démoni lidi, nejen rádi straší a manipulují je, mohou jim také způsobovat těžkou devastaci těla. Bible to potvrzuje:

„A hle, byla tam žena postižená už osmnáct let duchem nemoci; byla sehnutá tak, že se vůbec nemohla narovnat.“
Bible 21, Lukáš 13,11

Bruno Gröning „vnitřně shořel“
Léčitel Bruno Gröning, který lidi „uzdravoval božskou energií“ (démonickou mocí), hovořil o „vnitřním shoření“: „Když mi bude moje působení neustále zakazováno, vnitřně shořím.“ Lékař, který Gröninga před jeho smrtí operoval, prohlásil: „Zkáza v Brunově těle je strašná, je to následek absolutního vnitřního vyhoření. Jak mohl tak dlouho žít, aniž by trpěl nepředstavitelnými bolestmi, to je mi velkou hádankou.“ Tady je vidět, že démoni mohou způsobovat „vnitřní hoření“ (těžkou devastaci lidského těla).

Závěr
Démoni lidi nenávidí a trýzní je různými způsoby. Démoni dokáží způsobovat: vizuální efekty, pohybovat předměty, simulovat předměty a bytosti (lidi, zvířata) pomocí světla (UFO, zemřelé lidi během spiritistických seancí…) a mnoho dalšího. Démoni také dokáží člověku přivodit duševní nebo fyzickou nemoc, smrt. Tento citát člověka varuje před spoluprácí se zlem: „Čím kdo zachází, tím také schází“. Kdo se bratříčkuje se zlem (ďáblem a jeho démony), neskončí dobře, viz. Bruno Gröning! Kdo vykonává okultismus, neskončí dobře! Kdo se přátelí se světem (jehož bohem je ďábel), je Boží nepřítel!

„Vy nevěrníci! Nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem.“
Bible 21, Jakub 4,4

Samovznícení člověka pravděpodobně způsobuje démon nebo skupina démonů. Může se jednat o teritoriální démony, kteří mají působnost na určitém území. Samovznícení člověka může být démonická demonstrace „hořícího pekla“. Může to být také důsledek hříchu a spolčování se s démony.